Taldoktorn Recenserar

 

Lektör Ville Roslund: 

"Stig Lindh har rik erfarenhet av olika behandlingsformer genom att han stammat sedan förskoleåldern. Boken kan delvis läsas som en uppgörelse med olika terapiformer samtidigt som den beskriver hans egen kamp. Författaren betonar att stamning är något som uppstår i mött med andra personer."

 

Reflektioner kring Stig Lindhs bok: ”Är stamning något att haka upp sig på?”

Artikel i KomUNIKation nr 1 -11.

Helena Wästlund avslutar med orden: "Stamning är en talsvårighet som ger problem. Tack Stig! för din berättelse som får en att pendla mellan skratt och gråt. Dina träffsäkra beskrivningar av din resa genom åren i det terapeutiska landskapet lämnar ingen oberörd. Din bok borde vara en självklarhet både på logoped-och psykologutbildningarnas litteraturlistor och i lokalföreningarnas studiecirklar.

Läs hela artikeln:

 

"ÄR STAMNING NÅGOT ATT HAKA UPP SIG PÅ?

Rune Stenborg, leg.läk., tidigare ansvarig för talvården i Västra Götaland:

Författaren skildrar här ämnet stamning ur olika aspekter. Han om någon kan göra det utifrån sin position som 60+ med stamning sedan förskoleåldern, föremål för många och långa behandlingsförsök med början i lågstadiet, aktiv förkämpe för organiserandet av självständiga patientorganisationer med egna informations- och rehabiliteringsverksamheter samt väl påläst lekman inom områdena stamningsforskning, -teori och -terapi. Sitt för många allvarliga ämne till trots är språket lättläst och ofta humoristiskt. Boken vänder sig i första hand till stammande personer och deras vänner, partners och anhöriga som önskar information om detta gåtfulla handikapp. Särskilt intressant borde den vara för dagens stammande ungdomar som kommer in i en helt annan värld vad beträffar kunskap och vård jämfört med hur situationen var när Stig och hans jämnåriga mötte samhällets representanter. För logopederna utgör denna framställning en kritisk och ofta roande skildring av olika teoriers och terapiers uppgång och fall under det senaste halvseklet. Liksom de värdefulla möjligheter som dagens talvård kan erbjuda. Slutligen utgör skolan - som framgår på flera ställen i texten - en viktig och problemfylld miljö för stammande barn och ungdomar. Lärare står numera ofta utan tillgång till speciallärare med särskild inriktning på talet och dess problem. Läraren möter en stammande elev i var tredje klass - det mötet lär underlättas för båda parter om läraren tagit del av Stig Lindhs erfarenheter från sin skoltid.

Bäst är att "vara lite lagom" säger Stig Lindh.

En populärvetenskaplig avhandling säger mina närmaste. En tillbakablick visar vilka terapier som gjort nytta. Genom att undvika de sämsta terapierna som vuxenstammande kan du utvidga din "komfortzon" och få ett värdigt liv.

Andra reviderade upplagan finns nu att beställa på Internet. Den är än vassare och modernare och med de allra sista och trendigaste av tekniker och annat som har chans att få en framträdande roll i framtidens stamningsbehandling.

 

MIN KOMPETENS

HISTORIEN BAKOM TITELN "Är stamning något att haka upp sig på?"

REKLAMEN

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)