Telefonapp för stammande?

deppappb.jpgdeppappa.jpg

Telefonen som hjälp mot depression

Mitt motstånd till korta terapier för stammande personer är kompakt, jag betraktar dem som akut hjälp. I väntan på mer genomgripande stamningsbehandling över ett antal år lär vi få ta vara på alla halmstrån som ramlar över oss. Depression i sig gagnar inte talet. Depressionsappen kan kanske individanpassas till stammande personer efter önskemål.

"Den nya ”depressionsappen” bygger på något som kallas beteendeaktivering och som är en komponent när man behandlar depression med hjälp av traditionell kognitiv beteendeterapi.

I appen har man lagt in olika beteenden, aktiviteter och påminnelser som man vet har en positiv inverkan på deprimerade. Det kan vara sådant som att ringa en vän, gå på bio eller bara att göra frukost. När patienten sedan genomför aktiviteten registrerar hon den i appen och gör en skattning av vilken känsla den ger upphov till. Det finns också möjlighet att göra anteckningar med egna reflektioner.

En patient som får behandling med vanlig kognitiv beteendeterapi och beteendeaktivering träffar sin behandlare ungefär tio till tolv gånger. Klienten får hemläxor som hon eller han ska utföra mellan sessionerna

Alla data som patienten registrerar på sin app sammanställs. Patienten kan gå in på appen och få statistik och därmed en väldigt konkret överblick av alla saker som hon gjort och vilka känslor detta givit upphov till. Det blir en indikation på att det faktiskt händer positiva saker i livet och det ger en positiv feedback. Till appen finns också ett webbgränssnitt där en behandlande terapeut kan följa patientens aktiviteter."    /Redigering Stig L

LÄSA HELA ARTIKELN: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/telefonen-hjalp-mot-depression

LÄSA MER: http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/appen-ersatter-inte-terapi

Publicerad i DN 2012-03-28

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)