INTERNATIONELL KUNSKAPSBANK OM STAMNING

STAMMA PÅ - ÖPPEN STAMNING ---- T E R A P I ---- STAMMA BRA - STAMMA BÄTTRE - TALA BRA

©STIG LIND TALSTEG: Hemsidans innehåll vänder sig främst till logopeder och övriga intresserade. Materialet kan till exempel innehålla en forskarrapport eller bok på 100 sidor som recenseras ned till en översiktsartikel på två sidor. Dessa rapporter kan du köpa för en billig penning. Denna länktext ger dig svar på var du bäst hittar den information som du söker på hemsidan som består av 152 sidor? GLÖM INTE ATT DRA I SLIDEN.

Målsättningen är att vi skall tillhandahålla den information som världen efterfrågar och bli så bra på detta att vi blir störst i världen, att hemsidan stamning.online blir det naturliga forumet för all världens stamningsforskare.

NY FORSKNING - PubMed publikationer till disposition.

Sök bland 24 miljoner forskarpublikationer.

 Alternativet för dig som vill mer: 

TVÅ STEG TILL ATT BLI STAMNINGSFRI. - Se högerspalten.

 

FORTFARANDE KAN DU KÖPA MINA 3 BÖCKER OM STAMNING. Du har 7 försäljningsställen att välja på, de säljs som PoD-böcker (Print on Demand)

  

SCROLLA FÖR ATT LÄSA NYHETSBREVEN

 

stig-musikfest-beskuren.jpg
     KAN JAG LÄRA MIG ATT STAMMA BÄTTRE? - StigLindhTalsteg© Till forskarvärldens och andras beskådande - StigLindTalsteg. Se ovan. Den gruppering som jag vill hjälpa till att minska på är grupperna ”Stamma på” och ”Öppen stamning”, grupper som i sig är bättre än ingenting. Med det menar jag inte att det måste vara ett stamningsfritt tal, löst och lätt tal med upprepningar är OK. Dina muskler måste få tid till återhämtning. Framför allt är det ”Stamma bra” som jag tror har potential för flest stammande. Gruppen absorberar förmodligen en del psykosomatiska åkommor. Min ordverkstad har tidigare uppfunnit ordet ”Stamma snyggt”, vilket också månar dina intressen. LÄS MERA. . .

 

Bok 1. GRATIS

"Är stamning något att

haka upp sig på?"

 

Bokens huvudrubriker:

 • VAD STAMNING ÄR,
 • KONSEKVENSBESKRIVNING,
 • SYMPTOMLINDRING,
 • 40 ÅR MED VÄRLDENS FÖRSTA
 • STAMNINGSFÖRENING
 • VAD SÄGER FORSKNINGEN?
 • Dessutom behandlas:
 • TIPS OCH FUNDERINGAR,
 • TALTRÄNINGSMETODER,
 • STAMNINGSBEHANDLING,
 • ALTERNATIVA METODER,
 • TERAPIERFARENHETER,
 • REFERENSFÖRTECKNING
 •  
 • En allsidig bok, 295 sidor.
Tanka ned filen till iPhone, dator eller
läsplatta.

$3,00 USD 

Nu kan de flesta människorna i världen köpa och läsa min bok "Is Stuttering Something To Get Hung Up On?". Med detta får jag önska all världens befolkning en angenäm läsning.

PS - Du som har engelska som första språk bör välja min engelska originalversion i e-bookformat för $ 25. (se ovan).

 

INSTALLERA TELEFON-APP - för snabb åtkomst!

 

INFORMATIONSFILM (2 min)

Bok 2. "STAMNINGSBOKEN"

[NY BOK !]

"STAMNINGSBOKEN

545 sidor

 

Läsa mer. . ."

Boken i pappersversion har utgått i bokhandeln. Vid köp av digitalversion kontakta författaren. 

Tanka ned filen till iPhone, dator eller läsplatta.

UR STAMNINGSBOKENS INNEHÅLL: Stamning hos små barn, större barn, tonårsbarn, vuxna, fallbeskrivning och forskning, terapi och problemhantering m m. Utgiven 2014-06-05.

 

Is Stuttering Something To Get Hung Up On?

 • A comprehensive book, 301 pages.
 • For $ 25 for the e-book
 • "Is Stuttering Something To Get Hung Up On?"
 • Press Buy Now to purchase and payment.

 

Boken i pappersversion KAN DU KÖPA på 7 ställen på nätet, Den trycks som PoD-bok. 

 

 

 

Uppdaterad vid Nyhetsbrevs utgåva.

Målsättningen är att vi skall tillhandahålla den information som världen efterfrågar och bli så bra på detta att vi blir störst i världen, att hemsidan stamning.n.nu blir det naturliga forumet för all världens stamningsforskare.

 

Alla under 2018

NYHETSGRANSKNING NR 74 - Stamning och åldrande

NYHETSGRANSKNING NR 75 - Stamning, en nyckfull störning av talet - om myter och kunskap

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

 

Alla under 2017

NYHETSGRANSKNING NR 70 - Världens tips

  

NYHETSGRANSKNING NR 71 - Dan Mogren är död! Han startade världens första stamningsförening

 

NYHETSGRANSKNING NR 72 - Taltekniker  Del 1

 

NYHETSGRANSKNING NR 73 - Taltekniker  Del 2

 

 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2016

NYHETSGRANSKNING NR 56 - Årets avslöjanden 2015

NYHETSGRANSKNING NR 57 - Små barns stamning och elektrofysiologiska index för språkbehandling [F]

NYHETSGRANSKNING NR 58 - Forskning bygger på förtroende

NYHETSGRANSKNING NR 59 - Stamning ur psykoanalytikerns synvinkel - Ferenc Albert

NYHETSGRANSKNING NR 60 - Lidcombe [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 61 - Stamningsterapi på internat - HCRI, USA

 

NYHETSGRANSKNING NR 62 - Icke-farmakologiska behandlingar för stamning hos barn och vuxna [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 63 - Är stamningens förlopp ett "inlärt" beteende? [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 64 - Forskare kan ha hittat gen som orsakar stamning [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 65 - Stamma eller inte stamma?

 

NYHETSGRANSKNING NR 66 - Stamningsförbundets Internationella ombud Anita Blom granskas

 

NYHETSGRANSKNING NR 67 - Allmänt om forskning Lars G. Burman [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 68 - Hur min stamning försvann - John C. Harrison

 

NYHETSGRANSKNING NR 69 - Stamningsforskning - en uppdatering: Stamningens epidemiologi, genetik,    NYHETSGRANSKNING NR 49 - sjukdomsmekanismer, diagnos och terapi  Lars G. Burman  [F]

 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2015

NYHETSGRANSKNING NR 48 - Hjärnan är plastisk - Tinnitus

NYHETSGRANSKNING NR 49 - THE TIAMIN PROTOCOL - FORSKNING Martin F. Schwartz (Del l)

NYHETSGRANSKNING NR 50 - THE TIAMIN PROTOCOL (Del 2)

NYHETSGRANSKNING NR 51 - Mobbning

NYHETSGRANSKNING NR 52 - All världens forskning om stamning

NYHETSGRANSKNING NR 53 - 60 år av talträning - av Dr Per Alm

NYHETSGRANSKNING NR 54 - Målinriktad Mindfulness

NYHETSGRANSKNING NR 55 - Mindfulness och stamning  [F] 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2014

NYHETSBREV NR 37 - STAMMANDE BARN: Förhållningssätt vid stamning hos barn

NYHETSBREV NR 38 - Identitet

NYHETSBREV NR 39 - Stamma sönder tänderna?

NYHETSBREV NR 40 - Stamningen triggas likt panikångest

NYHETSBREV NR 41 - STAMNINGSBOKEN ederad 5 april 2014

NYHETSBREV NR 42 - Stamning hos vuxna

NYHETABREV NR 43 - Lycklig och högpresterande utan stress

NYHETSBREV NR 44 - ”Gräsklippar"-terapier 

NYHETSBREV NR 45 - STAMMA BÄTTRE FÖR ATT MÅ BRA?

NYHETSBREV NR 46 - Skilsmässa som terapi? - Stammande barn lll 

NYHETSBREV NR 47 - Stamningens gåta är löst 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2013

NYHETSBREV NR 19 - Mindfulness

NYHETSBREV NR 20 - Giganterna

NYHETSBREV NR 21 - Stamning och droger

NYHETSBREV NR 22 - Att tala är visst guld!

NYHETSBREV NR 23 - Bekräftelsen

NYHETSBREV NR 24 - Teknik i framtiden

NYHETSBREV NR 25 - Lyckliga du

NYHETSBREV NR 26 - Stamning i grundskolan

NYHETSBREV NR 27 - Psykologisk påbyggnad på neurologisk orsak

NYHETSBREV NR 28 - Konflikt med tillbakahållet tal

NYHETSBREV NR 29 - Isbergsliknelsen

NYHETSBREV NR 30 - Verksamhetsberättelse 2013

NYHETSBREV NR 31 - Ett stammande barn, familjens symtombärare?

NYHETSBREV NR 32 - Arbetslivets verklighet

NYHETSBREV NR 33 - Stamning och arbetsmarknaden

NYHETSBREV NR 34 - Forskaren Per Alms forskning granskas

NYHETSBREV NR 35 - Stamningstillfället som arbetsuppgift  

NYHETSBREV NR 36 - Stamningsterapins förgrundsgestalter i pension

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt 

Alla under 2012

NYHETSBREV NR   1 - INNOVATIV Stamning

NYHETSBREV NR   2 - Betalknappar för bokköp, bli gratisprenumerant

NYHETSBREV NR   3 - Mer resurser till de stammande, Liten tuva. . .

NYHETSBREV NR   4 – Stamningsförbundets roll

NYHETSBREV NR   5 – Semester på Medelhavet

NYHETSBREV NR   6 – Kung Georg VI och dottern drottning Elisabeth

NYHETSBREV NR   7 - INNOVATIV Stamning – stuttering får allt mer uppmärksamhet

NYHETSBREV NR   8 – En stackars kung?

NYHETSBREV NR   9 – Stigs MÅ BRA terapi

NYHETSBREV NR 10 – Ambitiöst specialarbete om stamning

NYHETSBREV NR 11 – Känslor – orsak och verkan

NYHETSBREV NR 12 – Terapi för alla - gärna gratis

NYHETSBREV NR 13 - Öppet hus med dr Per Alm

NYHETSBREV NR 14 - ”QUICK FIX” med Lars Gimstedt. – Att hitta tillståndet för flytande tal.

NYHETSBREV NR 15 - Bok om 200 avhandlingar [F] 

NYHETSBREV NR 16 - StigLindTalsteg

NYHETSBREV NR 17 - Vad gör stamning bättre?

NYHETSBREV NR 18 - Arbete eller förtidspension?

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

 

stig-ssr-30-ar.jpg

--STIG INNOVERAR--

Bli gratisprenumerant NU!

Du kan läsa Nyhetsbreven före alla andra. Det är helt gratis och kommer så alltid att förbli. Byt ut nedanstående text: name @ example med din egen e-mail, tryck sedan på knappen nedan med texten "Prenumerera" - NU FÅR DU MINA NYHETSBREV utan kostnad.

PS - Det du är rädd för har redan hänt! 

 

Personuppgifter

Jag värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur jag hanterar dina personuppgifter.

Upphovsrätt

Hela innehållet på webbplatsen (särskilt texten, grafiken, logotyperna, bilderna, ljudklippen etc.) är skyddad av upphovsrätten. Innehållet får inte reproduceras, kopieras, kommuniceras offentligt eller användas på något annat sätt utan föregående skriftligt godkännande från Stig Lind. Upphovsrättsreferenser, källanvisningar och varumärken får varken ändras eller tas bort. Utan skriftligt tillstånd från Stig Lind är det inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, överföra, sälja eller förfalska Internetinnehåll och / eller använda det för offentliga eller kommersiella ändamål.

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)