NYHETSGRANSKNING NR 55

 
- StigLind©Talsteg
Forskning:
MINDFULNESS OCH STAMNING

Du kan söka i StigLind©Talstegs internationella databas. Enklast gör du det genom att gå in på hemsidan: stamning.online. Databasen innehåller 24 miljoner rapporter. Du har alla chanser att hitta det du vill ha svar på.
I databasen finns det totalt ca 3.000 forskningsrapporter som innehåller termen Mindfulness. Forskningen handlar om hur metoden ökar psykiskt välmående och motverkar psykiska påfrestningar och problem. Man har observerat att mängden grå celler ökat i vissa centra efter Mindfulnessträning.
Lars G Burman, leg läk, docent, har sökt igenom databasen och hittat två forskningsrapporter där termerna Mindfulness och Stamning förekommer. Lars har sammanfattat och översatt dem till svenska. Han börjar med att presentera: Acceptance and commitment therapy (ACT).
Forskning:
MINDFULNESS OCH STAMNING
Boyle skrev 2011 att stamning är ett område där Mindfulness kan vara av värde, men att forskning behövs. En första pilotstudie publicerades 2012.Acceptance and commitment therapy for adults who stutter: Psychosocial adjustment and speech fluency, av Janet M Beilby m fl, publicerad i den kanske ledande vetenskapliga tidskriften om stamning, Journal of Fluency Disorders vol, 37, sid 289 - 299, 2012.
Material
Man studerade 20 vuxna som stammade.
Metod
Acceptance and commitment therapy (ACT). Metoden som funnits i 10 år anses vara en utveckling av KBT.(kognitiv beteende terapi). KBT fokuserar på att ge effekt på vårt beteende genom tankekontroll. ACT försöker inte motverka eller eliminera negativa tankar och känslor. I stället vill ACT reducera frustration genom acceptans och fokus på livskvalitet. Man anger följande 6 grundprocesser som bidrar till ökad "psykisk flexibilitet":
- self concept, självuppfattning
- defusion, avdramatisering
- acceptance, acceptans
- mindfulness, medveten närvaro i nuet, större medvetenhet om sig själv
- values, värderingar, värdegrund, ett antal saker man tror på
- committed action, bestämt, beslutsamt, förpliktigat handlande
På nätet finns mer information om ACT. Denna kan sammanfattas, att
- identifiera vad man tycker är viktigt i livet, d v s Dina målsättningar
- ta faktiska beslut, steg, handlingar som för Dig mot/närmare målen
Där utbjuds bl a en 5-dagarskurs om ACT i Göteborg, som kostar 9 900 kr. Medel kan du ansöka om från Stamningsförbundets fond.
Genomförande
Försökspersonerna genomgick en 2 timmars lektion (session), 1 gång per vecka, under 8 veckor. Olika mätningar och bedömningar av personerna gjordes före och genast efter terapin. Samma mätningar gjordes på nytt 3 månader senare, för att se om eventuella effekter av terapin kvarstod eller inte.
Resultat
1. Medelvärdet för andel stammade stavelser i ett test var 6 % före behandlingen, men med stor variation mellan personerna, 2 – 15 %. Efter terapin var medelvärdet drygt 1 % och spridningen mellan individerna liten (0 - 3 %). Fem personer stammade då inte alls vid provet och de med upp till 15 % stammade stavelser före behandlingen hade samtliga dämpat sig till 3 % eller mindre. Vid uppföljning efter 3 månader var resultatet i stort sett oförändrat.
2. Personerna fick själva på en skala ange sin grad av stamning enligt 4 olika kriterier. Jämfört med värdena före terapin hade de 4 självbedömda kriterierna reducerats med 30 - 40 % efter behandlingen. Dessa resultat kvarstod efter 3 månader.
3. Gruppens medelvärde på en Mindfulness/uppmärksamhet/medvetande skala var 3,2 före, 4,5 efter terapin och även efter 3 månader.
4. För 3 andra psykologiska kriterier, som var svåra att förstå för mig och min medhjälpare Dr Lars G Burman, var effekten av ACT marginell.
Kommentarer
Denna tidskrift kräver forskning av hög kvalitet för att publicera den. Studien synes vara väl genomförd och gav intressanta positiva resultat. ACT kan ha gynnsam effekt på stamning, men metoden måste etableras genom fler och större studier.
- - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jag ifrågasätter att metoden funnits i 10 år och är en utveckling av KBT - materialet känns bekant. I mina böcker har jag en sida med texten:
UTVECKLINGEN GÅR MED STORMSTEG FRAM OCH TILLBAKA!
______________________________________________________________
StigLind©Talsteg – Ju fler tekniker som du har i din verktygslåda ju mer kan du hantera din stamning.
______________________________________________________________
INNOVATIV STAMNINGS
INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK
OM STAMNING
______________________________________________________________
StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg.
DE  FEM TALSTEGEN: STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING ---- E  F  T  E  R    T  E   R   A   P  I ---- STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.
_______________________________________________________________
Stockholm 2015-12-15
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Lars G Burman,
leg läk, docent, forskare
och
Stig Lindh,
författare, stamningsskribent, filosof
©Stig Lind
https://stamning.n.nu

https://n.nu/?referrer=stamning.n.nu

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)