STAMNING INNOVATIVT TALSTEG ©

 

STAMMA PÅ, ÖPPEN STAMNING ---T E R A P I --- STAMMA BRA, STAMMA BÄTTRE, TALA BRA. 

____________________________________________ 

FORSKNING - PubMed

Innovativt Talsteg© presenterar här den allra nyaste forskningen i världen om stamning på barn och vuxna:

Översättning: Rubriker Stig Lindh, övrig text Google.

PubMed:

Nobelpris om det vill sig

Amerikanska Hälsovårdsmyndigheten har lagt upp en databas, PubMed, som omfattar de 75% bästa medicinska forskningstidskrifterna och går tillbaka till 1960-talet. Tack vare president Bill Clinton har denna databas gjorts gratis tillgänglig för hela världen. Detta gäller alltid en summering (Abstract) av artikeln och ibland den kompletta. Om inte, kan den då köpas från tidskriftens förlag.

PubMed öppnar dörren till forskningens "finrum" (t ex alla artiklar som givit Nobelpris inom biomedicin finns där!) 
PubMed omfattar nu 24 miljoner artiklar på engelska språket och är alltså öppen för alla. 

Artiklarna har passerat två ”trösklar”. De 25 % sämsta tidskrifterna är bortsållade och de övriga har ett antal experter granskat och godkänt varje artikel som gått till publicering. En större eller mindre andel refuseras beroende på "trycket"/inflödet och tidskriftens ranking. Vissa top classade kan ha upp till 90% refusering och författarna får då söka sig till mindre kräsna tidskrifter. De 75% som godkänds av PubMed har ovan nämnda "peer review" system, dvs framstående forskare granskar insända manuskript som kan refuseras eller komma i tryck beroende på kvalitet.

 

FORSKARRAPPORTER på barn och vuxna, 4 175 st den 28 nov 2015:

Forskningsrapporter från hela världen, från 60-tal till nu. 

Översättning: Rubriker Stig Lindh, övrig text Google.

 

StigLindhs© Forskarskola:

(under uppbyggnad)

 

Så här söker Du själv forskningsdata i PubMed 

- Googla på pubmed

- Klicka på hemsidan

- Du får upp en ruta, skriv in Dina sökord på engelska, klicka på Search till HÖ

- Alla artiklar som innehåller sökorden kommer upp, den nyaste som No 1. Det kan som sagt bli för många. Antalet kan då minskas genom att du lägger till "review", fler sökord (kravord) eller bådadera. Med lite träning blir Du snabbt skickligare på att leta, hitta det Du söker.

Man får alltid artikelns rubrik, författarnas namn och en sammanfattning, s k Abstract. Även hela artikeln, s k Full text, kan ibland vara gratis. I andra fall måste man köpa den från det förlag som utger den aktuella tidskriften för 20-30 USD/artikel. Är du anställd i vården, på universitet eller läkemedelsföretag o s v, kan arbetsgivaren prenumerara på många tidskrifter så att anställda har tillgång till alla artiklar som Full text.

PubMed har 4175 artiklar där sökordet stutter (stutter ger fler än stuttering) nämns och 1888 artiklar där både stutter och treatment förekommer för er att botanisera i. De KAN innehålla slamkrypare, typ artiklar om att att patienter som fått terapi för vilken sjukdom som helst (ex strålterapi el cellgifter mot hjärntumör) utvecklat stamning som komplikation. Sökningen sker alltså bara på ord, d v s om de 2 ovan nämnda finns någonstans i rubrik, abstract eller full text, kommer artikeln upp som en "träff", men kan vara en bom för dig. Lägger du till sökordet review, d v s forskare har då i artiklar summerat läget på ett visst område och refererar till många orig artiklar. Då reduceras antalet artiklar som innehåller stutter till 361 och stutter, treatment, reviev till 144, som är lättare att överblicka. Vissa har gratis Full text.

Pubmed har 987 artiklar som nämner stuttering, causes, varav 6 är från 2015 inkl 1 slamkrypare (om prostata cancer, stuttering är också en term för någon form av fel erektion, jag vet inte vad). Lägger man till reviews som sökord, kommer 128 artikar upp, de flesta av intresse för dig.

Ovan nämnda antal "träffar" avser läget i PubMed 29 nov 2015.

 

LYCKA TILL MED "FORSKANDET". 

Abstracts som av läsarna föreslås bli inlagda på hemsidans PubMed avdelning kan ske efter bedömning av "reviewer" Stig Lindh.

 

Områdesregister: 

Definitioner: Typer av stamning.

Förekomst, epidemiologi är standard start.

Historik (grekerna?), olika länder, folkslag, samhällsgrupper, yrken,stad/land, olika åldrar, familj (ensambarn, stor barnskara, fosterhem), kön, ökar el minskar genom sekler, över åren i modern tid etc I mer logisk ordning än detta......

Genetik, ärftlighet: Arv.

Riskfaktorer finns något i kost, vissa yrken, trauma, våld, buller, kroppsliga sjukdomar som kan öka risken?

Medikamentell terapi, kosttillskott, diet (troligen är negativt): Min forskning visar att det inte finns någon som är accepterad.

Psykoterapi: Olika varianter. Visa skolor mer än andra.

Prognos: Hur går det för stammare? % sämre, % bättre med terapi, % växer bort etc

Stamning och musik, sång

Experimentella studier, neurovetenskap.

TERAPIER OCH SYMTOMLINDRING får bli huvudgrupper tills vidare.

 

PÅ EN RAD kan du här läsa om alla forskningsresultat som vi gemensamt kommit fram till:

 

 

Tre andra siter med forskning:

www.forskning.se

www.svt.se/nyheter/vetenskap

www.sverigesradio.se/vetenskapsradion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)