Examensarbeten

E-uppsats 2015 Erika Palvén

Stamning i skolan

 

D-uppsats 2010 Sara Nilsson

Hon går in på skam och undvikandebeteenden. Examensarbetet syftar till att undersöka om funktionsnedsättningen stamning orsakar psykiska problem. 

 

Examensarbete 2010 Hedberg/Kindervall/Nilsson

Stamning i interaktion: uppbackning, samkonstruktion och blickkontakt i samtal.

 

B-uppsats 2008 Kerstin Ekberg

Stockholms stamningsklubb och vägen till och från handikappet

 

D-uppsats 2004 Axelsson Nordlund

"Högstadielärares kunskap om och inställning till stamning"

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)