NYHETSBREVENS ARKIV

Målsättningen är att vi skall tillhandahålla den information som världen efterfrågar och bli så bra på detta att vi blir störst i världen, att hemsidan stamning.online blir det naturliga forumet för all världens stamningsforskare.

 

Alla under 2018

NYHETSGRANSKNING NR 74 - Stamning och åldrande

NYHETSGRANSKNING NR 75 - Stamning, en nyckfull störning av talet - om myter och kunskap

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

 

Alla under 2017

NYHETSGRANSKNING NR 70 - Världens tips

  

NYHETSGRANSKNING NR 71 - Dan Mogren är död! Han startade världens första stamningsförening

 

NYHETSGRANSKNING NR 72 - Taltekniker  Del 1

 

NYHETSGRANSKNING NR 73 - Taltekniker  Del 2

 

 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2016

NYHETSGRANSKNING NR 56 - Årets avslöjanden 2015

NYHETSGRANSKNING NR 57 - Små barns stamning och elektrofysiologiska index för språkbehandling [F]

NYHETSGRANSKNING NR 58 - Forskning bygger på förtroende

NYHETSGRANSKNING NR 59 - Stamning ur psykoanalytikerns synvinkel - Ferenc Albert

NYHETSGRANSKNING NR 60 - Lidcombe [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 61 - Stamningsterapi på internat - HCRI, USA

 

NYHETSGRANSKNING NR 62 - Icke-farmakologiska behandlingar för stamning hos barn och vuxna [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 63 - Är stamningens förlopp ett "inlärt" beteende? [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 64 - Forskare kan ha hittat gen som orsakar stamning [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 65 - Stamma eller inte stamma?

 

NYHETSGRANSKNING NR 66 - Stamningsförbundets Internationella ombud Anita Blom granskas

 

NYHETSGRANSKNING NR 67 - Allmänt om forskning Lars G. Burman [F]

 

NYHETSGRANSKNING NR 68 - Hur min stamning försvann - John C. Harrison

 

NYHETSGRANSKNING NR 69 - Stamningsforskning - en uppdatering: Stamningens epidemiologi, genetik,    NYHETSGRANSKNING NR 49 - sjukdomsmekanismer, diagnos och terapi  Lars G. Burman  [F]

 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2015

NYHETSGRANSKNING NR 48 - Hjärnan är plastisk - Tinnitus

NYHETSGRANSKNING NR 49 - THE TIAMIN PROTOCOL - FORSKNING Martin F. Schwartz (Del l)

NYHETSGRANSKNING NR 50 - THE TIAMIN PROTOCOL (Del 2)

NYHETSGRANSKNING NR 51 - Mobbning

NYHETSGRANSKNING NR 52 - All världens forskning om stamning

NYHETSGRANSKNING NR 53 - 60 år av talträning - av Dr Per Alm

NYHETSGRANSKNING NR 54 - Målinriktad Mindfulness

NYHETSGRANSKNING NR 55 - Mindfulness och stamning  [F] 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2014

NYHETSBREV NR 37 - STAMMANDE BARN: Förhållningssätt vid stamning hos barn

NYHETSBREV NR 38 - Identitet

NYHETSBREV NR 39 - Stamma sönder tänderna?

NYHETSBREV NR 40 - Stamningen triggas likt panikångest

NYHETSBREV NR 41 - STAMNINGSBOKEN ederad 5 april 2014

NYHETSBREV NR 42 - Stamning hos vuxna

NYHETABREV NR 43 - Lycklig och högpresterande utan stress

NYHETSBREV NR 44 - ”Gräsklippar"-terapier 

NYHETSBREV NR 45 - STAMMA BÄTTRE FÖR ATT MÅ BRA?

NYHETSBREV NR 46 - Skilsmässa som terapi? - Stammande barn lll 

NYHETSBREV NR 47 - Stamningens gåta är löst 

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

Alla under 2013

NYHETSBREV NR 19 - Mindfulness

NYHETSBREV NR 20 - Giganterna

NYHETSBREV NR 21 - Stamning och droger

NYHETSBREV NR 22 - Att tala är visst guld!

NYHETSBREV NR 23 - Bekräftelsen

NYHETSBREV NR 24 - Teknik i framtiden

NYHETSBREV NR 25 - Lyckliga du

NYHETSBREV NR 26 - Stamning i grundskolan

NYHETSBREV NR 27 - Psykologisk påbyggnad på neurologisk orsak

NYHETSBREV NR 28 - Konflikt med tillbakahållet tal

NYHETSBREV NR 29 - Isbergsliknelsen

NYHETSBREV NR 30 - Verksamhetsberättelse 2013

NYHETSBREV NR 31 - Ett stammande barn, familjens symtombärare?

NYHETSBREV NR 32 - Arbetslivets verklighet

NYHETSBREV NR 33 - Stamning och arbetsmarknaden

NYHETSBREV NR 34 - Forskaren Per Alms forskning granskas

NYHETSBREV NR 35 - Stamningstillfället som arbetsuppgift  

NYHETSBREV NR 36 - Stamningsterapins förgrundsgestalter i pension

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt 

Alla under 2012

NYHETSBREV NR   1 - INNOVATIV Stamning

NYHETSBREV NR   2 - Betalknappar för bokköp, bli gratisprenumerant

NYHETSBREV NR   3 - Mer resurser till de stammande, Liten tuva. . .

NYHETSBREV NR   4 – Stamningsförbundets roll

NYHETSBREV NR   5 – Semester på Medelhavet

NYHETSBREV NR   6 – Kung Georg VI och dottern drottning Elisabeth

NYHETSBREV NR   7 - INNOVATIV Stamning – stuttering får allt mer uppmärksamhet

NYHETSBREV NR   8 – En stackars kung?

NYHETSBREV NR   9 – Stigs MÅ BRA terapi

NYHETSBREV NR 10 – Ambitiöst specialarbete om stamning

NYHETSBREV NR 11 – Känslor – orsak och verkan

NYHETSBREV NR 12 – Terapi för alla - gärna gratis

NYHETSBREV NR 13 - Öppet hus med dr Per Alm

NYHETSBREV NR 14 - ”QUICK FIX” med Lars Gimstedt. – Att hitta tillståndet för flytande tal.

NYHETSBREV NR 15 - Bok om 200 avhandlingar [F] 

NYHETSBREV NR 16 - StigLindTalsteg

NYHETSBREV NR 17 - Vad gör stamning bättre?

NYHETSBREV NR 18 - Arbete eller förtidspension?

[F] - Forskning

[E] - Empiriskt

 

 

 

 

 

Genom att trycka på nedanstående knapp med texten "Donate" kan du ge ett bidrag till andras terapier.

 

TERAPI FÖR ALLA – GÄRNA GRATIS

Ett skäl till mitt författande av boken ”Är stamning något att haka upp sig på?” var att tala om för folket att terapi inte är så dumt oavsett om man stammar eller inte. Om terapin dessutom gör att man kan få leva ett liv i trivsel och harmoni med sig själv och andra är det nog bara att tacka och ta emot.

Stammande personer har tyvärr få instanser att söka medel från. Stockholms Stamningsförening administrerade Ingergerd Blackerts fond, en fond som jag själv var ordförande i under den tid som jag var ordförande i P-club, dåtidens namn på Stockholms stamningsförening. Vi gav medel indirekt för hjälp som till sökandes avhandlingar mm. Direkt hjälp till en enskild person förekom inte. Denna fond förvaltas nu av Stamningsförbundet.

Från och med nu finns en knapp med texten ”Donate”. På svenska DONERA. Tanken är att givare av pengar på ett lätt sätt skall kunna göra det till enskilda stammande. Du behöver bara uppge ditt kontokortsnummer till betalföretaget, likaså penningbeloppets storlek. Företaget som tar emot pengarna för dem vidare till säker penningförvaltning heter PayPal - ett amerikanskt företag.

Små poster pengar tas gärna emot. Större fungerar också. Givare med belopp över 100 000 kr beaktas särskilt. Alla givare oavsett penningbelopp kommer att få en redovisning var medlen går till för verksamhet. I nuvarande inledningsskede blir det endast till deltagande i ”Stigs MÅ BRA terapi”.

Tanken är att alla med svenskt medborgarskap och är registrerad som stammande personer i en stamningsförening eller liknande registreras och godkänns för erhållande av medel för terapi upp till 100 000 kr per år. Ingen tvingande administration eller redovisning krävs, enbart kvittenser.

Jag är av den åsikten att stamning är ett svårt handikapp, det tar lång tid att bota, så lång tid att det betraktas som kroniskt, många stammar livet ut. Viktigt är att få hjälp tidigt. Kan man sätta in insatserna tidigt ökar prognosen för bot och bättring – barn och ungdomar är speciellt  tacksamma grupper.

INNOVATION stamning, undertecknads hemsida har skapat denna insamling från ide till handling. Allt är inte klart men det har blivit en start. Blir det fart på iden kan samarbete med närliggande organisationer öka transparensen. Inspiration kan även inhämtas från POLSTJÄRNA:s grundare Karl Lindqvist. Fråga mig - RING mig.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)