Nyhetsgranskning Nr 54

 

StigLind©Talsteg

 

MÅLINRIKTAD MINDFULNESS

med Marie Ryd

 

Per Alm är en forskare som presenterar sin forskning om stamning på ett professionellt sätt, som man förväntar sig av en forskare. Marie Ryd däremot, forskarutbildad vetenskapsjournalist, samlar kunskap genom att läsa forskarrapporter, kommunicerar i populär form och slår samtidigt mynt av sitt intresse.

Hjärnans olika delar och funktioner blandar Marie Ryd in i Mindfulness. Vad det är på ett traditionellt vis kan du läsa i mitt Nyhetsbrev nr 19 från 2013 på hemsidan: stamning.online. När Marie börjar sitt föredrag 12 november 2015 med temat ”Ta sikte”, är det med dataspråk typ Motivation 1.0 Savannens reptilhjärna, eller Motivation 2.0 om sekundära belöningar, eller 3.0 som handlar om den tredje kraften som kan skapa en identitet som stärker självbilden.

När Marie Ryd talar om åsikter, vänskap, respekt eller vilka vill jag ha nära mig, är tydliga värderingar för mig. Beslut, värderingar och identitet hör ihop. Du måste vara identisk med dig själv, för det du tänker blir Du. Plötsligt kan hon utbringa ett namn på en forskare som berättat för henne i vilket område i hjärnan denna värdering sitter.

På senare år har man nämligen utvecklat en bildteknik som ”lyser upp” de centra i hjärnan som aktiveras vid olika fysiska och psykiska aktiviteter. Det innebär att vi får veta var i hjärnan aktiviteten är lokaliserad.

Affirmeras det blir beslutet mer tydligt i mitt beslutsfattande. Idrottsliga prestationer fick illustrera detta genom att först visualisera hoppet över ribban i huvudet innan hoppet gjordes.

Häftigt var det experiment som hon gjorde med publiken. Hon bad oss att tänka ut de fem viktigaste egenskaperna som styr och präglar vårt liv. När vi hade det på papper bad hon oss att dra bort det minst viktiga av dessa fem värderingar. Nästa steg var att ta bort ett till och så vidare till det bara återstod en enda egenskap som var den egenskapen som präglade mitt liv. Många i publiken kom fram till ordet ”Tillit”, som jag tror är en motsats till ”Kontroll”. Omtanke var en annan populär egenskap.

När jag har klart för mig den värdering som skall styra mitt liv är det viktigt att inte glömma bort den. Krångla inte till det, ha en lapp i rockfickan.

Vad är du för person? Är du en Till- eller Från-människa? D v s Slippa eller Erövra? Jag gör det här för att jag . . . Upprätta en handlingslista för att GÅ I MÅL. Hämta energin genom meditation i Mindfulness. Nu skall ett nytt beteende bli en vana. Stoppa in din självbild så mycket du kan. Support från omgivningen är också viktigt. Lycka Till!

Marie Ryd har stoppat in mycket i sin Mindfulness. Jag kan avläsa att hennes intressen är många. Meditation är det centrala, kroppslig hållning och kroppens biologi. Kyrkan och buddism genom Zenmeditation likaså. Upplevelsen blir samtidigt igenkännande, tillkommer alla överraskande inslag om forskarens namn och var de egenskaperna i hjärnan har sin boning.

Maries hemsida har tidskriften Holone som navet i verksamheten. Genom att följa den senaste forskningen inom neuroscience, det vill säga kunskapen om hjärnan och dess funktioner, och sedan koppla denna till näringslivet landar vi i ”neuroledarskap”. De senaste rönen om hjärnan öppnar inte bara nya dörrar till att utveckla personlighet, ledarskap och organisationer utan bekräftar även antaganden som tidigare bara varit just antaganden. Det handlar om hur vi fattar beslut, ökar närvaron i stunden, lättare tar kontrollen över våra känslor, hur minnet fungerar eller hur man kan träna upp sitt fokus.

Holone och Marie Ryds roll är att publicera artiklar om hjärnan och omsätta dem till användning i praktiken. En ökad förståelse för det ovan nämnda kan ta både individer och organisationer till nya höjder.

Holone är inte bara kommers, utan har bakom en handfull professorer i hjärnforskning och psykologi i sitt Vetenskapliga råd, vilket betyder att verksamheten är seriös avseende att i populär form beskriva vad som händer inom forskning om hjärnan och dess funktion. Alla som är intresserade kan prenumerera på denna tidskrift.

Psykologidelen är knepigare för Marie Ryd har implementerat hjärnforskningen i Mindfulness. Vad jag vet förstår man inte alla dessa psykiska aktiveringar fullt ut.

I min förra artikel om Mindfulness, på min hemsida: stamning.online, Nyhetsbrev nr 19, beskrev jag företeelsen som en terapi och ett sätt att må bra. Nu trycker Marie Ryd på kopplingen att individen kan kanalisera in i sina kreativa aktiviteter. Hon utvecklar individer till att fokusera på det de vill göra, t o m göra karriär.

Marie Ryd är tjejen med gasen i botten, reklamerar om egna kurser i Konsumentföreningens regi, vilket innebär att hon når 750.000 hushåll, så att även den ”vanliga” människan nås av hennes moderna budskap. Garanterat blir det klirr i kassan för Marie.

Det kan inte vara fel att må bra här och nu. Marie Ryds välgörande insatser för befolkningen behövs. Jag önskar henne allt gott och lycka till!

 

FORSKNING: MINDFULNESS OCH STAMNING

Totalt finns det ca 3.000 forskningsrapporter som innehåller termerna Mindfulness i StigLind©Talstegs internationella databas. Forskningen handlar om hur metoden ökar psykiskt välmående och motverkar psykiska påfrestningar och problem. Man har observerat att mängden grå celler ökat i vissa centra efter Mindfulnessträning.

Lars G Burman, leg läk, docent, har sökt igenom databasen PubMed och hittat två forskningsrapporter där termerna Mindfulness och Stamning förekommer. Lars har sammanfattat och översatt dem till svenska.

LÄS OM VAD FORSKNINGEN KOMMIT FRAM TILL OM MINDFULNESS OCH STAMNING I Nyhetsgranskning NR 55 på: stamning.online.

DU KAN SÖKA GRATIS OCH HITTA ENGELSKSPRÅKIGA FORSKNINGSRAPPORTER OM DE FRÅGESTÄLLNINGAR DU HAR OM STAMNING, MEN ÄVEN ANDRA MEDICINSKA OMRÅDEN. Du gör det enklast genom att gå in på Innovativt StigLind©Talstegs hemsida: stamning.online. Databasen söker igenom 24 miljoner rapporter, så du har alla chanser att hitta det du vill ha svar på.

______________________________________________________________    

StigLind©Talsteg – Ju fler tekniker som du har i din verktygslåda ju mer kan du hantera din stamning.

________________________________________________________________

INNOVATIV STAMNINGS

INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK

OM STAMNING

________________________________________________________________ 

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg.

DE  FEM TALSTEGEN: STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING ---- E  F  T  E  R    T  E   R   A   P  I ---- STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.

________________________________________________________________

 

Ha det bra och glöm inte att ta väl hand om dig!

 

Stockholm 2015-12-01

 

Stig Lindh,

Författare  Stamningsskribent, Filosof

©Stig Lind

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)