Nyhetsgranskning Nr 49

StigLind©Talsteg - FORSKNING:

THE THIAMIN PROTOCOL

E-Bok av Martin F. Schwartz, Ph.D. 92 sidor 2015 refereras:

Dr Marin F. Swartz, Ph.D., verkställande direktör för National Center for stamning, är en logoped som behandlat mer än 14 000 stammare över hela världen i en karriär som spänner över flera decennier. Along the way, he wrote a number of books about stuttering - books that were translated into seven languages and, in addition, three authors, at different times and in different countries, wrote books about him. Längs vägen skrev han ett antal böcker om stamning - böcker som översatts till sju språk. Tre författare, i olika länder, skrev böcker om honom. Han har utbildat hundratals logopeder, akademiska utnämningar vid flera stora universitet, är licensierad i ett antal stater att behandla människor som stammar, har föreläst över hela världen och blev fullvärdig professor vid en ålder av trettiotre. In addition to speech pathology, he was trained as a Speech Scientist (Ph.D.), directed several speech research laboratories at major universities and, for several years, was only one of two persons to simultaneously be on the editorial staffs of both the Journal of Speech and Hearing Disorders and The Journal of Speech and Hearing Research, the two major journals of the profession.Förutom i logopedi utbildade han sig till tal Scientist (Ph.D.), chefade för ett flertal forskningslaboratorier under flera år, var en av två på redaktionerna för Journal of Speech och The Journal of Speech and Hearing Research.

STAMNING ENLIGT MARTIN F. SWARTZ

Marin F. Swartz menar att stamning definieras av dess uppenbara symptom som upprepningar, förlängningar och blockeringar (1). De flesta människor tenderar att tänka på stamning som en störning i tal produktion. (2)

En viktig kognitiv fråga för personer som stammar är deras förmåga att se framåt och "se" fruktade ljud, ord, och talande situationer närma sig. (4) Denna föregripande psykiska aktivitet kallas skanning och leder till en rad olika beteenden, en är att undvika fruktade ord och rädsla för att tala (5) Klinisk erfarenhet visar att skanning och undvika inte är närvarande vid starten av stamning men utvecklas med tiden. (6)

Ett antal studier har visat att de flesta, om inte alla, visar den uppenbara kamp som kännetecknas av att stamningsbeteendet är inlärt. (7) En del av denna förståelse kommer från inlärningsteoretiska modeller av stamning (8) och en del som ett resultat av den framgångsrika användningen av beteendemodifiering i behandling. (9) (Beteendemodifierande tekniker används för att förändra inlärda beteenden.)

Definitionen av en stammande måste därför omfatta allt den stammande gör när han fastnar i en blockering eller det han gör för att undvika att fastna.

Martin F. Swartz anser att ett vanligt misstag i terapi är att försöka behandla stamningen i stället för dess trigger. Ett annat misstag är att tro att ”stress” alltid är den utlösande faktorn för stamning.

Psykoterapi och talterapi har en lång historia av att inte vara framgångsrika vid behandling av kronisk stamning (13, 14).

Martin F. Swartz allmänna iakttagelser om uppkomsten av stamning: Stamning börjar oftast i åldrarna två och fem, med en huvudtopp för början av förekomst mellan två och en halv och tre och ett halvt års ålder. (15) Den andra är att flertalet barn som stammar har talat flytande under en viss tid innan stamningsdebuten som vanligen är sjutton månader, men det kan variera inom vida gränser. (16) Vanliga initiala uttryck för stamning är upprepningar. (19)

Kort vad Martin F. Swartz menar:

 • Stamning är en störning i talproduktionen.
 • Undvikandebeteenden startar omedelbart och accelererar därefter.
 • Uppenbara symptom är upprepningar, förlängningar och blockeringar.
 • Den stammande har förmågan att ”se” fruktade ljud när talsituationen närmar sig.
 • Stamningsbeteendets uppenbara kamp är ett inlärt beteende enligt inlärningsteoretiska modeller.
 • Beteendemodifiering sker framgångsrikt i behandling.
 • Beteendemodifierande tekniker används för att förändra inlärda beteenden.
 • Definitionen av en stammande måste omfatta allt den stammande gör när han fastnar i en blockering eller det han gör för att undvika att fastna.
 • Terapimisstag är att försöka behandla stamningen i stället för dess trigger.
 • Ett annat misstag är att tro att ”stress” alltid är den utlösande faktorn för stamning.
 • Psykoterapi och talterapi har en lång historia av att INTE vara framgångsrik vid behandling av kronisk stamning.

ÖVERSÄTTNING: Stig Lind.

Forskningsresultaten förs in på min hemsida under rubriken:

NY FORSKNING - PubMed publikationer under 2015.

Med underrubriken:

Här kan du kortfattat, på en rad, läsa om alla forskningsresultat som vi gemensamt kommit fram till:

Detta verkar vara seriöst. Däremot, det jag kommer att beskriva vid min nästa utgivning ifrågasätter jag starkt vad han håller på med.

Martin F. Schwartz, New York City, KAN BOTA EN TREDJEDEL AV ALL VÄRLDENS STAMMANDE MED KOSTTILLSKOTTET VITAMIN B1. - FANTASTISKT ELLER HUMBUG. . . ?

Läs om detta i nästa NYHETSBREV NR 50 SOM UTKOMMER 1 oktober 2015.

 

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING

StigLind©Talsteg – ett steg framåt med verktygslådan i bagaget.

DE FEM TALSTEGEN:

STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING

----      T     E      R     A     P     I       ----

STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE

TALA BRA kan vara målet för en del.

____________________________

Ha det bra och ta väl hand om dig!

 

Stockholm 2015-09-18

Stig Lindh
Författare 
Stamningsskribent

©Stig Lind

 

REFERENSLISTA från Martin F. Schwartz.

Kapitel 5

1.Van Riper, C. natur stamning - 2nd ed. Waveland Press, Prospect Heights, IL, 1992.

2.Williams, D.E. & Kent, L.R. Lyssnare utvärderingar av tal avbrott. J. Tal och hörsel Res., 1958, 1, 124-136.

3.Bosshardt, HG Kognitiv bearbetningsbelastningen som en avgörande faktor för stamning:

sammanfattning av ett forskningsprogram. Klinisk lingvistik, 2006, 20, 371-385.

4.Ward, D. Stamning och belamra: Ramar för förståelse och behandling. Psychology Press, New York, NY, 2006.

5.Ham, R. Terapi av stamning. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1990.

6.Van Riper, C. natur stamning - 2nd ed. Waveland Press, Prospect Heights, IL, 1992.

7.Ingham, RJ, stamning och Beteendeterapi: Aktuell status och experimentell Stiftelser, College Hill Press, San Diego, 1984.

8.Flanagan, B., Goldiamond, I. & Azrin, N., Operant stamning: kontroll av stamning

beteende genom respons-kontingenten konsekvenser. J. Exper. Analys. Behav., 1958 1, 173-177

9.Onslow, M., Andrews, C, & Lincoln, M., En styr experimentell studie av en operant behandling för tidig stamning J. tal och hörsel Res., 1994, 37, 1244-1259.

10.Bloodstein, O. Villkor för stamning är försvagade eller uteblir: ett omdöme av litteraturen, J. tal Hearing Dis., 1949, 14, 295-302.

11.Ratner, N. stamning: En Psycholinguistic planen. I: Curlee, R. & Siegel,

G., (. Eds) Natur och behandling av stamning: New Directions, Allyn och Bacon, Boston, 1997.

12.Schwartz, MF, Stutter No More, Simon & Schuster, New York, 1991.

13.Webster, LM, En klinisk anmärkning om psykoterapi för stamning, J. of Fluency Dis., 1977, 2, 253-255.

14.Bobrick, B., trassliga Tungor, Simon & Schuster, New York, 1995.

15.Yairi, E. och Ambrose, N. Early Childhood Stamning för kliniker av kliniker, PRO-ED, Austin, 2004.

16.Johnson, W., En studie av uppkomsten och utvecklingen av stamning. I: Stamning

och vuxna, Univ. Minnesota Press, Minneapolis, 1955.

17.Van Riper, C. natur stamning - 2nd ed. Waveland Press, Prospect Heights, IL, 1992.

18.Bloodstein, O., Utvecklingen av stamning: II utvecklingsfaser, 1960, 25 J. tal och hör. Dis., 366-76.

19.Froeschels, E., Betydelsen av symptomatologi för förståelsen av essensen av stamning, 1952, 4, Folia Phoniatrica, 217-230.

20.Voelker, CH, En förundersökning för en normativ studie av flyt: a klinisk index till svårighetsgraden av stamning, Amer. J. Av Orthopsychiat. 1944, 14, 285-94.

21.Fraser, M., Själv terapi för stammare, stamning Foundation of America, Memphis, 2007.

22.Van Riper, C. natur stamning - 2nd ed. Waveland Press, Prospect Heights, IL, 1992.

23.Ramig, P. R & Dodge, DM, Barn- och ungdomsstammare: Behandling

och aktivitets Resource Guide, Delmar språkinlärning, Independence, KY, 2009.

24.Zackheim, CT, & Conture, E., Childhood stamning och tal avbrott i talets flyt

i samband med barns medellängden för yttrande: en förstudie, 2003. 28, J. Talförhet Dis., 28, 115-142.

25.Fowler, CA, Coarticulation och teorier om yttre timing, J. av fonetik, 1980, 8, 113-133.

26.Fowler, Kalifornien, och Saltzman, E., samordning och coarticulation i tal produktion, Språk och tal, 1993, 36, 171-195.

27.Lindblom, B., Temporal organisation av stavelse produktion, Speech Transmission Lab., Kungliga Tech., Kvartals Progress Status Report, Stockholm, Sverige, 1968.

28.Flege, JE & Brown, WS, Effekter av yttrande ställning på engelska tal timing, Phonetica, 1982, 39, 337-357.

29.Tornick, GL & Bloodstein, O., stamning och meningen längd, J. Tal & Hear. Res., 1976, 19, 651-654.

30.Wall, M. Placeringen av stamning i spontanesous tal barn stammare, Ph.D. Disputation, City Univ. av NY, 1977.

31.Stocker, B. & Usprich, C., Stamning hos små barn och nivå efterfrågan 1976, 1, J. Barndom Kommunik. Dis., 116-131.

32.Wyke, B., Neurological mekanismer i stamning: en hypotes, 5, Internat. J. of Langage och KOMMUNIKAT. Dis. 1970 5, 6-15.

33.Ludlow, CL, Centrala nervsystemet kontroll av laryngeala musklerna hos människor, Respir. Physiol. Neurobiol., 2005.147, 205-222.

34.Kitzing, P. & Löfquist, A., subglottal och muntliga lufttryck under fonation - förundersökning med hjälp av en miniatyr givare, medicinska och biologiska Engineering and Computing 1975, 13, 644-648.

35.Kawasaki, A. et al. Studie av förflyttningar av enskilda strukturerna i struphuvudet vid sväljning, Auris nasus struphuvudet, 2001, 28, 75-84.

36.Ludlow, CL, Centrala nervsystemet kontroll av laryngeala musklerna hos människor, Respir. Physiol. Neurobiol. 2005, 147, 205-222.

37.Perkins, W. et al., Discoordination av fonation med artikulation och andning, I: Stamning förr och nu, drar skam över, G. och Rubin, H. Eds, Charles E.. Merrill, Columbus, 1986.

38.Scripture, E., stamning och läspande, 2: a uppl., Macmillan, New York, 1923.

39.Ramig, P. & Adams, M., Reducering strategier som används av stammare och nonstutterers under hög och lågfrekvent tal, 1980, 5, J. av flyt Dis., 27-41.

40.Perkins, W. et al., Discoordination av fonation med artikulation och andning, I: Stamning förr och nu, drar skam över, G. och Rubin, H. Eds, Charles E.. Merrill, Columbus, 1986.

41.Bloodstein, O., en handbok om stamning (5th ed.), Singular Publishing Gruppen, San Diego, 1995.

42.De Nil, L. & Brutten, G., Voice tillslagstiden för stamning och nonstuttering barn: påverkan av externt och språkligt införde tidspress, J. av Talförhet Dis., 1991, 16, 154-158.

43.Guitar, B., Stamning: En integrerad strategi för sin natur och behandling, 3 red., Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2005.

44.Alm, P., stamning och basala ganglierna kretsar; en kritisk granskning av möjliga relationer, J. of Kommunik. Dis., 2004, 4, 325-369.

45.Giraud, A. et al., Svårighetsgrad dysfluency korrelerar med basala ganglierna i ihållande utvecklings stamning, 104, Brain and Language 2008, 104, 190-199.

46.Herrero, M. T, Barcia, C., & Navarro, JM, Funktionell anatomi thalamus och basala ganglierna, Barn nervsystem, 2002, 18, 386-404.

47.Brown, S., Ngan, E. & Liotti, M., A struphuvudet område i den mänskliga motoriska hjärnbarken,  Cerebral Cortex 2008, 18, 837-845.

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)