Nyhetsgranskning Nr 71

 

- StigLind©Talsteg

 

DAN MOGREN ÄR DÖD                         

Hans livsgärning var att starta

 

VÄRLDENS FÖRSTA STAMNINGSFÖRENING

 

Stamningsföreningarnas rötter handlar om P-club, förening för stammare i Stockholm. Fortsättningen var att ett Stamningsförbund bildades 23 år senare där undertecknad var inblandad.

 

Vi kan tacka Dan Mogren för att han startade föreningen. Han som gått i terapi ett antal gånger kände sig lurad på sitt tal och satte in en annons i en av dagstidningarna där han ville komma i kontakt med andra stammare. Han var nyfiken på vad de hade för erfarenheter. Annonsen gav fem svar. De träffades både privat som formellt på Birkagården i Stockholm. Året var1952. Hans Danielsson och Finn Bull fanns redan i bakgrunden. Sedan kom Åke Byström och Tommy Bäckman med i aktiviteterna. Det var det allra första fröet till den första stamningsföreningen i Sverige, Jag bortser från Åke Byströms försök i Ö-vik ett antal år tidigare.

Det dröjde inte länge förrän de hyrde en lokal på Sibyllegatan. Hyran betalades av herrarna Dan Mogren, Hans Danielsson, Finn Bull och Bengt Edgren.

P-club- förening för stammare bildas 1954 i Stockholm

Föreningen bildades officiellt 1954. Lokalen byttes till Hornsgatan 8. Här anslöt sig Ingegerd Blackert som sedermera donerade 50 000 kr till den fond som bär hennes namn.

Fackfolket oroades

På 50-talet var det foniatriker, psykologer och talpedagoger som var de som behandlade stamning. De oroades över att de fått en patientförening som dessutom gick ut med att granska deras arbete. De menade på att stammarna skulle påverkas på ett negativt sätt och inte göra några förbättringar. Karolinska sjukhusets stamningsbehandlare Hans Danielsson såg fördelarna med föreningen och anslöt sig.

Man ville överbrygga klyftan

P-club, förening för stammare, var namnet på den förening som samlade de oppositionella och som ifrågasatte effektiviteten hos svensk stamningsterapi, både den terapi, som gavs på Karolinska sjukhuset och som i övrigt fanns att få i vårt land.

All stamningsbehandling är verklighetsfrämmande så länge man inte gör någonting för att överbrygga klyftan mellan behandlingssituation och vardagsverklighet säger Dan Mogren och menar att det är stor skillnad mellan att tala i lugn och ro hos en vänlig och förstående talterapeut och att försöka göra sin mening hörd bland otåliga och oförstående människor i skola och arbetsliv. Efter några misslyckade försök att påverka behandlingsauktoriteterna att utsträcka sin aktivitet utanför behandlingsrummets väggar tog de oppositionella själva ansvaret och blev sina egna och varandras terapeuter. I första hand inriktade de sig på att gemensamt skaffa sig sådana talträningstillfällen och erfarenheter - plusupplevelser - som de ansåg fordrades för att vidga den stamningsfria sektorn och göra talförmågan säkrare och mera bestående. Samarbetet fick snart organisatorisk stadga i bildandet av P-club, förening för stammare, vardagligt kallad Plusklubben”.

Dan Mogren, en legend?

Du startade Plusklubben och gav oss därmed ett forum för en fri och öppen debatt kring synen på stamning och stamningsbehandling. Tack för all den information du förmedlade om stamningsterapier runt om i Europa och Amerika. Förutom att du ensam startade Stockholms stamningsförening har du varit en enastående stamningsbehandlare. Bakom denne anspråkslöse man döljer sig en stor man. Han hör till de stora elefanterna som man säger i psykologkretsar.

Dan Mogren blev 89 år. Han begravdes i Ersta kyrka 2 mars 2017, en kyrka som han samarbetat med och som han dessutom bedrivit stamningsterapi i deras lokaler.

Delar ur Stamningsförbundets inbjudne föresläsare Stig Lindhs 30-årstal 2007.

 

_________________________________________________________

 

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING

 

HJÄLP TILL MED ATT SÖKA REDA PÅ RELEVANT FORSKNING.

Det du hittar publicerar och katalogiserar jag.

 

NY FORSKNING - PubMed publikationer till disposition.

Sök bland 24 miljoner forskarpublikationer.

 

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det lättare att ta näste steg.                 

DE SEX TALSTEGEN:

STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING  ----  E F T E R  T E R A P I  ----  STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, i vissa fall: TALA BRA och TALA BÄTTRE.

_________________________________________________________

Slutet gott, allting gott . . .

 

Stockholm 2017-03-03

Stig Lind,

författare, stamningsskribent

© Stig Lind

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)