Nyhetsbrev Nr 15

FORSKNING:

BOK OM 200 AVHANDLINGAR

En studie i kommunikationsvetenskap ”What Stuttering Treatments Are Effective” gjord av Casa Futura Technologies. Boken är på 64 sidor. Stamningsterapierna som genomfördess i forskningssyfte redovisades i bokform. Som titeln antyder söker de få tag på de bästa stamningsterapierna som finns. Materialet har dessutom publicerats i de allra finaste stamningsförlagen i USA. Innehållet spänner från förskola med barnterapi till kognitiv metodik, läkemedelsbehandling och auditiv återkoppling med mera. Här kan det endast bli axplock.

 

För forskningsresultatens giltighet gällde fem kriterier:

1. Kvantifiera och mäta före och efter behandling,

2. Slumpmässigt eller i ABA-program,

3. Dolda eller oberoende talobservatörer,

4. Talet skall fungera utanför den kliniska miljön,

5. Talet skall låta naturligt och kontroll av talhastighet.

De flesta stamningsbehandlingar tog veckor eller månader att slutföra, plus en uppföljning sex månader senare.

 

Vilka stamningsbehandlingar är effektiva?

Den första moderna stamningsterapin handlade om modifiering.

Den utvecklades av Charles Van Riper mellan 1936 och 1958. Terapin förutsätter

att den stammande aldrig kan tala flytande. Den stammande undervisas i

att acceptera sin stamning, likaså vara öppen för att prata om sin stamning, och

att göra "frivilligt stamning." Det går också ut på att lära sig att stamma med mindre ansträngning

("Lätt stamning") med hjälp av stopp, utdrag och förberedande av NNT,

initialt kopiera den stamning du gjorde och sedan använda "lätt stamning",

vilket innebär att du pausar när du stammar och sedan säger ordet flytande.

DAF – förlängt tal eller flytande stamning.

 

Mer djuplodat och med tanke på den snabba teknikutvecklingen i samhället vill jag återkomma till detta.

 

Intressant undersökning

”Elektromyografi (EMG) biofeedback. EMG-monitorer motor (muskel) aktivitet och ger omedelbar (realtid) återkoppling till användaren när en muskel aktiveras. Barnen bar sex elektroder tejpade till sina läppar och käke. En dator larmade barnet när hans eller hennes läppar eller käke var för spända. Det var GILCU ett terapiprogram som de genomförde, som börjar med enkla ord och samtidigt hålla sin käke och läppar avslappnade. Det utvecklades sedan till längre fraser och slutligen till samtal.

En kontrollgrupp fick ingen stamningsterapi.

Efter behandling i alla grupperna minskade stamningsfrekvensen i genomsnitt till < 1%.

Kontrollgruppen hade ingen förbättring i flyt.

Andelen barn med ickeflyt hade efter ett år i terapin under 2% stammade stavelser:

• 48% av barnen från den intensiva flyt forma programmet.

• 63% av barnen från hem-baserade flyt forma programmet.

• 71% av barnen från EMG-GILCU programmet.

Resultaten för barn med ickeflyt hade under 1% stammade stavelser var ännu mer slående:

• 10% av barnen från den intensiva flyt forma programmet.

• 37% av barnen från hem-baserade flyt forma programmet.

• 44% av barnen från EMG-GILCU terapi program.

Med andra ord var EMG-GILCU terapi mest effektiva,

FYRA ÅR SENARE hade alla tre grupperna genomsnitt stamning minskat mellan 76% och 79%. Detta kan ha berott på de mer icke-flytande barnen fick ytterligare talbehandling.”

 

Den sista meningen, tycker jag, kastar omkull det fina resultatet och kan vara lika verkningslöst som många andra terapier fyra år senare.

 

Terapi med intagande av medicin

”Risperidon (Risperdal) är en dopamin-antagonist. En studie med 16 vuxna stammare över sex veckors tid som visade att stammandes stavelser minskade 51% för försökspersonerna som tog medicinen och 27% för de som intog placebo.

Vissa läkemedel gör stamning värre. Vissa orsakar mer stamning. Dessa läkemedel inkluderar metylfenidat (Ritalin), Clozapine69 och SSRI antidepressiva. Lite forskning har gjorts på detta område.

(Den enda expert bokens författare vet om detta är apotekare och stammare Richard Harkness.)”

Min egen erfarenhet av läkemedel är negativ. Det verkar vara något man inte pratar om i dagens generation. Det finns de som testat medicin, droger och alkohol och som blivit beroende av dem. Positiva effekter har en förmåga att avta efter tillvänjning. Plötsligt har personen från att ha ett handikapp fått två.

Bokens undersökningar bestod mestadels av att man räknade antalet stamningar. Jag tänkte på den äldre herre som kom in till mig när jag var datalärare för inte så länge sedan. Han stammade men inte hörbart. Hade jag spelat in hans tal hade jag inte vetat att han var en stammande person. Som brukligt tittade jag på hans ansikte. Läpparna for upp och ned hastigt och upprepande. Han hade ticks, möjligen tremor, dessutom ovanligt mycket. Jag förstod, att han under årens lopp, råkat riktigt illa ut. Hans stamning var så involverad i hans kropp, så permanentad så han kommer säkert att en dag, när det är dags, avlida med ansiktet förvridet av ticks.

Det är nog så att allmänheten förknippar stamning med hörbart upprepande ljud.

”Endast 39 av 162 studier uppfyllde fyra av de fem kriterierna. Granskarna fann att kvalitèten var stamningsbehandlingens forskning var allmänt dålig, med ett genomsnitt av 162 studier som räknar 2,51 av 5 på bedömningsskalan. Den vanligaste missen på kvalitetskriterium var talsamspelet utanför talkliniken. Talet fungerade inte på ”stan”.

Den CICSD recensionen har också noterat dålig kvalitet på stamningbehandling. Av de 224 studier som de undersökte träffade bara tolv deras standarder för kvalitetprövning.”

RESUME

I stycket ovan skriver de själva hur dåligt ställt det är ställt med stamningsbehandlingarna. Det basala i de fem punkterna ovan var det som krävdes för att kalla det forskning, då är det allvarligt att den kanske viktigaste punkten 4 är den punkten det brister mest i: ”Talet skall fungera utanför den kliniska miljön.” Frågan är vilket värde dessa undersökningar har? Har de något värde överhuvudtaget?

Casa Futura Technologies är ett företag som säljer utrustning, typ DAF, till stammande. Om du går en behandling är deras önskemål att du skriver ned dina erfarenheter och delger dem. Jag tycker lite annorlunda för JAG ÄR DEN ENDE SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till - möjligen är det du. Gör så här skicka enbart de positiva resultaten fyra år efter avslutad behandling till Stig Lindh. Skulle jag mot förmodan ta del av ett sådant resultat kommer det omedelbart med i mitt Nyhetsbrev.

Vad kan den enskilde stammaren dra för nytta av dessa undersökningar? – Vet inte, förmodligen inget. De presenteras på ett träligt och ointressant vis att jag misstänker att få orkar läsa dem. Jag känner inte ens för att lägga upp boken på min hemsida. Skulle det vara någon som är intresserad av att läsa den har du alltid möjligheten att kontakta mig så hjälper jag dig att ta del av materialet. För övrigt fick jag känslan av att författarna till de olika artiklarna skrev för den egna karriären.

Vår egen Dr Per Alms kollegor i den stora världen imponerade inte och det finns säkert anledning att återkomma till dem.

Boken ”What Stuttering Treatments Are Effective” tycker jag slår vår svenska bok ”Stamning” i att vara skriven för fackfolket. Vill man läsa en bok som vänder sig till den vanlige människan rekommenderar jag min egen: ”Är stamning något att haka upp sig på?”.

Om Ni vill hör ni av mig om 14 dagar.

Stockholm 2012-11-01

Stig Lindh

 

PS

Lägg gärna in min länk www.stamning.online på din hemsida.

Översättning gjord av undertecknad.

PS - Fyll i din e-mail där det står "[email protected]" och tryck på knappen nedan så får du Nyhetsbreven direkt till din e-låda.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)