Nyhetsgranskning Nr 70

 

NYHETSGRANSKNING NR 70

 

 

- StigLind©Talsteg

 

Atlanta har haft världskongress. Stamningsförbundets Internationella ombud deltog och levererade alla tips som världen idag kan åstadkomma. Psykologiska aspekter dominerade. Det var så intressant att jag förmedlar en del av informationen till mina läsare - men på mitt sätt.

 

VÄRLDENS TIPS

 

Medveten upplevelse av sårbarhet var den inledande rubriken. Igenkännande tänkte jag på alla stammande, så träffsäkert, men det handlade mest om vad stamningen ger för känslor, det var i alla fall ett erkännande om att känslor är viktiga. Att vara medveten om det vi känner kan vara första steget till att aktivt ändra en jobbig situation. Det stod inget om att byta ut dåliga känslor mot bra känslor. En aspekt det aldrig talas om är det jag myntat ”Det skall kännas bra i munnen” även när man talar.

 

Under seminariet berättade de för varandra om ett ”värsta minne”. Gruppen gav feedback av positivt innehåll. Alla lämnade rummet med stärkt självkänsla. Förutom föreläsningar i form av ”workshops” fick deltagarna smaka på lite terapi i olika former. Här visar man prov på vad som krävs och som behövs men i en omfattning som bara kommer att resultera i ett minne, kanske bara ett ljust minne för livet.

 

Rätta vägen finns, men inte för de stammande i världen, anledningen är att ingen satsar på dem. Jerry Maguire tycker som jag, han vill förbättra situationen för personer som stammar med behandling och forskning.

 

När jag erbjöd Stamningsförbundet att ta över min forskningsverksamhet avböjde de, trots att det till och med står i stadgarna att forskning är en del av verksamheten.

 

Besök gärna min hemsida Stamning Innovativt Talsteg med adressen www.stamning.online.

 

Jerry Maguire berättade att i USA behövs ingen utbildning om stamning för att bli logoped. I England anses 84 procent av alla logopeder inte ha tillräckligt med kunskap för att bemöta det psykologiska behovet av behandling. I Australien tror 97 procent av alla logopeder att ångest hänger ihop med stamning.

 

För att kunna påverka måste vi se till att personer som stammar får en starkare röst, och att vi kräver det vi har rätt till. För att bli tagna på allvar är det viktigt att ha enhetliga riktlinjer för diagnostik och behandling. Vi har alla olika behov: Den ena vill bli av med sin stamning, den andra vill ha ett mer flytande tal, den tredje vill ha mer självförtroende, den fjärde vill lära sig att slappna av. Därför behöver vi jobba för ett tvärvetenskapligt synsätt med psykologisk behandling och se till att forskningsresultat stämmer med verkligheten säger Jerry Maguire.

 

Misstänker starkt att vi vill ha allt, valet kan vara mellan bot och ett visst accepterande. Jag tror att man även med forskning skall vara ifrågasättande som när man räknar antalet stamningar då jag anser att det är skillnad på ofrivillig repetition och den repetition som kan åstadkommas efter kontakt med logopeder.

 

Ett annat exempel är när min samarbetspartner Lars Burman forskar fram ur PubMed att stammande som stammar lite uppskattas mer positivt av bedömningsgruppen än de som inte visade sin stamning. Vi är så olika, det som passar den ena passar inte den andre. Resultatet är framforskat men frågan är i slutändan om det passar mig, personligen väljer jag att vara mig själv som idag innebär tal utan stamning, även om jag i en grupp marginellt uppfattas som mindre trevlig än den som stammar lätt. Min identitet är viktigare. Ni kommer vid tillfälle att få läsa om detta.

____________________________________________________________

 

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK

OM STAMNING

 

 

HJÄLP TILL MED ATT SÖKA REDA PÅ RELEVANT FORSKNING.

Det du hittar publicerar och katalogiserar jag.

 

NY FORSKNING - PubMed publikationer till disposition.

Sök bland 24 miljoner forskarpublikationer.

____________________________________________________________

 

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det lättare att ta näste steg.

 

                          

DE SEX TALSTEGEN:

STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING  ----  E F T E R  T E R A P I  ----  STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, i vissa fall: TALA BRA och TALA BÄTTRE.

____________________________________________________________

 

Ha det bra!

 

Stockholm 2017-03-01

 

Stig Lind,

författare, stamningsskribent

 

© Stig Lind

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)