Nyhetsgranskning Nr 57

 

StigLind©Talsteg

SMÅ BARNS STAMNING OCH ELEKTROFYSIOLOGISKA INDEX FÖR SPRÅKBEHANDLING

*Originaltitel: Early childhood stuttering and electrophysiological indices of language processing - Christine Weber-Fox m fl. i Journal of Fluency Disorders, sid 206, juni 2013.

Treatments for stuttering in children and adults: a systematic review and evaluation of clinical effectiveness, and exploration of barriers to successful outcomes.

Docent Lars G Burman utläser att författaren Weber-Fox kan tillhöra eliten bland världens stamningsforskare. Översättningen är ett sammandrag av en fjortonsidig forskningsrapport från PubMed.

Summering

Tidigare studier har visat, att förutom sin stamning har stammande dessutom inte samma rika ordförråd och flytande språkmelodi som icke stammande. Denna artikel visar, att hjärnans elektriska aktivitet, mätt med EEG, ökar när förskolebarn lyssnar på tal, särskilt vid felsägningar.

Stammande reagerar starkare än icke stammande. Forskarna ser detta som ett ytterligare bevis på att stammande har en något annorlunda generell språkhantering än icke stammande.

Inledning

Författarna påpekar att många faktorer samverkar vid stamning. Hos stammande förskolebarn har man noterat att även språkets uppbyggnad av korta och långa satser är sämre koordinerad, mer oregelbunden, inte är så flytande som hos icke stammande förskolebarn. Det pekar på att hela språket måste ”jobba” ihop med talapparaten, mest uttalat hos stammande, det vill säga inte bara vissa ord eller stavelser. Man har även sett att stammande har förenklat sitt ordförråd samt kan ha svagare känsla för ords valörer och för satsbyggnad, vilket också tyder på ett samband mellan den allmänna språkförmågan och stamning.

Material och Metod

Man studerade 57 förskolebarn (medelålder 5 år), 27 icke stammande förskolebarn och 27 stammande förskolebarn, som uppvisade minst 3 % stammade stavelser av olika slag. Alla barnen var normala i IQ med fler tester och bedömdes vara generellt normalt utvecklade.

Man monterade 28 elektroder på skallen för mätning av elektriska impulser från 28 punkter på hjärnan (elektroencefalogram, EEG), samtidigt som barnet fick se och lyssna till 5 episoder med TV-figuren Pingo pingvin och hans vänner, innehållande 100 meningar per avsnitt. I 10 % av dessa hade man lagt in felaktiga ord eller satsbyggnadsfel.

Den rent EEG-tekniska analysen är för komplicerad för mig.

Resultat och Diskussion

Alla barnen reagerade på tal inklusive språkfelen med en aktivering av hjärnimpulserna (stegring av ”elström” kurvorna från hjärnans nervceller, se Fig 23 och 24 i Full text). Icke stammande förskolebarn reagerade mest i hjärnans mitt, mindre åt sidorna. Stammande förskolebarn hade något fördröjda reaktioner. Dessa var även mer markerade jämfört med hos icke stammande förskolebarn och spridda över hela hjärnan, med övervikt för höger sida. Detta är den första studie som påvisat avvikande nervimpulser i hjärnan när stammande förskolebarn analyserar tal, utan krav på att själv tala. Resultatet stöder att det finns ett samband mellan språket och stamning. Det säger dock inte att den lätt stegrade hjärnreaktionen på språkfel hos stammande förskolebarn har ett orsakssamband med stamning. Det kan vara en följd av denna.

Lars G Burman, Leg.läk, Docent

 

Stig kommenterar

Det är intressant att hela språket och särskilt språkfel aktiverar hjärnan mer hos stammande förskolebarn än hos icke stammande förskolebarn, även när dessa bara lyssnar. Men fortfarande har vi frågan om ”Hönan och ägget”. Är den ökade hjärnaktiviteten orsak till eller en följd av stamningen?

Och kan EEG bli ett instrument för att i framtiden studera effekten av behandlingar vid stamning?

Artiklar av denna typ som mäter symtomen har INTE mitt gillande. Vi kommer trots detta katalogisera denna artikel under rubriken ”Hönan eller ägget”, eller annan rubrik, dessutom införa de medföljande grafiska EEG-bilderna på hemsidan www.stamning.online, Nyhetsgranskning nr 57.

Ambitionen är att försöka bygga upp en forskningsbank som skall vara enkel och tydlig. Vårt arbete är helt idéellt och de kostnader som vi har står vi för som privatpersoner. En sponsor vore bra och som efterlyses.

Jag misstänker att vi är de enda i Sverige som i dag arbetar med att få tag på relevanta forskningsartiklar.

Du får gärna hjälpa oss att ta reda på det du vill veta om stamning. Främst är det artiklar som tydligt visar hur det förhåller sig som vi efterlyser. Jag lovar att publicera och katalogisera dem. På hemsidan www.stamning.online, finner du anvisningar om hur man hittar, kommer in i och söker fakta i databasen PubMed, som innehåller all biomedicinsk forskning värd namnet.

______________________________________________________________

StigLind©Talsteg – Ju fler tekniker som du har i din verktygslåda ju mer kan du hantera din stamning.
______________________________________________________________
INNOVATIV STAMNINGS
INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK
OM STAMNING
_______________________________________________________________
StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg.

DE FEM TALSTEGEN: STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING
E F T E R T E R A P I
STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.

Manual/Instruktion: Tekniker är komplement till annan behandling.

Sveriges bäste stamningsbehandlare säger: En stegvis träning till förändring. Gissningsvis tar det 4 år av träning och praktiserande.
______________________________________________________________

Elfte jordskalvet

MODER JORD SOM MULLRAR OCH SKAKAR

En ”riktig” semester har jag aldrig, kan jag skoja om. Folk tittar på mig och undrar. - När jag flyger till Spanien åker jag hem. När jag återvänder till Sverige åker jag verkligen hem. En del av mitt liv är att åka mellan mina hem. Men för några dagar sedan hade även jag en riktig semester, det var några dagar på Gran Canaria. Allting tar slut, även detta. I bilen till flygplatsen den 25 januari fick jag höra att det varit jordbävning på spanska fastlandet. Det var 6,6 på Richterskalan, det andra skalvet på 5,5, så jag undrade var ungefär epicentrum låg. Det visade sig vara nära mitt hus, bara 16 mil sydost om Malaga ut i Medelhavet och Atlasbergen i Marocko, det berg som jag ser i vissa väderlekar.

När mitt hus byggdes var jag med, jag såg med egna ögon vad som gjordes. Jag visste att det kunde både mullra och skaka i marken. Huset jordbävningssäkrades? Tanken var i alla fall att hålla huset intakt trots skakningar genom att få det att snällt och följsamt följa med.

Tanken svindlade så jag byggde mig en egen jordbävningsmätare. Min egensvarvade ljusstake från barndomen med smal bottenplatta kom till pass, ställde upp den i bokhyllan och satte på ljusstaken en till. Tanken var att om överdelen ramlat ned har det varit jordbävning.

Min erfarenhet av jordbävningar innefattar även Turkiet – hotellet stort som en skyskrapa lagd på längden skakade kraftigt klockan två på natten. Jag vaknade med ett ryck i en säng som rörde sig och när jag tittade upp var det en takkrona som vaggade fram och tillbaka. Vid ett annat tillfälle kom jag körandes med bil från Tyskland in i Frankrike då vägen plötsligt rörde sig i sidled, en obeskrivlig känsla.

Inte nog med det - flygplanet från Gran Canaria landade på Arlanda i den värsta dimma jag varit med om, d v s utan sikt. Teknikens under tänkte jag, men samtidigt visste jag att man till och med har tagit fram självkörande bilar, vilket lugnade mig. Våra barn och barnbarn kommer en dag att fråga oss om det inte var farligt att köra bil själv.

Lite research och jag vet lite mera. Marken där jag har mitt hus har skakat kraftigt. Jag är drabbad av jordbävningen. Den är dessutom en av Spaniens större. De senaste 500 åren har Spanien drabbats av tio jordskalv över 6,5, det här var det elfte. Nu återstår att ta reda på om huset finns kvar eller är skadat? Håll tummarna!

Stockholm 2016-02-01

MVH

Stig Lind,
författare, stamningsskribent, filosof

©Stig Lind

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)