Nyhetsbrev Nr 30

 

INNOVATIV STAMNING – POPULÄR INTERNATIONELL HEMSIDA SOM ÖKAT BESÖKSSIFFRORNA MED 400 % UNDER INNEVARANDE VERKSAMHETSÅR.

HEMSIDAN VÄNDER SIG TILL LOGOPEDER OCH ANDRA INTRESSERADE. Namnet Stig Lind borgar för kvalitet genom bl a den kvalitetsstämpel som erhållits.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2012-06-26 till 2013-06-25: Årets resultat i den ideella verksamheten är glädjande i och med att intresset för min informationsspridning om vad stamning är har fått en volymmässig ökning.

INNOVATIV STAMNING – STATUS: Hemsidan växer, likaså antalet besökare. Idag är de 5-28 personer per dag. På kort tid har de ökat till 1755 (463). De har varit inne på 4126 (1559) sidnoteringar på sidantalet som idag är 82. I Googles sökningar på ordet ”stamning” har hemsidan placerat sig på nionde plats.

LÄSEKRETSEN är större än antalet registrerade besökare. Gruppbildningar sänder ut Nyhetsbrevet   till sina medlemmar.

FILMEN ”Är stamning något att haka upp sig på?” på YouTube är uppdelad på två delar. Första delen hade 602 visningar. Andra delen 228 – en del som i mitt tycke har en bättre information än del 1. Mindre tittarsiffror kan möjligen förklaras med att tittaren känner sig nöjd med det som de tittat på. Filmen borde hänga ihop men tekniska skäl är hindret.

FILMEN ”Är stamning något att haka upp sig på?” på YouTube med engelsk titel: ”Is Stuttering Something To Get Hung Up On?” hade 200 visningar.

FILMEN SSR 30 år på YouTube noterade 41 visningar.

FILMEN Bröllopsreklam på YouTube noterade 79 visningar.

FILMEN Djurdrama 2 min (Stickans egna ”hacke” i kanten på 1:a sidan) noterade 63 visningar.

BESÖKARNA KOMMER FRÅN NEDANSTÅENDE LÄNDER: 24 (14)

 • SWEDEN 73.12%
 • UNITED STATES 11.86%
 • NORWAY 4.61%
 • FINLAND 2.37%
 • UNITED KINGDOM 1.45%
 • CANADA 1.32%
 • SPAIN 0.79%
 • AUSTRALIA 0.66%
 • BELGIUM 0.66%
 • ITALY 0.40%
 • GERMANY 0.40%
 • PHILIPPINES 0.40%
 • BOLIVIA 0.40%
 • FRANCE 0.26%
 • RUSSIAN FEDERATION 0.13%
 • DENMARK 0.13%
 • AUSTRIA 0.13%
 • INDONESIA 0.13%
 • SAUDI ARABIA 0.13%
 • INDIA 0.13%
 • KUWAIT 0.13%
 • VENEZUELA 0.13%
 • NETHERLANDS 0.13%
 • UNITED ARAB EMIRATES 0.13%

 

FJOLÅRETS SIFFROR:

• SWEDEN 88.76% • UNITED STATES 2.29% • BELGIUM 2.06% • GERMANY 1.83% • JAPAN 0.92% • FINLAND 0.92% • SPAIN 0.69% • PORTUGAL 0.46% • CANADA 0.46% • DENMARK 0.46% • NETHERLANDS 0.46% • NORWAY 0.23% • TURKEY 0.23% • AUSTRIA 0.23%

Responsen från omvärlden är överväldigad. Idag innehåller hemsidan 82 sidor och man kan förvänta sig att läsarna kommer åter ett flertal gånger beroende på materialets omfattning.  Man kan bland annat titta på film, läsa Nyhetsbrev eller köpa någon av mina böcker. De är nedladdningsbara till läsplatta, dator eller smartphones.

ÅRETS NYHETER:

2013-06-23 Kvalitetsstämpel erhölls

2013-08-06 TELEFON-APP. Du kan du titta på Nyhetsbreven i telefon när du kan.

2013-07-14 DONERA-knapp – ett sätt till ersättning.

2013-05-05 LOGOPED-forum.

2013-03-24 Sidorna implementeras med världsomfattande Googleöversättning.

2013-02-28 Avancerat bloggsystem installerat för utprovning.

2013-01-05 Första sidan omarbetades och utökades väsentligt.

2012-12-31 Initialsidan utökades med Nyhetsbreven och Allt om stamning.

2012-12-12 Siten renodlades - mer privat material till kodskyddad plats.

2012-11-01 StigLindhTalsteg döptes av StigLindhs ”ordverkstad”.

2012-09-14 Bidrag till terapi - Insamling av medel.

2012-07-21 VI SOM HAR SLUTAT STAMMA. Tävla med dig själv. (Föregångaren till StigLindhTalstege) 

2012-07-20 Diskussionsforum 2 öppnas för test - facebook ersätter Diskus.

2012-06-18 Stigs MÅ BRA terapi introducerades.

2011-08-01 NYHETSBREVEN introducerades.

2011-08-01 StigLindhTalsteg skapades av StigLind(h).

2011-07-15 Årets logoped 2011 rosar Stig och boken.

 

UTGIVNA NYHETSBREV 2012-06-26 till 2013-06-25: 

 

Alla under 2012

NYHETSBREV NR 7  - INNOVATIV Stamning – stuttering får allt mer uppmärksamhet

NYHETSBREV NR 8  – En stackars kung?

NYHETSBREV NR 9  – Stigs MÅ BRA terapi

NYHETSBREV NR 10 – Ambitiöst specialarbete om stamning

NYHETSBREV NR 11 – Känslor – orsak och verkan

NYHETSBREV NR 12 – Terapi för alla - gärna gratis

NYHETSBREV NR 13 - Öppet hus med dr Per Alm

NYHETSBREV NR 14 - ”QUICK FIX” med Lars Gimstedt - Att hitta tillståndet för flytande tal.

NYHETSBREV NR 15 - FORSKNING: Bok om 200 avhandlingar

NYHETSBREV NR 16 - StigLindTalsteg

NYHETSBREV NR 17 - Vad gör stamning bättre?

 

Alla under 2013

NYHETSBREV NR 18 - Arbete eller förtidspension?

NYHETSBREV NR 19 - Mindfulness

NYHETSBREV NR 20 - Giganterna

NYHETSBREV NR 21 - Stamning och droger

NYHETSBREV NR 22 - FORSKNING - Att tala är visst guld!

NYHETSBREV NR 23 - Bekräftelsen

NYHETSBREV NR 24 - Teknik i framtiden

NYHETSBREV NR 25 - Lyckliga Du

NYHETSBREV NR 26 - Stamning i grundskolan

NYHETSBREV NR 27 - Psykologisk påbyggnad på neurologisk orsak

NYHETSBREV NR 28 - Konflikt med tillbakahållet tal

NYHETSBREV NR 29 - Isbergsliknelsen

 

”Är stamning något att haka upp sig på?” är titeln på min bok. Ingen annan bok om stamning är lik den. Den finns även på engelska för den kräsne och för marknaden utanför Sveriges gränser. Materialet  är unikt, vinklat från alla tänkbara håll. Boken är skriven på ett obundet sätt, det vill säga, den är lojalitetsfri. Dessutom inkluderas en konsekvensanalys med förslag på åtgärder. Du behöver ingen annan litteratur om stamning, allt är inkluderat plus lite till. Köp boken i pappersformat eller som e-bok. Gå in på: www.stamning.online.

Googleöversättning på 65 språk, riktad till folk utanför den engelskspråkiga delen av världen.

I och med att jag är oberoende och fri från lojaliter kan jag nog inte undvika att låta bli att granska branschen, en bransch som jag tror både påverkas och förändras av mitt skrivande. Jag räknar även med att kunna forska/vaska fram resultat från mina undersökningar, resultat som behandlande logopeder och andra kan dra nytta av i praktisk verksamhet. Begreppen ”Stamma på” och ”Öppen stamning” är lättast att förändra. Skulle logopederna dessutom ta till sig min metod ”Ta bort stamningsknuten” skulle jag bli mer än glad.

Nästa Nyhetsbrev tänker jag börja med en fallbeskrivning i ämnet barnstamning – ett fall som är unikt – en publicering som bara en person som inte har tystnadsplikt kan göra. På olika sätt skyddar jag personens identitet. Skulle jag vilja kan jag förmodligen göra uppföljning i ämnet.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – eller. . .

Vi hörs om fjorton dagar.

INSTALLERA TELEFON-APP - för snabbåtkomst!

Stockholm 2013-08-29

Stig Lindh
Författare, stamningsskribent

PS
Du får gärna prenumerera på Nyhetsbrevet – det är gratis.

© Stig Lindh

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)