Nyhetsbrev Nr 13

ÖPPET HUS MED DR PER ALM

Stockholms stamningsförening presenterades av Per Rydegren. Budskapet var ”Vi finns” och vi har olika aktiviteter för dig. Detta skedde 20 september i ABF huset på Sveavägen i Stockholm. Dr Per Alm berättade om sin forskning. Det var intressant  i och med att det var relativt nytt material som presenterades - Det kändes så, för jag har följt honom i ett kvarts sekel.  Övning ger färdighet stämmer in även här. I sin roll som stammande forskare i stamning visade han upp all den kunnighet och trygghet som krävs.

På sikt hoppades han att hans forskning skulle underlätta de stammandes situation. Tre inbjudna stamningslogopeder från Danderyds logopedmottagning var inbjudna för att berätta om hur de hjälper eller stöttar de stammande i nutid.

De berättade att de stammande hade olika behov. Vad det exakt handlade om var svårt att utröna, men i deras verktygslåda fanns stödsamtal, KBT och Intensivterapin. Dessutom fanns en psykolog att tillgå. Patienten hade förmånen att få terapi i den utsträckning som han ansåg sig behöva.

Om de blev av med sin stamning framgick inte.

Per Alm talade om ämnet ”Vad beror stamning på?” Han presenterade ett antal förslag där han i dagsläget trodde att ”Problemet var att genomföra talrörelsen.”  Styrningen av talmusklerna sker från hjärnan.

Per Alm presenterade hjärnan på ett diagram. Hjärnans olika delar kommunicerade med varandra. Det som jag personligen upplevde som den mest intressanta kommunikationen var mellan de två hjärnhalvorna som förlängde ”beslutsfattandet” eller ”agerandet” som han uppfattade att de stammande gör som inte de normaltalande gör. Han menade – om de stammande bara använde ena hjärnhalvan skulle STABILT tal erhållas. Ett tal som var eftersträvansvärt.

Hur det skulle gå till framgick inte.

Jag ställde frågan om mitt uppfattade fenomen om kort återkoppling vid mikrofonanvändning. Jag uppfattade svaret som att han inte behärskade frågan i och med att han gled in på DAF-apparater. Den fadäsen ledde till en givande diskussion om appar. Nu var det enkelt att tanka ned en app, inte gratisappen, utan den som betingar 125 kr för effektivt användande i talfördröjning.

Dr Per Alm visade också upp en mer vardaglig sida i sitt förhållningssätt till sin stamning – det var den ”inkännande” Per Alm som visade upp känslors betydelse, liksom smakade av ordet eller bokstaven med tungan samtidigt som han förmodades memorera vad han gjorde. Kanske är det något han kan ha som indikator när han skall välja sina forskarteman.

Frågestunden dominerades av mannen som påstod sig vara stamningsfri bara han fick göra sin invanda ritual. Per Alm svarade att det var den klassiska terapin. Hade denne ”dominant” känt till stamningsföreningens historia hade han kanske inte agerat - Det var denna klassiska terapi som Dan Mogren, initiativtagare, och andra reagerat på, den fungerade bara i terapirummet så han bildade världens första stamningsförening med namnet P-club, d v s nuvarande Stockholms stamningsförening. Om det är så att det är denna ”dominant” som representerar och torgför föreningens åsikter, är det att beklaga, då har det skett en kundskapsåderlåtning som för föreningen åter till 1954 års nivå.

Arrangemanget var verkligen en höjdare. När jag tittade mig runt bland publiken hittade jag många ”kändisar” i stamningssammanhang. Sammanfattningsvis - upplägget med Dr Per Alm och de tre logopederna som beskrev sin utbildning och arbetssätt

Men något svar på frågeställningen av ämnet ”Vad beror stamning på?” gavs inte.

Som jag skrev i tidigare Nyhetsbrev är jag nog DEN ENDE I VÄRLDEN som kan svara på den frågan – Det finns en till – är det möjligen du? Börja med att läsa min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” Är du fortfarande inte nöjd med svaret kan det dyka upp i något av mina Nyhetsbrev.

Om Ni vill hörs Vi om två veckor

Stockholm 2012-10-01

Med vänlig hälsning

Stig Lindh, författare, stamningsskribent

 

 

PS - Fyll i din e-mail där det står "[email protected]" och tryck på knappen nedan så får du Nyhetsbreven direkt till din e-låda.

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)