Nyhetsbrev Nr 16

StigLindTalsteg

STAMMA PÅ, ÖPPEN STAMNING ---T E R A P I --- STAMMA BRA, STAMMA BÄTTRE, TALA BRA

StigLindTalsteg – Detta är inget som funnits men som finns från och med idag till forskarvärldens och andras beskådande. Min gamla ordverkstad lever vidare.

Detta StigLindTalsteg finns med som vinjett på min hemsida.

Genom att åskådliggöra olika sätt att stamma på eller tala på vill jag sprida budskapet att det går att stamma på eller tala på olika sätt. Jag tycker att Talstegen skall ha riktningen mot ett tal som potentiellt kan bli bättre. Den gruppering som jag vill minska på är grupperna ”Stamma på” och ”Öppen stamning.” grupper som i sig är bättre än ingenting. Med det menar jag inte att det måste vara ett stamningsfritt tal, löst och lätt tal med upprepningar är OK. Dina muskler måste få tid till återhämtning

Framför allt är det gruppen ”Stamma bra” som jag tror har potential för flest stammande. Gruppen absorberar förmodligen en del psykosomatiska åkommor. Jag vill mena att den som ägnar sig åt terapi kan komma att belönas och komma en bit längre, MÅ BRA är ett honnörsord, uppnå större harmoni och tillfredsställelse genom att bättre kunna hävda sig och sina intressen.

Jag och min ordverkstad har tidigare uppfunnit ordet ”Stamma snyggt”, vilket månar dina intressen högst väsentligt genom att inte utmana omgivningen, men det förutsätter att du arbetar lite med din stamning.

StigLindTalsteg är nu född, den kryper lite försiktigt som sig bör innan den kan gå och stå på egna ”ben”. Kanske kan man komma längre än TALA BRA. Frågan är om inte TALA BÄTTRE också skulle vara med.

Stambyte säger min fru Louise. Ja, kanske det, men hennes association kommer nog från mitt aktuella engagemang om stambyte eller inte skall ske i fastigheten. Stambyte i en fastighet kan betyda att avfallet får en annan stam. Relining är när man bibehåller avfallsstammen men använder den som gjutform till en ny stam. Om det finns likheter med stamning får vara osagt. Sammanfattningsvis går det nog inte att komma ifrån att jag tidvis på olika sätt har hållit på med ”stambyten”.

Min tankegång med detta är om man kan få de stammande att stamma bättre. Det skulle innebära att de som grupperar sig i Talstegen ”Stamma på” och ”Stamma öppet” ser över sin stamning. Kan jag förändra min stamning genom att stamma bättre så att jag mer passar in i gruppen ”Stamma bra”.

HUR LÄR JAG MIG ATT STAMMA?

Motivationen är viktig. Har man ingen är det omöjligt. Kan man däremot upptäcka vissa fördelar med att förändra det stammande talet är allt betydligt enklare. Jag vill mena att detta steg är mycket viktigt, särskilt för de som i utsatta situationer har hårda blockeringar. Vägen är olika men generellt gäller att producera ett tal som är mjukt, kanske till och med på bekostnad av ökande antal stamningsyttringar. Detta ”steg” bör inte förbigås. Räkna med minst en tidsåtgång av nio månader eller längre.

Nästa steg är det magiska ”steget” – göra frivillig stamning i trygga miljöer och sedan på ”sta´n”.

Ha inte bråttom, det straffar sig! Du vet hur lång tid som du har stammat, du vet också att det är mycket lång tid, då vet du att det tar lång tid att förändra ett invant talbeteende. Snegla mest på dig själv men även på StigLindTalsteg och förstå att du kan komma längre om det vill sig.

Har du hört ordspråket: ”Det är vägen som är mödan värd.” Gör inget du inte orkar. Du duger som du är! Lev livet och MÅ BRA! Om det är något som inte är bra finns alltid Stigs MÅ BRA-terapi.

Min StigLindTalsteg finns anledning att återkomma till.                                                          

Om Ni vill hör ni av mig om 14 dagar.

Stockholm 2012-11-15

Stig Lindh

 

©Stig Lindh: Allt som har med NYHETSBREVEN och StigLindhTalsteg att göra måste refereras vid alla former av medieöverföring, även via tal.

PS

Du stöder mig om du lägger in min länk www.stamning.online på din hemsida – tackar ödmjukast! Dela gärna min site med andra. Berätta gärna att jag finns.

 

PS - Fyll i din e-mail där det står "[email protected]" och tryck på knappen nedan så får du Nyhetsbreven direkt till din e-låda.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)