Nyhetsbrev Nr 28

KONFLIKT MED TILLBAKAHÅLLET TAL

INNOVATIV STAMNING startade jag för 1,5 år sedan. Först nu i det 28e Nyhetsbrevet är jag beredd att ta mig an orden: Är stamning bara ett symptom? -som är en hämning? -skapad av rädsla? DET LÅTER NÄSTAN FÖR ENKELT? Dessa rader var de allra första som jag skrev. Ordens tolkning kan betyda att stamning är en hämning som fått psykologisk påbyggnad med oanade konsekvenser.

Eftersom flertalet stammandes stamning börjar i barnaåren har en del barn större sårbarhet än andra att börja stamma. Det är denna läggning som ÄR DET NEUROLOGISKA. Själva grundorsaken är att födas till ett känsligt barn. I de här fallen blir symtomen stamning, i andra fall utan stamning.

Din och min läggning är känslig. Det betyder att skapelsen har gett oss egenskaper där vi kan ta till oss nyanser i tillvaron som många andra inte kan. Känslighet kan också skapa problem då normerna i samhället inte är gjorda för extremt känsliga personer. Vi kan skadas. Vi blev skadade, det var något som gick fel när vi växte upp.

Något gjorde oss otrygga, rädslan kom smygande och talet började hacka. Vad som utlöste stamningen var olika faktorer i språkutvecklingen, vår personlighet och vår miljö - till exempel olika former av krav. Jag har förstått att alla känsliga barn inte börjar stamma, det kan lika gärna uttryckas som sängvätning eller annat.

Ur min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” - www.stamning.online - kan man läsa att nästan all stamning börjar i åldrarna 3-7 år, möjligen har vissa en start redan vid 2 års ålder. 80 procent av alla som stammar blir fria från sin stamning, en siffra som jag personligen tycker är hög men det är förmodligen ännu bättre i dag beroende på att logopederna behandlar barns stamning på ett tidigt stadium. När de passerat tonåren kan de 15 procent som fått en stamning som bitit sig fast gå vidare med diagnosen kronisk stamning.

Etablerade vuxna stammande diagnostiseras som kroniska, vilket innebär att bot inte finns inom räckhåll. Det innebär också att du får klara dig själv bäst du kan. Du kan inte gå till sjukhusets foniatriska avdelning och begära: ”Ta bort min stamning, hur lång tid tar det, vad kostar det?”

PSYKOLOGISK PÅBYGGNAD PÅ NEUROLOGISK ORSAK. En egenskap i min personlighet är således min ”akilleshäl”. Och jag som verkligen älskar att vara mig själv. Nu har jag dessutom en stamning att kämpa med, talet vill inte komma ut ur munnen, men ut ska det till varje pris om jag så skall stampa med foten så det hoppar ut ur munnen.

Av någon anledning fastnar jag på samma ställe. När du har gjort det 1 000 gånger eller mer har det autonoma nervsystemet lärt kroppens muskler att här görs ett avbrott i talet. Tråkigt är att det är på fel ställe och har en förmåga att leva sitt eget liv. Med kraft och envishet kan talet stammas igenom även om det är obekvämt. Denna effekt kallas för ”ADAPTIONSEFFEKTEN” som jag konkretiserat bakvänt.

AVBETINGNING är den åtgärd som rekommenderas av StigLindtalsteg när det gäller stamningsfixering på någon bokstav i början på ett ord. Varje upphakning åtgärdas tidsmässigt på 9 till x månader. Problem kan ske i det vakuum som kan uppstå då fixeringen är borta beroende på att hjärnan inte är anpassad och behöver tid att göra förändringen, den arbetar antingen för fort eller för sakta. Mitt namn på detta är ”StigLindhLuckor”, beroende på att forskarna inte har forskat fram detta ännu, men det har jag. Andra falluckor finns i det tomrum som kan inträda när den tid som stamningen tagit inte finns och måste fyllas av annat. Mer kan du läsa om detta i min bok: ”Är stamning något att haka upp sig på?” Köps i pappersformat eller tankas ned som e-bok på hemsidan www.stamning.online

KONFLIKT MED TILLBAKAHÅLLET TAL

Detta sker bara när du griper in i talet. Då du talar utan att tänka på varken tal eller stamning, stammar du inte.

En typ av påbyggnadsstamning är till exempel på konsonatljudet h som är ett blåsljud. En ovanligt olustig stamning i och med att ljudbildningen måste starta exakt i tid när luftströmmen är på väg ut ur munhålan. Får du inte till det har du gjort slut på luften och kanske fastnar i en magblockering. Nu kommer vi in på startmekanismen. Förmodligen är det bara det som det handlar om – en radda av starter där även eventuell omstart ingår. Stromsta, själv stammande, är den forskare som utvecklat sin ”koartikulationsterapi” kring detta.

Starten är viktigast. Obearbetade startproblem som med blåsljudet h fungerar på det sättet att alla de otaliga muskler som talapparaten består av synkroniserar dåligt. Din tanke är det som producerar signalsubstansen som startar upp talet. Är du rädd att tala av någon orsak håller du medvetet eller omedvetet tillbaka, vilket inte är bra, du talar om för din talapparat att jag skall tala men vill inte på grund av min rädsla.

DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – är det Du

Bara om du vill så hörs vi åter om fjorton dagar

Estocolmo 2013-05-28

Var rädd om Dig! Njut av solen!

Stig Lindh
Författare, stamningsskribent

PS
Du kan stödja mig om du lägger in min länk www.stamning.online på din hemsida. Berätta att jag finns. Dela min ”site” med andra. Visa på hur de kan prenumerera på Nyhetsbrevet. Ni gör det från hemsidans högra kant.

© Stig Lindh

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)