Nyhetsbrev Nr 12

TERAPI FÖR ALLA – GÄRNA GRATIS

Ett skäl till mitt författande av boken ”Är stamning något att haka upp sig på?” var att tala om för folket att terapi inte är så dumt oavsett om man stammar eller inte. Om terapin dessutom gör att man kan få leva ett liv i trivsel och harmoni med sig själv och andra är det nog bara att tacka och ta emot.

Stammande personer har tyvärr få instanser att söka medel från. Stockholms Stamningsförening administrerade Ingergerd Blackerts fond, en fond som jag själv var ordförande i under den tid som jag var ordförande i P-club, dåtidens namn på Stockholms stamningsförening. Vi gav medel indirekt för hjälp som till sökandes avhandlingar mm. Direkt hjälp till en enskild person förekom inte. Denna fond förvaltas nu av Stamningsförbundet.

Från och med nu, för tio minuter sedan, monterade jag in en knapp med texten ”Donate”. På svenska DONERA. Tanken är att givare av pengar på ett lätt sätt skall kunna göra det. De behöver bara uppge sitt kontokortsnummer till betalföretaget, likaså penningbeloppets storlek. Företaget som tar emot pengarna och för de vidare till säker penningförvaltning heter PayPal som är ett amerikanskt företag.

Små poster pengar tas gärna emot. Större fungerar också. Givare med belopp över 100 000 kr beaktas särskilt. Alla givare oavsett penningbelopp kommer att få en redovisning var medlen går till för verksamhet. I nuvarande inledningsskede blir det endast till deltagande i ”Stigs MÅ BRA terapi”.

Tanken är att alla registrerade stammande personer i en stamningsförening eller liknande registreras och godkänns för erhållande av medel för terapi upp till 100 000 kr per år. Ingen tvingande administration eller redovisning krävs, enbart kvittenser.

Jag är av den åsikten att stamning är ett svårt handikapp, det tar lång tid att bota, så lång tid att det betraktas som kroniskt, många stammar livet ut. Viktigt är att få hjälp tidigt. Kan man sätta in insatserna tidigt ökar prognosen för bot och bättring – barn och ungdomar är speciellt  tacksamma grupper.

INNOVATION stamning, undertecknads hemsida har skapat denna insamling från ide till handling. Allt är inte klart men det har blivit en start. Blir det fart på iden kan samarbete med närliggande organisationer öka transparensen. Inspiration kan även inhämtas från POLSTJÄRNA:s grundare Karl Lindqvist. Fråga mig - RING mig.

Om Ni vill hörs vi om fjorton dagar.

Stockholm 2012-09-15

Hälsningar

Stig Lindh

PS - Fyll i din e-mail där det står "[email protected]" och tryck på knappen nedan så får du Nyhetsbreven direkt till din e-låda. PS - Fyll i din e-mail där det står "[email protected]" och tryck på knappen nedan så får du Nyhetsbreven direkt till din e-låda.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)