Nyhetsbrev Nr 10

AMBITIÖST SPECIALARBETE OM STAMNING

Skribenten är Torkel Gustafsson boende i Stockholm. På 24 sidor i A4 format skriver han om skillnaden mellan icke-undvikandeterapi och flyt-träning, skillnaden mellan dem och deras för- och nackdelar. En liten enkät gjordes också.

Syftet är att framförallt ungdomar skall kunna göra ett val. Av detta kan jag utläsa att han tycker att stamning skall behandlas, dessutom utifrån den stammandes teoretiska insikt av dokumentet. Alla dessa sidor utmynnar i att den stammande skall dels gå i terapi och dels göra valet vilken typ av terapi han skall välja att gå. Valet står mellan flytträning kontra icke-undvikandeterapi.

Flytträning segrar. (Exakt vad han menar vilken typ av flytterapi vet jag inte.)

Han beskriver ingenting om vad det är som gör att den stammande söker behandling, men erkänner att han själv upplevt stark känsla av förvirring när han genomgått terapi.

Det kanske mest intressanta är hans ambition att beskriva den forskning som finns på området – det kan bara en stammande göra som verkligen vill hitta svaret på det egna problemet. Jag får känslan av att han verkligen vill bli fri sin stamning.

Det verkar som att han har ”dammsugit” klubbens bibliotek. Sedan kan man kanske tycka att det borde finnas mer forskning i världen.

Förutom olika stamningsterapier beskriver han forskarna i världen, ofta intelligenta stammande amerikaner som utvecklat sin metod. Han har plöjt igenom otaliga böcker på engelska, bara det en bedrift. Jag höjer honom till skyarna.

Historiens storheter:

Charles Van Riper, Courtney Stromsta, Joseph Sheehan, Wendell Johnsson de mest kända, de har alla skrivit böcker om ämnet likaså Per Alm, William H: Perkins, Einar Boberg, Hugo Gregory, Theodore J. Peters” Barry Guitar, Ronald L. Webster.

Freud nämndes också. Denna kändis som så totalt misslyckades med stammande personer.

Jag känner till dem alla. En gång för länge sedan var jag bibliotekarie i stockholmsklubben f d P-club, jag lånade ut dem över hela landet. Vem kunde tro att undertecknad, Anders Lundberg och Per Alm från lilla Sverige skulle skriva böcker likt de ”stora elefanterna”.

Alla utom Per Alm och undertecknad gjorde sina verk för 30-40 år sedan. Man kan fråga sig hur det står sig i dag?  Finns det inga krav på att hitta behandlingsformer som fungerar för flertalet? Läs Bloodsteins kravlista: under PS. Den finns även med i min bok: Är stamning något att haka upp sig på?

Stig Lindhs ordverkstad var en gång i tiden min käpphäst. Den vill poppa upp och mynta ytterligare ett ord:

”Man kan inte tala bort sin stamning”

Sug på den ”karamellen”.

Däremot kan man prata sönder, prata för mycket, tala när man borde vara tyst, tala när man borde gråta mm.

Jag ser också fram mot den dag Torkel nämner min bok i sina kommande stamningsskriverier – jag är resultatorienterad och är förmodligen den enda som vet vad stamning är, därför är jag i det närmaste stamningsfri, vilket jag tycker är bekvämare. Varför tittar de stammande inte på dem som har framgång?

Innovativ stamningssite kan kanske hjälpa dig, köp boken: Är stamning något att haka upp sig på och/ eller följ debatten.

Alla ni som tycker om min spalt – tala om det för era kompisar – det vore trevligt med fler GRATIS PRENUMERANTER. Vill Ni så hörs vi om fjorton dagar.

Stockholm 2012-08-13

Stig Lindh

 

PS

-  Behandlingen ska vara framgångsrik med många stammare.

-  Resultatet ska kunna mätas objektivt, talet ska alltså verkligen ha förbättrats. Förbättringen ska kunna mätas ett flertal gånger efter att behandlingen avslutats utan att den stammande vet om det, detta med en period på ett till två år.

-  Talet ska låta naturligt.

-  Undvikanden, talrädsla, skamkänslor etc. ska minska, onormala attityder till talet ska alltså bli normala.

-  Resultaten ska inte kunna bero på spontan förbättring, eller av att det är många som slutar på behandlingen, så att det bara är de framgångsrika som är kvar.

-  Behandlingen ska kunna utföras av andra terapeuter och ska då vara lika effektiv.

/Oliver Bloodstein

PS - Fyll i din e-mail där det står "[email protected]" och tryck på knappen nedan så får du Nyhetsbreven direkt till din e-låda.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)