Nyhetsbrev Nr 35

 

STAMNINGSTILLFÄLLET SOM ARBETSUPPGIFT

Thomas Bergström är en av de logopeder som specialiserat sig på stamning och som nu går i pension. Han var en av ”hjärngänget” i införandet av Intensivterapin på 70-talet. Allt var nytt, de var unga, de ville något, de satsade allt på att omdana stamningsbehandlingen i Sverige. De lyckades! De skapade Intensivterapin som betytt så mycket för så många stammande personer i Sverige. Det var logopeden Anders Birgander som tog hem teorin från det stora landet i väster. Terapin finns fortfarande, men de har lagt locket på, så få vet idag hur den fungerar. ”Syns du inte finns du inte” sägs det.

Thomas Bergström har betytt något även för mig. Det började i Intensivterapin i Åsa på 70-talet – vi hade kvällssittningar i grupp. Han angrep mitt sätt att kritisera, han menade att skulle jag kritisera så skulle det vara konstruktiv kritik.

Viktiga ord eller attityder tror jag att vi människor tar till oss som ledstjärnor i livet. Jag tog till mig detta. Om nu Thomas blir glad åt att jag nu praktiserar det ”som återbetalning” vet jag inte, men han satte viss prägel på denne Stig Lindh, men jag hoppas få behålla honom som min vän även framöver. Om våra vägar skulle korsas med samma intervall som nu blir det år 2053, ett tidsperspektiv som är klurigt, men någonstans i varat sitter vi väl och ”hackar tänder”.

Våra vägar korsades när Riksförbundet bildades. Han blev dess förste ordförande. Det föregicks av ilska mot mig då jag drev en landsomfattande informationskampanj om stamning. Vi engagerade stamningsföreningarna i syd i kampanjen, satte upp fingrarna och läste av vindriktningen. I Stockholmsföreningens regi var jag deltagare i det planeringsmöte som avhölls i Bollmora. Vi förberedde bildandet och involverade Thomas Bergström i planerna. En interimsstyrelse skulle väljas, vi ordnade lokal i Växjö, sände ut kallelser till de få lokala stamningsföreningar som fanns i landet, m m.

Thomas Bergström älskade sitt Riksförbund. Efterträdarna satsade på barn och ungdomar. De som fört förbundet dit det är idag har alla fått utmärkelsen ”Årets stammare”. Nu undrar vi vem i styrelsen som får denna utmärkelse nästa år?

Ursprungstanken var att en stamningsförening skulle fungera som ett mellansteg mellan behandlingsrummet och verkligheten, en verklighet som var lika tuff då som nu. Tanken var att den också skulle vara ett forum att testa nya idéer och att alternativa terapier eller annat nytt fortlöpande skulle testas. Målet känns något bortglömt, vissa föreningar lever upp till detta, andra inte. Den enskilde medlemmen tror jag sätter sin prägel på föreningen. Stockholmsföreningen har sina talträningsdagar, där tekniker utvärderas, men rymmer mer än talträning. Glädjen finns över att de har varandra - vi är lika, vi stammar.

Thomas Bergström höll sig kvar vid sin stamning, han blev stamningslogoped – inget anmärkningsvärt förutom att det kanske känns tryggt och en födkrok. I en jämförelse gick vi olika vägar - Jag gjorde mig stamningsfri genom att delta i otaliga terapier. I en förstående svensk vardag kanske skillnaden inte är så stor, mest märks det nog i attraktivitet i arbetslivet. Åldrandet i sig är inte dramatiskt, vi är samma människor trots att vi blir äldre, något som många yngre inte förstått eller vill förstå.

Thomas Bergström säjer sig inte vilja besegras av stamningen. Det låter däremot dramatiskt. Han ser stamningen som ett traumatiskt livsöde, i nästa andetag säger han att han väljer att inte se negativt på detta.

Upplysningsvis kan jag berätta att livet ”som icke stammande” är behagligt. Det är skönt att inte behöva tänka på om jag stammar eller inte. Identiteten är förändrad. Skönast är att slippa alla jobbiga blockeringar. Idag när jag känner stamning förstår jag att någonting är fel i kommunikationen, kanske är det för att jag har en person framför mig som inte gör annat än försöker ljuga mig full med lögner. Problemet är att jag under innevarande ögonblick märker det. Orsaken kan vara många. För mig är stamning en ringklocka om att något inte stämmer - ett instrument i mitt liv som blivit en tillgång.

Thomas Bergström säger sig se varje stamningstillfälle som en arbetsuppgift. Frågan är om det är acceptteknik som han tänker på? För mig är en fungerande stamningsteknik en tillgång, varför inte ha en hel verktygslåda? Sitter jag fast i en blockering är jag glad, till och med lycklig, jag har något vettigt att ta till, likt en nyckel att låsa upp blockeringen med

Thomas Bergströms inriktning spänner över många nivåer. Jag antar att han hjälper sina hjälpsökande till att hålla huvudena över vattenytan, något som jag beskrivit i min bok ”Är stamning något att haka upp sig på? Den köps i pappersformat eller tankas ned elektroniskt för en billig penning på www.stamning.online

StigLindTalsteg - min patenterade stege, beskriver jag steg som kan tas, och det oberoende av stamningsfrekvens. Jag vill betona riktning mer än reglering

Golfsporten är reglerad till hundra procent. Alla lägen som bollen befinner sig är reglerad på så vis att du kan läsa i regelboken om det. Kan du inte styra bollen enligt regelboken, trots att bollen är rund och helst vill fara åt ett annat håll, räknas det som att du inte kan spela golf, vilket innebär att om du inte kan överföra dina teoretiska kunskaper i praktiskt handlande räknas du som icke kunnig.

När du kör bil har du hur mycket regler som helst att ta hänsyn till. De visas genom skyltar som finns uppsatta kring vägbanorna. Är du uppmärksam kan du se en hel skog av dem. - Påbudsmärken visar var i körbanan du skall placera ditt fordon. Varningsmärken visar tänkbara faror. Förbudsmärken och Stop-plikt vill göra dig uppmärksam på att nu börjar det bli extra farligt. Mycket av den information vi behöver finns dessutom att läsa i vägmarkeringarna.

När det gäller olyckor är det nollversion som gäller. Trafiksäkerhetsverket har arbetat mycket med att bilarna skall vara kvar i dess egen körbana när väl en olycka händer. Facit säger att de har lyckats väl för olycksstatistiken har minskats kraftigt

Regler hur vi skall hantera stamning finns det lite av. StigLindTalsteg är en form av framåtskridande. Jag vet alltid var jag befinner mig, likaså vart jag är på väg. Vägen till detta ”målet”, som inte är tidsbestämt, har stora möjligheter till att bli mödan värd

Om detta verkar jobbigt kan man alltid runda problemet med att acceptera sin stamning med mer stamning, och i slutändan en förändrad stamning, gärna en mjukare sådan.

Det verkar som att Thomas Bergström och jag är överens att det inte finns någon snabb metod, varken med eller mot stamning. Däremot tycker jag att överlag läggs det för mycket fokus på att vi stammar olika. - Stamning som stamning tycker jag. Det är först när du försöker modifiera stamningen som du behöver uppmärksamma den.

Thomas Bergström berättar att den metod som han företräder minskar stamningen och att man inte behöver vara så rädd för den. Framtiden verkar vara i pendeleffektens tidevarv som det vi gjorde för länge sedan och nu har den svängt igen, bara namnen på beteenden och annat har ändrats.

Thomas Bergström är en människa att samtala med. Jag misstänker att han till och med är en ”medmänniska” och att han har gjort livet för många stammande behagligare. Han kan säkert med all rätt luta sig tillbaks och känna att han uträttat något för någon

Full förståelse har jag också om Thomas Bergström på sitt behandlingsrum inte kan ta bort stamning, men jag tycker att han skall dokumentera sina erfarenheter för eftervärlden. Tänk, vad skulle han inte kunna göra om han fick omättligt med resurser. Varför inte förmedla detta till de som bestämmer över pengarna

Frågan är vad Thomas Bergström tänker göra av sitt liv som pensionär?  Hans skötebarn har fått barn, han har blivit farfar, vilket kan innebära mer än passning, kanske anpassning, huva så svårt!

Pendeln har svängt. Gamla idéer blir som nya. Han kan börja om sin karriär. Hans ”skötebarn” kan utvecklas än mer, den kan förväntas ”vaggas” med tal om stamning i Stamningsförbundet.

 

DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – är det Thomas Bergström? – Nej, men han kan stamning så bra att han kan stamma förträffligt.

INSTALLERA TELEFON-APP - för snabb åtkomst!

Stockholm 2013-12-01  

Stig Lindh

Författare, stamningsskribent

© Stig Lindh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

https://stamning.n.nu

 

 

https://n.nu/?referrer=stamning.n.nu

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)