Nyhetsbrev Nr 50

THE TIAMIN PROTOCOL (Del 2) – StigLind©Talsteg

E-Bok av Martin F. Schwartz, refereras:

Detaljerad undersökning av effekterna av vitamin B1 (tiamin) och magnesium på stamning och dess underliggande processer, av Martin F. Schwartz, Ph.D. 92 sidor 2015.

Även på Casa Futura Tecknologies webbplats berättas det om att deras logopeder från Mostar, Herzegovina har börjat terapera stammande med vitamin B1. Patienterna har angivet 70 kommentarer som nästan uteslutande handlar om doseringen av vitaminet.

 

HUMBUG ELLER . . . ?

Martin F. Schwartz, New York City, kan bota en tredjedel av all världens stammande med kosttillskottet vitamin B1 (även kallad tiamin eller tiaminhydroklorid). Om det stämmer är det fantastiskt. Hans rapport på 92 sidor kallar han ett referensverk. Än mer fantastiskt är hans uttalande om att det spelar ingen roll hur länge eller hur allvarligt stamningen upplevs vara, barn som vuxen, du förblir flytande bara du tillgodoser vitamin B1. Det hela går ut på att ta 30 mg vitamin B1 varje dag.

Det jag noterat är att det är minst 28 gånger mer än normaldosen, normalbehovet ligger på 1,2 - 1,4 mg, men det skriver han inget om, inte heller vad den stammande får för reaktion i kroppen - bara att stamningen försvinner. Man kan fråga sig om vitamin B1 är en förtäckt helbrägdagörelse eller ett knark som kroppen mår bra av.

Boken är upplagd som en stor vetenskaplig undersökning med kontrollgrupp och referenslista från 47 källor. Trots detta massiva upplägg säger Martin F. Schwartz på en av de sista sidorna att denna bok inte är ett vetenskapligt verk.

Det luktar bedrägeri då jag upptäckte att man kan bota stamning med vitamin B1 och efter kommer en förtroendegivande referenslista som gör att man tror att det är vetenskapligt bevisat.

Martin F. Schwartz borde tydligt visat att här slutar den seriösa delen av boken som är ca två tredjedelar.

DEN OAVSIKTLIGA UPPTÄCKTEN

Martin F. Schwartz berättar att bakgrunden till den oavsiktliga upptäckten var när han var doktorand och hade för avsikt att skriva en doktorsavhandling med tal som speciallitet vid Ohio State University 1960 för att bli logoped.

Han råkade på en studie om effekten av vitamin B1 från 1951 på stammande förskolebarn i åldern två till åtta år som han tyckte var anmärkningsvärd. Resultaten var till och med häpnadsväckande, speciellt resultaten för dem i två och treårsåldern.

Martin F. Schwartz noterade att trots omfattande litteratur fanns det liten förståelse för vad som egentligen händer när de stammande stammar. Det som förbryllade honom var att när de stammande kom in i ett rum och talar i sin ensamhet försvann stamningen. Hans brinnande intresse för stamning tog honom till att bli forskningsprofessor och bildade The National Center For Stuttering. Här utbildades under 80 och 90-talet över 800 logopeder i luftflödesteknik. 14 000 stammande personer behandlades vilket gjorde centret till den största utbildningsanläggningen i världen.

År 2002 började centret behandla vuxna stammande, likaså inrättades en kontrollgrupp. Totalt 38 män i åldrarna 21-37 deltog, alla med stamning från barndomen. Kort uppföljning skedde fem år senare via telefon med två veckors mellanrum över en femårsperiod. Om du vill veta mera får du gå in på min hemsida stamning.online, där kan du välja på engelsk version eller ta del av den översättning som jag har på hela boken.

Vitamin B1 behandlingen fungerar inte för alla. Martin F. Schwartz menar att hjärnan är en utsökt komplex struktur som kräver ett antal metoder för frågors lösning. I denna rapport presenteras vad han anser vara en enkel och effektiv lösning för drygt en tredjedel av världens unga vuxna män som stammar.

De slutsatser som dras i denna rapport om effekter om ”The Tiamin Protocol” har inte tillräckligt stöd av vetenskaplig forskning.

Ta lite vitaminer och talet flyter. Det här låter för bra för att vara sant. Det som spökar är att de använde sig av en kontrollgrupp som mer liknar en terapi, man undrar hur det gick till, likaså utvärderingen av detta. Blev de verkligen botade? Var det de här personerna som blev ”dolda stammande?” Frågorna är många.

Sensationer har hänt tidigare. Magkatarr och magsår sades vara stress ända tills magmedicinen Losec togs fram. Sensationellt kom man på att det var ett virus.

Upp till bevis, några av de 14 000 stammande i världen som han varit med och botat borde visa sig till känna. En har jag sett på YouTube, han var nöjd, men det måste presenteras i %-form.

Casa Futura Teknology, Herzegovinas logopeder har tydligen testat metoden. Försökspersonerna har presenterat 70 kommentarer som till övervägande del handlade om doseringen av vitaminet. Jag blev inte övertygad.

Martin F. Schwartz har haft en karriär som spänner över flera decennier. Längst vägen skrev han ett antal böcker om stamning. Along the way, he wrote a number of books about stuttering - books that were translated into seven languages and, in addition, three authors, at different times and in different countries, wrote books about him.Materialets början är tidigt 50-tal så han har verkligen haft tid på sig att torgföra det. Om det är så sensationellt som han påstår då borde jag fått höra detta?

Det känns konstigt att en så meriterande professor som ägnat hela sitt liv åt stamning och om forskning behandlar personer med stamning med naturmedicin. Det påminner mig om min gamla talpedagog Olle Broberg, Stockholm, som studerade stamning i Tyskland. Hemmavid kunde han snart konstatera att det som han lärt sig inte fungerade, men han kom på att om han gjorde tvärtom fick han mycket bättre resultat. Han blev en ovanligt duktig stamningsbehandlare. Även han kompletterade sin kliniska verksamhet med naturmedel. Homeopati var namnet på den bisysslan.

Mitt intresse stannade inte bara vid det utan jag började Googla på telefonen: ”Redan 1970-talet upptäcktes tiaminbrist hos lax och havsöring. Lennart Balk säger att det finns data som pekar på att flera däggdjur också har utvecklat den här vitaminbristen.”

Är det så att tron kan försätta berg eller är det så att vitamin B1 har någon substans som får den stammande att må bra?

Av en händelse tryckte jag på appen ”hälsa” i min telefon. Till min förvåning kom följande text fram:

Vitamin B1, även kallat tiamin, hjälper kroppen att konvertera kolhydrater till energi.”

Mitt ”forskningsarbete” med att ta reda på varför denne otroligt meriterande forskare i stamning ger sina patienter kosttillskott kan säkert bli en följetong. Han berättar inte om hur patienterna mår eller fungerar utan endast berättar att de i 33 % av fallen talar bättre.

Kan det betyda att de som intar 30 mg vitamin B1 per dag inte blir trötta? I min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” skrev jag att när den stammande blir trött stammar han. I det här fallet skulle det betyda att man förändrar patientens stamningsfrekvens med att öka hans vakenhet.

Skulle så vara fallet anser jag att Martin F. Schwartz borde berätta det i stället för att endast tala om att den stammande har minskat sin stamning eller till och med slutat med det.

Rune Tillberg på Livsmedelsverket ser två tydliga kategorier av kunder, dels de som mår dåligt på något sätt och vill ha hjälp med egenvård, dels de som vill uppnå optimal hälsa för att bli effektiva. Men hans rekommendation är att vi i stället för vitaminer skall äta 500 g frukt om dagen.

Vi har alla en uppfattning om vitaminers verkan. Livsmedelsverket går ut med att det är få människor som behöver extra tillskott till kosten. Det kan aldrig vara fel att må bra. Köp vitamin B1 och prova!

Nej, det verkar som att Martin F. Schwartz är passé, klart att han på 14 000 stammande har botat några, å andra sidan blir det resultat av all sorts aktivering oavsett innehållet.

I mina böcker ”Är stamning något att haka upp sig på?” och ”Stamningsboken”, har följande text fått en helsida: ”Utvecklingen går med stormsteg fram och tillbaka!”. Frågan är om vi skall ge ” vitamin B1” en chans till?

Om det visat sig att den terapi Martin F. Schwartz med logopeder inte varit verkningsfull och att behandlingen med vitamin B1 var bättre som alternativ kan man undra vad de hållit på med i decennier.

Upp till bevis Mr Martin F. Schwartz!

 

________________________________________________________________

INNOVATIV STAMNINGS

INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK

OM STAMNING

 

________________________________________________________________

 

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg.

DE FEM TALSTEGEN:

STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING

---- T E R A P I ----

STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE

TALA BRA kan vara målet för vissa.

____________________________

Ha det bra och ta väl hand om dig!

 

Stockholm 2015-10-01

Stig Lindh
Författare
Stamningsskribent

©Stig Lind

 

PS

Martin F. Schwartz har 170 godkända undersökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


https://stamning.n.nu


https://n.nu/?referrer=stamning.n.nu

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)