Nyhetsbrev 2014

NYHETSBREV NR 36

 

STAMNINGSTERAPINS FÖRGRUNDSGESTALTER I PENSION

Intensivterapin är en logopedisk rikssjukvård som bedrivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, både med vuxna och barn/föräldrar. Terapins grundare var Anders Birgander som importerade ”Doetinchem-metoden” från Holland som han ledde ett par omgångar. Därefter övergick ledningen till Rune Stenborg och Anders Lundberg. Thomas Bergström skrev jag om i Nyhetsbrev nr 35.

Dr RUNE STENBORG. Som f d chef och ansvarig för talvården i Västra Götaland utvärderade han både logopeder och stammande elever på Intensivterapin. Han delar livet med stamningslogopeden Harriette Stenquist. Stamningsvärlden lämnade han aldrig trots att han gick vidare och behandlade icke stammande människor till identitet och annat. Mullingstorps kursgård, ett spetsinstitut tog han emot människor från alla samhällsskick. Deltagandet sågs som en investering i sig själv. Vid utvärderingar har det visat sig att deltagare upplevt den bästa och viktigaste veckan i sitt liv. Han var involverad som både dr och terapeut. Hans insatser på det terapeutiska området i Sverige är större än man kan ana, kanske är han den störste av dem alla.

Rune Stenborg fick därför uppdraget att recensera min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” Rune tyckte om boken. Som person är han klurig, men han förhäver sig inte. Han skrev:

”Författaren skildrar här ämnet ur olika aspekter. Han om någon kan göra det utifrån sin position som 60+ med stamning sedan förskoleåldern, föremål för många och långa behandlingsförsök med början i lågstadiet, aktiv förkämpe för organiserandet av självständiga patientorganisationer med egen informations- och rehabiliteringsverksamhet samt väl påläst lekman inom områdena stamningsforskning, -teori och -terapi. . .”

”. . . För logopederna utgör denna framställning en kritisk och ofta roande skildring av olika teoriers och terapiers uppgång och fall under det senaste halvseklet. Liksom de värdefulla möjligheter som dagens talvård kan erbjuda.” Du kan köpa boken på www.stamning.online.

ANDERS LUNDBERG, psykolog. Författare av en stor mängd litteratur om stamning, även kurslitteratur, tog över chefsskapet för Intensivterapin. Han pensionerade sig förra året.

ELISABETH LINDSTRÖM chefslogoped som jag bekantade mig med i olika stamningssammanhang. När hon arbetade på logopedmottagningen i Danderyd var hon behjälplig med att översätta min film: Är stamning något att haka upp sig på? till engelsk version, som för övrigt kan betittas gratis på www.stamning.online. Filmen skickades till Charlena Seymour i föreningen ASHA (American Speech-Language-Hearing Association). Då Charlena Seymour kom till Sverige erhölls den fina utmärkelsen - en prisma. Utan översättningen inget pris. Tack ännu en gång för vänligheten.

LENNART LARSSON, Logoped, författare till en bok och två kompendier, inte att förglömma alla häften om stamning. Lennart Larsson var så mycket på detta 70-tal. Han var överallt, till och med i Stockholmsklubben. Jag har tackat honom i min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” som kan köpas som e-bok på www.stamning.online.

Hur han exakt har arbetat vet jag inte, men jag kan tänka mig att sättet ändrar sig under tidens gång - idag verkar det vara mest fokus på barnstamning under mottot; ”bättre att stamma i bäcken än i ån.”

Med kunskap och ambitioner från stamning och stamningsproblem och från kamp och undvikanden till någonting annat, där tiden är viktig och den får göra sitt, kan man skönja Lennart Larssons önskan att få till stånd, och behålla, en välfungerande remittering vid barnstamning. Hans förlag Trannel lär leva vidare med föreläsningar och annat.

Jag tycker om folk med kunskap och ambitioner och som dessutom är resultatinriktade. Han menar att stamning inte kan elimineras men det kan stamningsproblem och hoppas att Stamningsförbundet upplöses år 20. . . Återväxten av stammande har med hans hjälp avtagit. Frågan är hur vuxna stammande har det?

Barn som stammar har han botat. Har han lyckade behandlingar på vuxna? Det tror jag. Intressant är att veta om han har ”botat” någon vuxen? Åtminstone är en botad, fått en ändrad identitet och det är undertecknad. Processen var tyvärr långvarig, en livsprocess med många inblandade i, men många bäckar små lär bli en hel å. Varför inte uttrycka mig på mitt eget vis, ett steg, ett litet steg famlande åt rätt håll.

Steget jag tog kanske inte var så litet med tanke på att det resulterade i att jag skilde mig från min sambo. Väldigt omvälvande. Det okända hägrade och mer tid blev det för arbete i stamningsföreningen i Stockholm, en ganska anseenlig insats. Livet blev efter dessa veckor i Åsa annorlunda – mycket dans men definitivt inte på rosor.

På den tiden var namnet P-club, förening för stammare. Vi var den första stamningsföreningen i världen. Eftersom det bara fanns vi i Sverige fungerade vi också som riksorganisation. Lennart Larsson var med från början. Han var både stammande och logoped och mycket intresserad. Han studerade stamning genom att befinna sig i det forum där man diskuterade stamning, både som talare och åhörare.

En av Lennart Larssons stamningsbroschyrer ”Stammar ditt barn?” misstänker jag är hans ”skötebarn”, en annan - ”Stammar Du” var den broschyr som vi samarbetade med gällande layout och tryckeri.

Han har också arbetat flera omgångar i Intensiv Stamningsterapi.

Lennart Larsson bildade familj, gifte sig med en logoped som efter många år övergick till psykologyrket. Han skapade titeln ”psykologoped”. De flyttade till Falun där Lennart verkade som stamningslogoped i 40 år.

I min bok tackade jag alla: ”Ni botade inte min stamning, men ni hjälpte mig till ett bättre liv. Några nämnda men ingen är glömd. Ni är verkligen värda all den uppskattning som jag tycker att ni förtjänar.”

DE TONGIVANDE HAR GÅTT I PENSION. Vad händer nu? Det verkar inte vara någon som vet. Intensivterapin är en logopedisk rikssjukvård som arbetar i det tysta. Under lång tid var de tongivande. Styrkan var att de hade tre behandlingstillfällen med varierande uppehåll med flera dagar i varje med uppföljning. Jag menar att bota stammande kan ta lika lång tid som problemet. Det är den kraftfullaste stamningsterapin i landet. Viktigt är att den lever upp till sitt rykte.

Är det logopeden som skall behandla stammande? Eller är det psykologer? Förmodligen båda grupperna. Börjar du förändra stamning till normalt tal kan du behöva stöttning, du springer inte vidare i livet, du stannar upp för eftertanke, vilket kan göra ont i själen.

Som jag skrev i min bok rekommenderar jag en veckas ID-terapi. Mullingstorps kursgård är också ett alternativ för de som inte behöver tänka på kostnaden. Allt är relativt men det kan öka perspektiven positivt.

Lennart Larsson är starkt fokuserad på stamning hos barn, även Stamningsförbundet med både barn och ungdomsverksamhet, likaså Intensivterapin. För övrigt anser jag att det är bra att de satsar på den kommande generationen. Är det så att allt detta fokuserande på ”terapi” och annat för dessa grupper har samma ”tänk” och som förs över till vuxenbehandling blir jag konfunderad.

Intensiv stamningsterapi kanske står vid en skiljeväg? Frågan är också vad Stamningsförbundets förhållningssätt till vuxna stammande är?

HAR LOGOPEDENS ROLL SPELAT UT när det gäller stamning? Är det så att man väntar på att Dr Per Alm skall servera lösningen på ett fat på stamning och stamningsproblem? – ett piller tre ggr per dag? Bli remitterad till kirurgen för en operation som liknar lobotomi? Det verkar som att alla har gett upp, vad är det man väntar på?

Stig Lindh har slutat stamma, han var en av de svåraste stammarna i Sverige. Varför har han slutat att stamma? Bra fråga! Han vill åtminstone dela med sig genom att skriva en bok om stamning, dessutom alla skriverier i Nyhetsbrevsom nu är uppe i 36 stycken. Titta gärna vidare på hemsidan: www.stamning.online.

Kan han, kan du - men du får inte ha stammat hårt alltför länge. Med mer resurser tror jag att fler skulle kunna bli botade. Vissa behöver utökat skyddsnät. Varför skall man satsa på vår lilla grupp som dessutom inte anser sig ha problem? Blir vi utslagna från arbetsmarknaden kanske vi möjligen kan erkänna att vi åtminstone har ett problem.

SLÄPPA TAGET OCH GE UPP KAMPEN: Siten lifequality4u.se - En mötesplats för kroniskt sjuka som söker livskvalitet, JA det sitter inte fel. Vi borde släppa taget ibland. Som grupp har vi olika svårighetsgrad av stamning, en del klarar sig alldeles utmärkt medan andra har betydande svårigheter. Stammande från den senare gruppen skulle potentiellt vid önskemål kunna få förtidspension om inte adekvat hjälp kan ordnas inom rimlig tid.

DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – är det du?

INSTALLERA TELEFON-APP - för snabb åtkomst!

Stockholm 2014-01-15  

Stig Lindh

Författare, stamningsskribent

© Stig Lindh

 

NYHETSBREV NR 37

 

STAMMANDE BARN:

FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID STAMNING HOS BARN

Vad forskarna vet om stamningens orsaker och uppkomst kanske vi vet. Då vet vi att forskarna inte vet så mycket. Vissa poängterar hjärnans tillkortakommande. Vad de egentligen menar är inte helt lätt att förstå, andra menar att orsaken till stamning är ARV, INLÄRNINGSFEL och SOCIALA FÖRHÅLLANDEN. En teori är att barnet ärver en viss känslighet som sedan uttrycks i ett stamningsbeteende. Förmodligen är det en samverkan av de tre faktorerna som är orsaken. Mer kan du läsa i boken ”Är stamning något att haka upp sig på?” Du kan beställa den på wwwstamning.online.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID STAMNING ELLER UPPHAKNINGAR HOS BARN

ANVÄND ETT NEDSAKTAT TALTEMPO

Exempelvis vid sagoläsning eller då och då i spontantalet under dagen.

NATURLIG ÖGONKONTAKT

När barnet stammar eller gör omtagningar, låt barnet säga färdigt orden utan att Du fyller i och har kvar din naturliga ögonkontakt.

ENKLA KORTA MENINGAR

”Prata enkelt”. Försök att undvika alltför krångliga meningar och svåra ord i samtal med ditt barn.

VÄNTA IN DITT BARN

Försök att vara tyst med ditt barn då och då, t ex när ni leker, lägger pussel, spelar spel. Låt barnet själv få bryta tystnaden med egna initiativ.

FRÅGA MINDRE

Låt barnet mest få tala på eget initiativ. Om du t ex berättar något du varit med om under dagen först, är det troligt att barnet ”hakar på” vad du säger och själv väljer att berätta något om sin egen dag. Ex: Du säger: ”Idag fick vi tårta på jobbet, eftersom Maria fyllde år”. Barnet kanske ”hakar på” och säger ”Och vet du pappa vad vi gjorde på dagis i dag?” och så är samtalet igång.

FÖRBÄTTRAD TURTAGNING

”Först pratar jag – sen pratar du”. Öva/förbättra lyssnandet för alla som är med i samtalet, t ex vid middagsbordet. Viktigt är att låta alla komma till tals i samtalet!

FÖLJA BARNET I SAMTALET

Lyssna aktivt på barnet. Reflektera kring/spegla det barnet säger. Samtalet förs då framåt för barnet. Barnet märker att du lyssnar och är intresserad av vad du har att säga, och barnet får då ytterligare lust att berätta. Om du inte har tid att lyssna/prata just då så säg det. Ge barnet möjlighet att berätta senare när Du har tid.

PAUSERA MELLAN DINA OCH BARNETS YTTRANDEN

Försök att inte ha så bråttom så du svarar ditt barn. Prova exempelvis att räkna till tre innan du svarar på en fråga som ditt barn ställer. På så sätt kan du föregå med gott exempel i att ge sig själv tid.

MEDVETNA OMTAGNINGAR

Prova eventuellt att själv göra några mjuka, lätta omtagningar av t ex ett enstavigt ord i början av en mening. T ex ”Nu-nu är maten klar!” eller ”Kan-kan du komma nu?”. Barnet kan så upptäcka att även mamma och pappa kan ta om ord ibland.

REFLEKTERA ÖVER ”LIVSTEMPOT”

Hur stressade är vi i familjen? Vad signalerar det till barnet?

Källa: Logopedmottagning Stockholmregionen.

 

ÄR DET STAMMANDE BARNET FAMILJENS SYMTOMBÄRARE?

Det är ju så att ett barn inte väljer sina föräldrar och den miljö som det växer upp i.

Är du osäker eller har ambitionen att kartlägga ditt barns situation kan du göra det genom nedanstående arbetsuppgift. Du får gärna skicka in resultaten till mig för eventuell anonym publicering i Nyhetsbrev eller på www.stamning.online. I boken ”Är stamning något att haka upp sig på?” kan du läsa mer.

Hemsidan vänder sig till logopeder och övriga intresserade. 

LOGOPED-Forum har på kort tid vuxit till ett av de större biblioteken i ämnet Stamning hos barn.

 

EN LITEN HEMUPPGIFT FÖR FÖRÄLDER/FÖRÄLDRAR NÄR BARN STAMMAR

Av Lennart Larsson

 

I   När stammar barnet MEST – när MINST?

A Lättare och jobbigare perioder.

   Förändras stamningen i samband med

 1. jul?

 2. födelsedag?

 3. semester?

 4. sjukdom?

 5. ….. (andra förändringar i barnets miljö)

 6. …..

 7. …..

   

  B Lättare och svårare talsituationer.

  Har det någon betydelse

   

 1. om det är morgon eller kväll?

 2. om han/hon är trött?

 3. om han/hon är på tu man hand med en av föräldrarna?

 4. om du är jäktad/på dåligt humör eller liknande?

 5. vem/vilka barnet pratar med, inom familjen?

 6. vem/vilka barnet pratar med, utom familjen?

 7. om hon/han vill berätta något?,

 8. skall svara på frågor?,

 9. är ivrig?

 10. …..

 11. …..

 12. …..

   

  II     Vad säger du när han/hon stammar?

           Vad gör du?

           Vad tänker du?

           Hur känner du dig?

    

  DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – är det Du? Ett tror jag mig veta - det är att Lennart Larsson förstår, behandlar och botar stammande barn.

  LOGOPED-Forum – Ni logopeder publicera här det material som ni vill att världen skall ta del av.

  Stockholm 2014-02-01  

  Stig Lindh

  Författare, stamningsskribent

  © Stig Lindh

   

   

   

 NYHETABREV NR 38

 
IDENTITET

VEM ÄR JAG, SJÄLVBILD OCH SJÄLVUPPFATTNING
Min konstruerade StigLindTalsteg tycker jag har allt. Rätta mig om jag har fel. Den visar att man kan stamma på flera sätt, att enbart öppen stamning räcker kanske inte till för att slå sig för bröstet. StigLindTalsteg går ut på att antingen gör du som du alltid har gjort eller lär dig att stamma bra eller tala bra och så har vi dem som kan höja ribban till högre höjder.

Ett av flera skäl till att jag engagerar mig i detta är att samhället blivit hårdare. När företagen behöver anställa någon söker de ”felfria människor”. Unga och mycket utbildade tycks det gå bra för även om man stammar. Jag värnar om de ”svaga”, jag vill att de som ständigt ”dunkar pannan i väggen” skall få, om viljan finns, förtidspension om inte adekvat hjälp kan ges inom rimlig tid. Kanske få ett mer harmoniskt och ”rikare” liv.

LÄGGNING: Är jag Velare - Omständlig - Krångelpelle -  Stammande? Läs mer på min hemsida www.stamning.online.

ÄLDRE BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA har i allmänhet inte valet att inte stamma är en uppfattning. - Jag håller med, det är väl därför man kallar åkomman kronisk. Min ambition är större än så, jag vill att de som vill skall få terapi till att ta ett steg extra. Det kanske krävs att samhället ställer upp med betydligt mer resurser än i dag. En drivkraft kan handla om IDENTITET, en annan att få vara med i olika verksamheter, kanske i en styrelse utanför stamningsföreningens regi på samma villkor som de övriga. Man är där för att man har i konkurrens med många andra gjort sig förtjänt av att vara där. (också identitet).
 
Ferenc Albert grundar sina uttalanden på den gruppterapi som han bedrev på stammande personer under tio års tid. Jag har för mig att han i sin bok om stamning skrev att det brast i deltagarnas identitet.
           
Ferenc Albert menade åtminstone detta: ”Den grundläggande identiteten hos stammaren är viktig. Är jag-identiteten stark blir inte stamningsidentiteten så stark, utan man inser att man är en person, en helhet. Stamningen är bara en del”.

”. . .Terapeuten bör inte fokusera på själva stamningssymtomet - inte ens i grupp med stammare. . . ”

IDENTITET – VAD ÄR DET?

BARNOMBUDSMANNEN: Du har rätt att få ett namn och att vara medborgare i ett land. Du har också rätt att så långt det är möjligt få veta vilka dina föräldrar är och att bli väl omhändertagen av dem. Du har rätt till din identitet. I identiteten ingår ditt medborgarskap i ditt land, ditt namn och dina släktförhållanden. Om du har berövats din identitet ska du få hjälp att ta reda på den. Du behöver din identitet till att styrka vem du är.

IDENTITET LIKA MED BETEENDEVETENSKAP. En människas identitet formas under hela livet eftersom den består av många olika egenskaper. Både sådana vi själva väljer och sådana vi inte kan påverka. Den kan vara självdefinierad (hur jag upplever mig själv, vem jag är och inte är) eller definierad av andra. Källa: Wilkipedia.

MÅNGA SÖKER SIN IDENTITET. Det gör Ida Brännström som leder Svt programmet Gränslöst. Både hennes arbetsliv som privatliv präglas av frågor kring identitet, tillhörighet och gränslöshet. Hon har försökt slippa sin tornedalsfinska identitet, men börjar nu komma över det.

IDENTITET UR SOCIALT PERSPEKTIV. Då vi beskriver oss själva så gör vi det med hjälp av uttalanden om hur vi liknar andra människor men även med uttalanden om hur vi skiljer oss från andra människor. Vår identitet skapas då vi förstår oss själva i relation till hur andra människor beter sig och uppfattar oss. Man talar om en social identitet som beskrivs genom grupper vi identifierar oss med och en personlig identitet som beskriver hur vi skiljer oss från andra människor i de grupper vi tillhör. Vi skapar helt enkelt oss själva genom att distansera oss ifrån eller identifiera oss med andra människor. Det är en process som börjar under tidig barndom och fortgår under hela livet. Barndomen är av extra vikt eftersom samspelet med familjen utvecklar barnets självkänsla och därigenom lägger grunden för hur samspelet med andra individer kommer att te sig. Källa: Lattattlara.se

IDENTITET I TONÅREN - Vem är jag? Vart är jag på väg? Hur ska jag ta mig dit från här där jag är?

Att tonåringen skapar en egen tydlig identitet är något som föräldrar bör sträva mot. I förlängningen av en sådan identitetsutveckling får unga vuxna lättare att återhämta sig, en sund självkänsla och är mer oberoende. Detta är dock inte alltid så lätt när tonåringen samtidigt tampas med att vänja sig vid sin förändrade kropp och hormoner som kan ge plötsliga humörsvängningar.

Det är under denna tid som tonåringar kan söka efter förebilder som de försöker efterlikna. Tränare, olika ledare, lärare, kändisar kan spela en stor roll här som identifikationsfigurer när föräldrarna nu oftast har trillat ner från piedestalen. För de tonåringar som känner att de är på väg att förlora sin känsla av identitet, kan de istället välja en negativ identitet som kan ligga så långt ifrån det önskvärda beteendet som möjligt.

I fryshusets arena hänger följande citat från en av 1900-talets främsta författare som förklarar detta på ett enastående sätt. Vi människor vill inge en känsla till varje pris. Vi är hellre fruktade än att inte vara någon alls.

”Man vill bli älskad,
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad,
i brist därpå avskydd och föraktad,
Man vill inge människorna någon slags känsla.
Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst.” Källa: Kris och utveckling av Johan Cullbergt

Skådespelaren Axel Schulman talade i en hel timme i TV om sitt liv. Jag fick uppfattningen att han tyckte om att tala, och det gjorde han hela tiden. Beteendet känner jag igen, har man väl kommit i gång är det svårt att sluta. De första små stamningarna kom efter halva föreställningen när han försökte slappna av från högvarv till lågvarv. Vi blev alla lite överraskade, även han, över den lilla okontrollerade stamningen. Väl där var temponedväxlingen till hans fördel. Den store talarens föreställning poängterade hur viktigt det var att bli bekräftad och älskad för den han är, här och nu.

IDENTITETEN HOTAS
I ett äktenskap kan det hända att en part blir den dominante. Om det är en person med stark identitet som ingick äktenskapet kan identiteten hotas, brytas ned. Många gånger blir lösningen tyvärr skilsmässa.

STIGS MÅ BRA TERAPI STÄRKER IDENTITETEN. En terapi som inte fixerar sig på symtomen. Terapin som jag presenterar verkar lämpa sig för dig som inte klarar av rikligt med övningar, d v s inte vilja eller kunna vara på elitnivå.

Stigs MÅ BRA terapi är för dem som tycker att effektiv talträning tar för lång tid eller att effekten av intensiv talträning endast har fungerat en viss tid.
                          
Terapin är för dig som vill ta ansvar för den du är och förlösa onödig energi som idag går åt att kontrollera dig själv.

Inslagen av KBT och Scheman snabbar på utvecklingen högst väsentligt, i övrigt har terapin sitt ursprung från Casriel. Läs mer på hemsidan www.stamning.online.

IDENTITETS-TERAPI är bra för sig som:

- Inte kommer dig för
- Lätt låter dig köras över
- Har svårt att komma till din rätt
- Lever ett ensammare liv än du önskar
- Inte alls har fått det jobb som du tänkt dig
- Skrattar när du är rädd och gråter när du är arg
- Börjar fundera över om livet inte är mer än så här
- Nästan inte minns någonting alls från din barndom
- Springer vidare för att livet inte ska bli så tomt och ödsligt
- Känner dig spänd och obekväm nära andra människor
- Ofta sväljer dina känslor och börjar bli trött på det
- Gärna tänker när andra undrar vad man känner
- Känner dig egoistisk om du tänker på dig själv
- Har svårt att hantera din ilska
- Inte vågar lita på andra - Psykodynamisk terapi.
 
PSYKOTERAPI MED KOGNITIVA INSLAG: Kontakt tel Stig: 072 20 22 005. LEDARE: Bo-Göran Gustavsson.

Du är någon, du har identitet men också integritet. Har du värdighet och självrespekt? Kolla!

VÄLKOMMEN IN TILL DITT OCH ANDRA MÄNNISKORS INNERSTA.
 
DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – är det du?

INSTALLERA TELEFON-APP - för snabb åtkomst!
Stockholm 2014-02-15
 
Stig Lindh
Författare, stamningsskribent
 
© Stig Lindh

 

 

NYHETSBREV NR 39 

STAMMA SÖNDER TÄNDERNA?

Från att ”skaka tänder” till tandproblem! Ytterligare ett genproblem? Debuten som ung grabb började med att jag svimmade i tandläkarstolen – en stol som jag tillbringat åtskilliga timmar av mitt liv i. Som tonåring hade jag ett stort antal hål för att jag smuttat på CocaCola. Min hörsel är god, likaså uppfattningsförmågan, så jag vet hur en tandläkare talar, framförallt hur han arbetar. I början högaktade jag tandläkarna och berättade med skojfrisk ton: ”Jag är så försiktig med mina tänder att jag inte ens biter av en sup.”

Som patient är man där för att åtgärda något som gått sönder. I början var det ”bara hål” som ofta fylldes med amalgam och som sedermera förbjöds för att det var ett höggradigt gift, dessutom placerat otäckt nära hjärnan. Med tiden upptäckte jag att det också kunde bli problem med rötterna.

När väl tänderna är lagade så mycket att de liknar schweizerostar är det dags att byta ut dem mot stifttänder eller kronor som är beprövade metoder, vilket inte innebär att de har ”svagheter” som att stiftet placeras snett eller lossnar. Kronan sätts på nedslipad tandrest som är konformig, tandresten görs för liten eller att den försvagas och går av. Överlag är kronorna som cementerats fast tillförlitliga.

När väl en tand saknas görs bryggor, ibland på ett felaktigt sätt, som när man inte tar hänsyn till att fästtänderna har olika rörlighet beroende på rötternas olika beskaffenhet eller att det på ena sidan sitter en hårdare tand typ implantat. Här kan man tala om tandläkarnas ”guldgruva” - sätta dit och ta bort guldbryggor. Som patient får man nöja sig med att sälja skrotguld.

När väl tandläkare som patient kommit på att det krävs åtgärder som är mer hållbart återstår implantat. Det kan också vara så när tandläkaren tar egna beslut som att kosmetiskt slipa ned tänder får konsekvensen att belastningen i garnityret ändras med påföljden att en eller flera rötter spricker. Patienten ådrar sig här en kostnad för tandutdragning och implantatisättning med olägenheten att gå med glugg ända upp till ett års tid.

Implantat som behandling ökar. Ofta börjar det ned att kriterierna om både bra och rikligt med ben undersöks noggrant med avancerad och dyr röntgen. Många implantattandläkare har i dag problem med fel typ av titanskruv eller med att tandläkaren har bristande erfarenhet.

Hundratusentals kronor har jag lagt ned på mina tänder. Frågan är varför inte broar, rötter och porslin håller? Jag har fem tandläkare: Remitterande tandläkare som är glad så länge jag inte återvänder - han som lagar hål och annat som skall fyllas i - han som gör mina rotfyllningar utrustad med kikare som delvis ersätter den rundfilade raspfilen - kirurgen som både drar och sätter dit mina nya implantatstift - sist men inte minst han ”protetikern” som sätter tänderna på titanstiftet, sätter på implantattanden och kronorna, slipar till tänderna så att tänderna passar med varandra, ett svårt arbete som inte alla tandläkare klarar av då exaktheten är på hundradelen av millimetern. När en brygga skall göras måste tänderna omkring det tomma hålrummet slipas ned. Eventuell krona tas bort med metoden vibrering och tång eller ett snitt i tanden med hål nedtill där tandläkaren för in en pincett och trycker uppåt, en metod som jag tycke r är farligare då tanden kan gå av om innanmätet är av en dålig fyllning. Alla specialister på sitt område.

Fem tandläkare låter mycket men faktum är att alla behövs. Tanken på min anekdot i början av artikeln om min försiktighet med tänder är läget följande: ”Nu berättar jag för mina tandläkare att mina tänder är så dåliga att jag inte ens kan bita av en sup.”

Här har jag räknat upp en del vad en tandläkare kan tabba sig på. Skillnaden mellan hans kall och ditt och mitt är att om du eller jag gör fel gör vi om det gratis. Tandläkarna låter patienten betala.

När patienten anser att en behandlingsskada inträffat har tandläkarna sitt speciella försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag som efter ”utredning” talar om för dig att tandläkaren har arbetat på ett korrekt sätt med en vedertagen metod. Försäkringsbolaget har med stor sannolikhet inte ordet ”olycka”, typ slinta med borren, i sin vokabulär. Näsan kan inte bli längre.

STAMMA SÖNDER TÄNDERNA?
Med så många specialister engagerade borde jag ha lika vitglänsande tänder som skönsjungande Carola, men tänderna är högst ordinära. Vad kan det bero på?

Min teori är att mina muskler som styr tuggandet är ovanligt kraftiga. Skälet är att all min stamning som jag presterat under livstiden gjort dem starka eller rent av urstarka. Mina käkar är som en stenkross, ursäkta jag menar porslinskross.

Alla tandläkare som jag träffat säger åt mig att jag skall skaffa bettskena på natten. Under alla år som jag och min fru varit gifta har hon aldrig hört mig gnissla tänder. De tittar konstigt på mig när jag säger att ”rot och porslinskrossningen” sker på dagtid.

Lite research visar att vi har fyra tuggmuskler intill de båda käklederna. När vi tuggar dras dessa muskler samman. Talmuskler och ätmuskler är delvis desamma, det senare är fler. Researchen är inte riktigt tillfredsställande, det kan faktiskt vara samma muskler som det handlar om. Vi som stammat länge vet att det finns mycket kraft i viss typ av stamning. Var anspänningen är som värst är enkelt att spåra, det är där du får muskelvärk, likaså ganska enkelt att åtgärda.

Under lång tid var de i stamningsföreningen mina närmaste vänner. Formellt som informellt fick jag ta del av allt utom ”det allra heligaste”. Viss information gick in i ena örat och ut i det andra som till exempel: ”Han stammade sönder sina tänder.”

Jag utesluter min ungdoms blypåverkan som jag har all anledning att frukta. Bly är farligt, inte minst i bensin, men mackägarna tvingades ta bort blyet ur det på grund av lång halveringstid. Skador kan dessutom ske på människans nervsystem.

Uteslutningsmetoden säger mig att jag också skall utesluta tidigare rökning. Jag har stammat hårt, möjligen är det orsaken till mina superstarka talmuskler som kontinuerligt förstör tänderna.

Förutom relaterad person är vi minst två till förutom jag som drabbats. Fyra är vi nu. Här kan finnas fler porslinskrossare. Hjälp gärna till att kartlägga detta, myt eller. . .? - Maila mig!

JAG VET MER OM BLYFÖRGIFTNING ÄN VAD TANDLÄKARNA GÖR! NÄR DET GÄLLER STAMNING ÄR DET BARA JAG SOM VET VAD DET ÄR - det kan finnas en till – är det du?

Stockholm 2014-03-01

Stig Lindh
Författare, stamningsskribent

PS
Tjugofyra länder tittar igenom min hemsida med jämna mellanrum. Kanske är det något för dig också? Lägg gärna till min länk stamning.online på din hemsida. Berätta att jag finns. Dela min ”site” med andra. Visa på hur de kan prenumerera på Nyhetsbrevet. Ni gör det från hemsidans högra kant.

© Stig Lindh

 

NYHETSBREV NR 40

STAMNINGEN TRIGGAS LIKT PANIKÅNGEST

Stamning som man inte talar om och som inte heller har ett adekvat namn triggas likt panikångest. Jag kallar den ”StigLindVuxenstamning1” som är en typ av stamningsyttring som slår ut hjärnan. Till vardags kallas det för ”blackout”. Det kan kännas otäckt. Frågan är hur vanlig denna typ av stamning är?

I min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” skrev jag: Inte ens i stamningskretsar är det här något man pratar om. Och det gör inte jag heller. Punkt. Se stamning.online.

I detta Nyhetsbrev skall jag försöka utveckla stamningen. Jag tror mig ha hittat en liknelse som kan underlätta beskrivningen av fenomenet - och det är panikångest som är en psykisk diagnos som ger oförutsedda panikattacker.

Nätdoktorn får bli min inspirationskälla:

”Biologiskt har man funnit att det finns en genetisk sårbarhetskomponent som yttrar sig genom överaktivitet hos det autonoma nervsystemet som styr kroppens fly-eller-fäkta reaktioner.

De kroppsliga reaktionerna vid panik är helt ofarliga och skiljer sig inte fysiologiskt från annan rädsla, det enda som skiljer sig är tolkningen av dem. De leder varken till hjärtinfarkt, svimning, psykos eller något annat farligt. Men det är vanligt att de tolkas så.

Efter upplevelsen av en panikattack följer ofta en ihållande rädsla för att den ska återkomma, en så kallad förväntansångest.

Tillsammans samverkar den överdrivna uppmärksamheten på kroppen och undvikandet till ökad spänning och hotupplevelse vilket banar vägen för nya panikattacker.

PSYKOLOGISK BEHANDLING:Kognitiv-beteendeterapi - KBT har visat sig vara en mycket effektiv metod för att behandla paniksyndrom på relativt kort tid med varaktiga resultat. I behandlingen får patienten lära sig hur kroppsliga reaktioner, tankar och beteenden samverkar för att skapa och vidmakthålla paniken.”

Min uppfattning är att kognitiv beteendeterapi är en ny modern terapi, dessutom populär. Men den känns bekant, något som stamningsrörelsen haft en längre tid men mer odefinierat.

STAMNINGEN TRIGGAS LIKT PANIKÅNGEST

Här har vi skeendet där kroppens muskler kommer ihåg vad den har gjort vid frekvent återupprepning. Trots att det alltid är hjärnan som styr har hjärnan denna perifera hjälp för att snabba upp informationen likt datorns webbhistorik som lagrar cookies och information i webbformulär.

Det verkar som att stamning i stamningssammanhang kan orsaka symptom likt panikångest vad gäller snabbhet till stoppet och annat. ”StigLindVuxenstamning1” är nu det nya namnet. Kanske är det ett första steg till möjlig klassificering.

Bedöm gärna likheter och behandling. Nedan ett stycke ur artikeln som skulle kunna vara tagen från en stamningsbehandling.

”VAD KAN DU SJÄLV GÖRA? Du kan enligt beskrivningen för psykologisk behandling ovan börja träna dig på att utsätta dig för situationer som du känner obehag inför eller undviker helt. Gör gärna en lista över situationer som du ordnar hierarkiskt och börja med något som väcker lite lagom obehag. Ta gärna med en vän som du litar på och som du tror kan vara ett bra stöd.”

Nämnd typ av stamning låter sig inte bättras utan terapi. Bifogar tre olika terapier att välja mellan.

NLP med Lars Gimstedt, han utger sig för att vara den verklige specialisten. Han menar att man kan bryta talblockeringen, programmera om det undermedvetna script som styr det undermedvetna med KBT.

Intensiv Stamningsterapi har sitt ”Tekniklaboratorium” där man kan prova på NNT, en teknik speciellt för att stanna upp, kopiera det stammande talet exakt för att i nästa moment säga det korrekt.

TALAkademin med Åke Byström. Metoden där man talar med olika hastigheter.  

 

DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – är det du?

Stockholm 2014-03-15

Stig Lindh
Författare, stamningsskribent

PS
Tjugofyra länder tittar igenom min hemsida med jämna mellanrum. Kanske är det något för dig också? Lägg gärna till min länk stamning.online på din hemsida. Berätta att jag finns. Dela min ”site” med andra. Visa på hur de kan prenumerera på Nyhetsbrevet. Ni gör det från hemsidans högra kant.

© Stig Lindh

 

 

 

 

  2014-03-20-reklam-stamningsboken.pdf

 

2014-03-20-reklam-stamningsboken.pdf

NYHETSBREV NR 41

STAMNINGSBOKEN EDERAD 5 APRIL 2014
Efterföljaren av ”Är stamning något att haka upp sig på?” har fått titeln Stamningsboken. Främst riktar den sig till logopeder men även till andra intresserade. Den är skriven så att alla skall kunna förstå och ta till sig det som är bra.

En av de svårast stammande har slutat att stamma. Vilken överraskning. När jag skrev boken ”Är stamning något att haka upp sig på?” beskrev jag mig som en person som oftast inte stammar. På de sju år som förflutit har jag slutat stamma. Den har inte ersatts av dold stamning. De normaltalande ser mig som en normaltalande. Det visar att ett rätt förhållningssätt och rätt målinriktning till sig själv och sin stamning kan ge resultat även om det tar tid.

En skådespelerska med ett helt underbart leende var nyligen med i Skavlan och berättade att det inte går att klampa varsamt igenom livet av den enkla anledningen att det måste levas. Jag tror att hon med dessa ord ville tala om för oss att hon som så många andra har fler sidor av sig själv än en.

Denna leende kvinna i allt detta behag hon visade i sitt leende handlade också om snygga vita tänder.

Jag noterade detta särskilt med tanke på att jag nyligen skrev ett helt Nyhetsbrev om tänder, en osannolik berättelse som jag tror en del hade svårt att ta till sig, men verkligheten var än mer fantastisk.

Nu har jag provat på livet som stammande och livet som icke stammande. Jag föredrar det senare för det är betydligt bekvämare. Jag har fått studera den normaltalandes liv och i viss mån efterapat det. Förändringen är sensationell, främst för att det är ovanligt att en kronisk stammande person slutar stamma. Sensationellt är också mina egna upplevelser i min egen kropp, den uppför sig som jag vill att den skall göra.

STAMNINGSBOKEN
Författaren till ”Är stamning något att haka upp sig på?” är undertecknad. 5 april 2014 ger jag ut ytterligare en stamningsbok med titeln STAMNINGSBOKEN innehållande 545 sidor. Den är i femton delar med innovativt StigLind©Talsteg. Allt tänkbart utvecklas i denna allsidiga bok om stamning. Den är så omfattande att jag kan lova att du behöver inget annat!

UR INNEHÅLLET: Stamning hos små barn, större barn, tonårsbarn, vuxna, fallbeskrivning och forskning, terapi och problemhantering m m.

Köp den som e-bok från www.stamning.online.

GRATIS E-BOK planeras – Nu har du snart chansen att läsa ”Är stamning något att haka upp sig på?” Du laddar ned den från www.stamning.online. Den finns även i engelsk version och Googles 65 språk. Du får betala en (1) krona beroende på registrering på PayPal.

DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR. Läs och ta till dig de tips som passar dig och din stamning från boken ”Är stamning något att haka upp sig på?” Generositet brukar generera generositet, men inte alltid. Har man inte provat kan man inte heller veta – varsågod!

Bli GRATIS prenumerant på mitt Nyhetsbrev: www.stamning.online. Hemsidan har besökare från 24 länder. Detta är hemsidan som världens stammande befolkning tittar på precis som du gör nu.

Åmmeberg 2014-04-01

Stig Lindh
Författare,
Stamningsskribent

 

 

NYHETSBREV NR 42

STAMNING HOS VUXNA -
MÅLSÄTTNINGAR, FÖRVÄNTNINGAR OCH RESULTAT VID STAMNINGSBEHANDLING

Patrique Rönngren från Stamningslogopeden PR i Stockholm och Andreas Knutsson från Stockholms stamningsförening delar med sig av sina erfarenheter i ABF-huset 16 april.

Patrique Rönngren talar från sina erfarenheter och tankar. Synsättet är från sin logopedutbildning som är grundad på forskning. De erfarenheter jag har påverkar också min syn av vad man kan åstadkomma när det gäller stamning även värderingar i övrigt i livet. Det skall kunna finnas motivation, det kontrakt som finns skall följas. Skall man komma till ett stamningsresultat tar det lång tid.

De stammande är olika och kan skilja sig åt väsentligt. Som behandlare har jag ett bredare perspektiv, jag ser hur det skulle kunna se ut. Klienten kommer med sina värderingar. Viktigt är att förklara för den stammande att det är ett arbete som skall göras. Relativt snart kan jag märka positiva förändringar. Att sluta stamma helt är inte realistiskt. Jag har haft ett par stycken som slutat stamma men då har behandlingen upphört. Jag vet inte om patienterna i dagsläget fortfarande är fria från sin stamning?

Vilka förväntningar har jag som stammande? Man har det på olika plan. Rent känslomässigt vill man bli av med stamningen. Rent förnuftmässigt kan jag inse att det inte är realistiskt. Det kan upplevas som problematiskt. Inget svart-vitt resultat. Min erfarenhet är att om man arbetar aktivt med problematiken sker en förändring.

Vad är ”normalt” undrade Patrique? Då från utgångspunkten att jag upplever mitt tal som avvikande. Om jag vänder på det hela, att alla i hela världen stammar, skulle du komma till mig? Nej, blir svaret.

Min utbildning är bred, inte bara stamning, inte bli förstådd, dialekter, beteenden, taltempo, skenande tal, artikulation, talflyt, röstvolym och röstkvalitetet. Tal och röst är så mycket mer än stamning.

Är stamning normalt? frågade Patriqe. Det beror på hur man tänker kring problemet. Stamning har funnits i alla tider. Om stamning inte skulle finnas skulle det vara onormalt. 4-5 % av barn och 1 % av befolkningen stammar.

Stamningen är en funktionsnedsättning, en svårighet, säger Andreas. Klienter kan ibland tycka detta. Ur min behandlande synvinkel är det viktigt att ge nya perspektiv på den man är och hur man pratar. Stamningsbehandling består av så många olika delar.

Tar jag mer plats när jag stammar? Det kan vara subjektivt. Viktigt kan vara att tala om att min stamning gör, att jag behöver ta mer plats tidsmässigt.
Det var nyttigt att sätta stamningen i ett större perspektiv, säger Andreas.

Jag kan fråga klienten om de som inte stammar har flyt. Svaret brukar vara att de inte stammar. Hemläxor kan jag ge där klienten kan studera människors tal på TV, vanligt är att de tar om stavelser, pauserar, de flyter inte på hela tiden. Stavelserepetitioner är själva kärnan i ett stamningsbeteende.

Ljudrepetitioner, förlängningar, blockeringar, hela ordet på en gång, pratar på den sista utandningsluften (residualluftsstamning). Alla dessa sätt är för den stammande ett undvikandebeteende som går ut på att inte stamma. Man vill inte att andra skall märka ens stamning, men det är att lura sig själv.

När jag gick min utbildning fick jag lära mig att få den stammande att stamma på. Behandlingsinriktningarna är icke-undvikande eller flytskapande behandling. I dag hoppas jag att de nyblivna logopederna inte har svart/vit behandling. Själv plockar jag från båda riktningarna.

Som klient bör jag vara medveten om att det jag gör, det gör jag för att komma vidare i talet, eller så är det så att jag försöker dölja min stamning.

Patrique Rönngren menade att det var svårt att dra gränsen mellan stamning och inte stamning. Enligt Anders Lundberg är det stamning när repetitionen överstiger två eller tre gånger. Som exempel visade han en ishockeyspelare och rymdfararen Christer Fugelsangs tal och frågade om det var stamning eller inte?

Mycket av stamning handlar om fokus på stamning. Kan man släppa på det är det bra. Jag försöker hitta olika former av behandling. Vissa är snabbare i sitt taltempo, andra är långsammare. Jag pratar inte om frivillig stamning i ett initialskede. Rent psykologiskt är den stammande i just detta ögonblick inte mottaglig för detta.

I behandling kan man arbeta med mjuka starter, hårda vokaler mm. En förutsättning för ett bra tal är att dra ned på tempot. Man kan göra sig en otjänst genom att stanna upp i sitt tal. Med tiden kan man lägga på tekniker mm.

Vad kan man göra med samtalsterapi? Det kan bli minskad oro, ökad insikt om orsak/verkan, nya perspektiv och motivation. Man kan ha olika syften. Är man ensam kan man fastna i sitt tankespår, man hittar ingen utväg. Genom att diskutera med mig kan det lugna och tankarna kan hitta ut från det slutna rummet. Ofta är man fast i olika föreställningar om hur den man talar med uppfattar mig. Har man stammat länge har man blivit bemött på olika sätt. Frågan är om jag skall jag låta andra människor begränsa mitt livsrum?

Mina klienter är individer med olika erfarenheter och med olika förutsättningar - de har stamning i olika specifika situationer. Behandlingen handlar om en kombination av samtal och teknikgenomgång. Mekanisk träning är inte allenagörande. Bättre är att förändra attityder. Andningen behandlar jag inte, då jag anser att det är en följd av stamningen.

Behandling i vardagen kan vara att börja arbeta i situationer som man känner sig trygg i. Vid simhopp börja inte överst på trampolinen. Då tappar du motivationen och det blir svårt att gå vidare. Det ökade talflyt och välbefinnande som kommer i en behandling bör man bevara genom upprätthållande av tekniker även i bättre perioder.
Behandlingsresultat beror på relationen mellan behandlare och klient, behandlarens skicklighet, patientens motivationsnivå, initial målsättning som skall vara realistisk. Behandlingslängd ca 2 år, en gång i veckan. Målet är att mjuka upp talet, få acceptans och lägre stamningsfrekvens och bli mer välmående och få ett avspänt förhållande till både stamningen och till sig själv. Detta är mitt sätt att arbeta med stammande personer, men det finns säkert också andra sätt att arbeta på.

DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR – oj, nu finns det fler. Åke Byström och Helena Wästlund skall ha eloge för vad de gör för att hjälpa stammande. Frågan är om Patrique Rönngren vet? Ja, jag är benägen att tro detta, jag blev imponerad av hans kunskaper när det gäller stamning hos vuxna. Lång tid har jag burit på känslan att det bara satsas på barn och ungdomar. Jag har frågat mig om de vuxna med etablerad stamning har någon hjälp att få eller är det så att man tycker det är enklast att de försvinner genom att leva klart. Läs mer i min nyutgivna bok ”Stamningsboken” på hemsidan Stamning.n.nu. 545 sidor fakta, forskning och fallbeskrivningar.

Patrique Rönngren är mannen som tagit sig an den mest svårbehandlade gruppen, vilket jag högaktar. Ordet utmaning har han i sin vokabulär. Det verkar som att han utmanar sig själv också. Han vet vad stamning är, han vet också begränsningarna med att i ett behandlingsrum påverka en annan människa. Han kan ta den stammande ganska långt på min konstruerade StigLind©Talsteg. För att komma ännu längre behöver han ha de stora resurser som behövs och som han inte har. ”Årets logoped” är den utmärkelse han har och som jag tycker att han lever upp till.

Glad Påsk

Stockholm 2014-04-21

Stig Lindh
Författare
Stamningsskribent

 

 

NYHETSBREV NR 43

LYCKLIG OCH HÖGPRESTERANDE UTAN STRESS

Arianna Huffington navigerar medieindustrin i USA. Hon lockar miljontals läsare, kallas till och med för orakel. Efter flera år av högt tempo kollapsade hon. Det blev en vändpunkt. Hon såg plötsligt sömnstörda och stressade människor som varken var lyckliga eller högpresterande.

Hon började meditera. Idag är hennes passion ett sundare arbetsliv. I ett föredrag på Manhattan med temat ”Den tredje måttstocken” som skall ses som ett nytt sätt att mäta framgång på efter pengar och makt. I sin bok ”Thrive” berättade hon om den kände entreprenören Steve Jobs som upptäckte yoga och meditation och som nu erbjuder sina 35 000 anställda detta.

Arianna Huffington säger att oavsett vad man känner eller var man befinner sig kan man bestämma sig för en hållning. Även människor i de mest extrema situationerna kan hitta strategier för att klara sig bättre, det hände även i koncentrationslägren. Man kan försöka påverka sitt liv snarare än att övermannas av det.

Det är vad jag tror har hänt många stammande personer. Att ge sig för överheten har inte varit ett alternativ. Att under lång tid befinna sig i en miljö som inte är trivsam tror jag är att betala ett kanske för högt pris.

Alla verkar veta vad stamning är, är inte det intressant? De kanske inte vet att det är skillnad på stamning och stamning. I mina böcker, se www.stamning.online kan du bland annat läsa om att till och med min fru Louise kan skilja på en person som stammar tillfälligt av någon anledning eller på en stammande som jag kallar för en riktig stammande. Kunskapen om detta kan man inte få utan en mentor.

Frågan är om personligheten påverkar om man stammar eller inte? Är jag livets gourmet som tycker att det är självklart att må bra och det till vilket pris som helst? I det här fallet säger det undermedvetna något annat och reagerar varken du vill eller inte. Du erhöll i alla fall en psykosomatisk åkomma som benämns stamning.

Om det var stamningen eller om vi föddes känsliga är frågan? Var det så att vi föddes känsliga och att stamningen gjorde oss ännu känsligare? Jag föredrar det senare, då är det involverat i personligheten.

Jag tycker inte att det är en nackdel att vara känslig, kunna ta del av det subtila, kunna uppfatta nyanserna. Har livets törnar gjort dig grov av allt grus som kastats in i ditt maskineri? Skulle du vilja ändra på det är det också möjligt. Meditation och yoga är verktygen som kan få dig till ett mer harmoniskt tillstånd genom egen kontroll och påverkan.

Stress är bra i viss dos, sa Bengt Edgren. Han var framgångsrik på många områden. Han tröttnade på att vara civilingenjör, läste till psykolog och blev stressforskare på Karolinska sjukhuset. På tu man hand sade han till mig: ”Utan stress dör du”. Stress intresserade honom, han gjorde vetenskapliga undersökningar som han bland annat publicerade i Plus - dåvarande KommUNIKation, likaså var han ledare i stockholmsklubbens terapi i desensibilisering. Hans karriär var beundransvärd, som pensionär erhöll han titeln ”emeritus”. Dålig var han däremot på att hantera sin egen stamning som han kämpade med ända till slutet.

Stress kan göra stamning värre, det kan vara som att hälla bensin på brasan. Stresshantering är på modet så frågan är vilken metod som är lämplig att använda? Yoga och meditation tar jag upp, likaså mindfulness som är dokumenterat såpass att läkare kan rekommendera det. Du kan nå dithän att du får mycket mindre stress och mer glädje. Det som är bra för stammande är också bra för andra. Jag skulle egentligen vilja rekommendera alla att gå i terapi.

Innovativ stamning är namnet på min hemsida. Namnet har större djup än du kan ana. Ibland är jag före min tid, till och med varit med och skapat trender. Glädjande är att Arianna Huffington upptäckt att företagsvärlden borde använda sig av okonventionella metoder, något som jag upptäckte för decennier sedan och som jag än i dag har glädje av.

Meditationens undermedel är att hjärnan inte åldras med kroppen i övrigt. Meditationens alfavågor är som ett konserveringsmedel. Vissa kroppsdelar åldras mer, ofta de som använts ofta. Åldrandet har en inbyggd förslitningsprocess. Vad man i samhället inte talar om är att vissa arbeten är farliga och som förkortar livet på de som utför dem.

Arbetsmarknaden är hårdvara. Människorna är ömtålig mjukvara som har allt svårare att trivas. Klimatet på företagen är oftast inte bra, det som Arianna Huffington uppmärksammat. TM i Sverige blomstrade på 70-talet. Man ville få företagens personal att meditera. I viss mån lyckades det. Företagsledarna tog över hela verksamheten. De förstod att metoden var bra så de passade på att höja priset tiofaldigat och menade att om något är bra betalar man gärna för det, men det tyckte inte allmänheten så verksamheten dog ut. Idag är det den buddistiska Zenmeditationen som tagit över.

Protestantiska som katolska kyrkor i Sverige testade meditation och såg att de samlade folk. Som ett nytt komplement passade det deras verksamhet. Efter meditationen en kort mässa som avslutas med gruppsamtal.

Meditation är ett sätt att spänna av. En sup kan du ta men det är inte lika bra. Det finns också andra sätt att ta fram kroppens njutningar, men det kräver en del prestation. Åker du skidor ett par mil blir du sannolikt belönad av din egen kropps endorfiner som är en naturlig substans. Kroppen påverkas av endorfiner, eller som de ofta kallas i folkmun, ”kroppens eget morfin” och ”må-bra-hormoner”. Endorfiner aktiveras också när du skrattar, känner harmoni och glädje.

Tyvärr är vi inte lika glada mot förr. Vi är heller inte lika trevliga mot varandra som vi var förr. I Stockholm kan det vid artig hälsning hända att den inte blir besvarad, speciellt om man inte känner varandra. På vissa orter i landet är det så att varje hälsning besvaras oavsett situation. Härskarteknik är vanligt i företag. Vissa tystas ned eller marginaliseras genom att de blir ignorerade.

Att söka sig till grupper är nog det vi måste göra när vi söker sällskap utanför hemmets väggar. Stamningsföreningarna fyller här en bra funktion i kontakten med likasinnade.

DET ÄR BARA JAG I HELA VÄRLDEN SOM VET VAD STAMNING ÄR, möjligen en till - är det du?

Ta väl hand om dig. Ha det bra. Glöm inte att njuta av det.

Stockholm 2014-05-15

Stig Lindh
Författare
Stamningsskribent

PS
Maila [email protected] om du önskar få unika ex av ”Stamningsboken” i pappersformat i pytteupplaga. Det är inte bindande.

©Stig Lindh

 

 

NYHETSBREV NR 44

”GRÄSKLIPPAR”-TERAPIER

Vilken fantastisk sommar, en sommar med ovanligt mycket värme, den värmde oss alla. I denna hetta har jag arbetat med trädgårdsarbete på olika platser. På den egna parkliknande gården i Stockholm har jag lagat gräsmattorna, något ingen trodde var möjligt. Det gäller att toppdressa, gödsla, så och bevattna gräsmattan. Det intressanta med det var att alla åtgärder måste göras för att erhålla ett bra resultat. Det går inte att utesluta något. Våra trädgårdsmästare vet det också men tillämpar inte sina kunskaper.

Trädgårdsmästarna ser att det på vissa ställen saknas gräs, men de gör inget åt det. Deras uppgift är att klippa gräs. Finns inget gräs finns inget att klippa. Gödslas inte gräsmattan växer den inte. Bekvämt, inget som växer, inget att klippa.

TERAPIER FÅR INTE GÅ SNETT!

”Gräsklippar-terapier” är det ord som jag har konstruerat för att beskriva den inverkan en terapi kan vara på en stammande. Nästa gång gräset klipps är det som vanligt igen, du är tillbaks på ruta ett. Effekten av en terapi kan försvinna fortare än man anar. Frågan är intressant, man kan fråga sig om något är missat. Vems är felet? Kan man inte ställa krav på att en terapieffekt håller i sig ett tag? Åtminstone viss tid? Kanske liknar det som vi skämtade om förr vid bilförsäljning - runt hörnet garanti.

När man deltar i terapi är det folk som griper in i ens liv på olika sätt, det kan vara talträning, eller försök till attitydförändring, ändringar som är tänkt att påverka dig till att tycka någonting annat än du tycker.

Känslor, drömmar och tillkortakommanden är andra ingredienser i livets leverne som dragits upp till ytan för beskådande. Det intressanta med allt detta är att det oftast är mer än en ”grej” att ta tag i, sedan har vi detta med att inte göra fel.

Matematiken är enkel vid felbehandling, förändring tar enligt min erfarenhet minst 9-12 månader, avbetingningen av misstaget 12 månader, ny förändring 12 månader. Du har åtminstone spillt två år av ditt liv, kanske mer. Nu är detta lösryckt ur sitt sammanhang men i nästa Nyhetsbrev kan du läsa om att STAMMA BÄTTRE FÖR ATT MÅ BRA? Det blir en beskrivande text av och om StigLind©Talsteg som handlar om de olika talstegen: ”Stamma på”, ”Öppen stamning” – T E R A P I – ”Stamma bra”, ”Stamma bättre” och ”Tala bra”, något som du kan läsa mer om på www.stamning.online. En av mina hemsidesbesökare kommenterade: ”Man kan läsa sig till både orsaker och hur man tränar.”

Jag är medveten om att det är ”tunga” saker att ta till sig, men valet är alltid ditt, som forskaren och stamningsprofeten Joseph Sheehan sa: ”Det skall vara roligt att arbeta med stamning”. Hur det kan vara det går jag inte in på, men jag tycker att det minsta man kan göra är att: ”Ta ut rätt riktning.” Mer om det och annat i Nyhetsbrev nr 45.

Sommaren är tiden för vidgad kontaktyta. Hur många har inte varit utomlands och träffat vänner och bekanta? Vi stammande har våra mötesplatser som genom Internet blir fler och fler. Största anledningen kan vara att få kontakt med andra som stammar, någon likasinnad. Det är ett av de bättre skälen. Detta ”kitt” är säkert starkare än den politiska färg man har. Även om behovet av mänsklig kontakt ser olika ut har alla sina mötesplatser.

Dessa mötesplatser präglas av det samhälleliga klimatet. I företagsvärlden har jag upplevt förändringar. Klimatet har hårdnat. Kortsiktigheten är påfallande. Jakten på kostnader likaså. Demokratin har fått ta steg tillbaks. Personaltidningen finns inte längre, inte heller företagets stöd till pensionärsklubben. På flera håll i världen har nya krig startats. Ibland är det otäcka människor som tar över. Faller demokratin är det vi som får arbeta för dem. Sverige är lyckligt lottade med en fungerande demokrati, men även vi har missnöjda grupper som inte får vara med. Vad vi röstar på tror jag avspeglar i hög grad vad vi har för människosyn, men viktigast är att försvara demokratin och det fria ordet. Den väg Sveriges väljer kommer att visa sig i valet om några dagar.

GALLERY

Mitt engagemang i Stamningsföreningen i Stockholm har satt sina avtryck bland annat genom foton som blivit historiska på mig och andra. Nya medlemmar skall veta att många av oss fortfarande lever och har ett förhållandevis gott liv. Skulle du till exempel vilja träffa grundaren av världens första stamningsförening P-club Stockholm är det fortfarande möjligt.

Gallery1. P-club In Memoriam

EFTERLYSNING – Bevara historien. Sänd era fotografier till mig så kan jag publicera dem i www.stamning.online/gallery. Ni får gärna hjälpa mig att beskriva fotografierna i Gallery2.

Gallery2. Nästa generations medlemmar 

I Gallert2 får jag nog lägga in logoped Lennart Larsson. Hans karriär började i Stockholms Stamningsförening, han blev författare och skrev broschyrer om stamning typ ”Stammar Du” och ”Stammar Din elev”, inte minst alla övriga skrifter om barn som stammar. Frågan är om det inte var i Stockholms Stamningsförening som han fann inspirationen till sina broschyrer. Han är avtackad för sitt gedigna arbete. se Nyhetsbrev nr 36 - Stamningsterapins förgrundsgestalter i pension. Lennart Larsson bjuder nu in alla logopeder till läsning utan kostnad. Klicka på länken www.stamning.online/lennart-larsson . Du får läsa ett kompendium för logopeder och talpedagoger med titeln FÖRÄLDRASAMTAL VID BARNSTAMNING, 23 s.

Maila: [email protected] om du önskar beställa unikt ex av ”STAMNINGSBOKEN” 545 s, i pappersformat och pytteupplaga. Inte prissatt. Inte bindande.

 

DET ÄR BARA JAG I HELA VÄRLDEN SOM VET VAD STAMNING ÄR, möjligen en till - är det Stockholms Stamningscentrum?

Ta väl hand om dig.

Grisslinge 2014-09-01

Stig Lindh
Författare 
Stamningsskribent

PS
Dataproblem hindrade mig att skicka ut detta Nyhetsbrev på morgonen vilket innebär att jag kan bifoga nedanstående nyhet från Stockholms Stamningsförening. Ökade resurser är vad jag har efterlyst länge. Fyra logopeder borde rimligen kunna behandla stamning bättre än en. Grattis Stockholms Stamningscenter och lycka till.

”Idag måndagen den 1 september öppnas dörrarna till Stockholms
Stamningscenter, en helt ny logopedmottagning helt specialiserad på
stamningsbehandling. På mottagningen arbetar fyra logopeder, nämligen
Patrique Rönngren, Stefan Eriksson, Arvid Lundkvist och Ronie Saleh.
Utöver behandling kommer Stockholms Stamningscenter även att erbjuda en
mötesplats för personer som stammar och deras anhöriga, och mottagningen
har sina lokaler på Blekingegatan 5 på Södermalm i Stockholm.”

För mer information, se www.stamningscenter.se
<http://www.stamningscenter.se>

 

©Stig Lindh

 

 

NYHETSBREV NR 45

StigLind©Talsteg – Tema:

STAMMA BÄTTRE FÖR ATT MÅ BRA?

Denna ovanligt varma sommar har jag ägnat mig åt att renovera gräsmattan i min bostadsrättförening i Stockholm. Gräsytan är stor som en park, och ännu större när man väl arbetar i den.

Med oförstörda ögon tog jag mig an uppgiften genom att ifrågasätta allt och alla och fann lösningar som inte ens våra trädgårdsmästare praktiserade.

Gräset vattnades men det växte inte trots det. Jag tog på rikligt med gödning. Inte heller det visade sig räcka. Toppdressade gräsmattan och sådde nytt gräs. Nu var vattningen än viktigare för att inte mitt värv skulle förstöras. Differentierad behandling av fläckar utan gräs var en naturlig fortsättning.

Utan vetenskaplig forskning hade jag experimenterat fram ett sätt att få en grön gräsmatta. Jag anser att forskning behöver klinisk verksamhet – och klinisk verksamhet behöver forskning.

Detta inspirerar mig nu att kunna påverka hela värden med min heltäckande och revolutionerande teknik som du kan ta till dig i syfte att minska din stamning. Det vill alla, det kan man skymta fram mellan raderna ”Jag har rätt att stamma.”

Min hemsida läses av människor i 24 länder. Av någon anledning tycker de om att läsa den. Man kan lätt få intrycket av att världens stamningsföreningar är sökare, de irrar omkring i mediebruset och kan inte få ihop pusslet som forskare och andra publicerar. 

Röst i ”vimlet” - vilket fantastiskt jobb du har lagt ned! Man kan ju läsa sig till orsaker och hur man tränar.

 

StigLind©Talsteg

Det presenteras här likt ett kursprogram men är i ett deltagande en terapi. Teknikerna är vetenskapligt utprovade. Min copyright säger att du får använda dig av materialet under förutsättning att du namnger källan.

Ju kortare tid du stammat i ditt liv, ju kortare terapi, över medelåldern kan priset att prova vara för högt och du bör avstå. Ju mer din stamning har fått fäste, ju mer medveten måste du vara på att terapins tidsaxel ökas dramatiskt. Det finns de som säger att det tar lika lång tid att ändra ett beteende som den tid den verkat. Har du stammat ett visst antal år efter tonåren får du nog räkna med att det tar lika många år att avlägsna den, däremot kan du minska eller förändra stamningen, som jag tror kan korta tiden.

Räkna med 5 till 10 års satsning, men försök att göra det utan ansträngning.

Golfspelarna har sin regelbok. När man kan den vet man exakt hur man skall göra med den boll som man råkat slå in i ruffen. Poängen räknas och bokförs i scoren. Innan du fick ”grönt kort” fick du genom prov på olika sätt, du måste bevisa att du på några slag visar ditt kunnande, både skriftligt som praktiskt. Du blir inte godkänd förrän du kan bevisa att du kan styra bollen till hålet med ett antal slag. Någon hänsyn till fallenhet tas inte.

Jag menar att även i stamningssammanhang måste man kunna föra över teori till praktiskt kunnande likt golfen, vilket innebär att man blir underkänd om man inte kan praktisera de teoretiska kunskaperna.

Om det är omöjligt i stamningssammanhang kan man söka felet i bristande stöttning, fel stöttning, eller för lite stöttning, något som oftast är en uppgift för logopeder.

 

HUR LÄR JAG MIG ATT STAMMA?

Genom att åskådliggöra olika sätt att stamma på eller tala på vill jag sprida budskapet att det går att stamma på eller tala på olika sätt. Jag tycker att Talstegen skall ha riktningen mot ett tal som potentiellt kan bli bättre. Den gruppering som jag tror man kan minska på är grupperna ”Stamma på” och ”Öppen stamning.” grupper som i sig är bättre än ingenting. Med det menar jag inte att det måste vara ett stamningsfritt tal. Löst och lätt tal med upprepningar är OK. Dina muskler måste få tid till återhämtning.

”Stamma bra” är den grupp som jag tror har potential för flest stammande. Gruppen kan antas absorbera en del psykosomatiska åkommor. Jag vill mena att den som ägnar sig åt terapi kan komma att belönas och komma en bit längre, MÅ BRA är ett honnörsord, uppnå större harmoni och tillfredsställelse, kanske även genom att bättre kunna hävda sig och sina intressen.

Jag och min ordverkstad har tidigare uppfunnit ordet ”Stamma snyggt”, vilket månar om dina intressen högst väsentligt genom att inte utmana omgivningen, men det förutsätter att du arbetar lite med din stamning.

Min tankegång med detta är om man kan få de stammande att stamma bättre. Skulle det innebära att de som grupperar sig i Talstegen ”Stamma på” och ”Stamma öppet” ser över sin stamning? Kan jag förändra min stamning genom att stamma bättre så att jag mer passar in i gruppen ”Stamma bra”?

Motivationen är viktig. Har man ingen är det omöjligt. Kan man däremot upptäcka vissa fördelar med att förändra det stammande talet är allt betydligt enklare. Jag vill mena att detta steg är mycket viktigt, särskilt för de som i utsatta situationer har hårda blockeringar. Vägen är olik men generellt gäller att producera ett tal som är mjukt, till och med på bekostnad av ökande antal stamningsyttringar. Detta ”steg” bör inte förbigås.

Ha inte bråttom, det straffar sig! Du vet hur lång tid som du har stammat, då vet du att det tar lika lång tid för dig att förändra ditt invanda talbeteende som den tid som du har stammat. Snegla inte på andra än på dig själv. Däremot kan du snegla på [email protected] och förstå att du kan komma längre om det vill sig.

[email protected] - vuxenstamning - består av fem trappsteg varav tre kräver terapi:

Skall du ha framgång med talet skall du glömma bort att du stammar, inte fokusera på det, men hur skall du kunna göra det när du stammat på ett sätt som till och med du tyckte är obehagligt. Kan vi konstatera att hur du än gör kan du inte lura dig, din kropp eller ditt undermedvetna.

 

STAMMA PÅ

Förhållandevis liten skillnad mellan ”stamma på” och ”öppen stamning”. Du undviker inte att tala trots stamningen. Det som jag vill säga får jag sagt i alla återkommande situationer, trots att jag då och då mister kontrollen över talet. - Tystnad kan brytas.

 

ÖPPEN STAMNING  

Du talar på, anstränger dig att göra det trots att stamningen är jobbig. Jag är jag och jag stammar, du skall låta mig göra det, stamningen hör till min personlighet. - Jag bryter även här en tystnad.

 

STAMMA BRA

Detta och övriga steg kräver terapi eller handledning.

Stamma bra är steget där du kan få viss kontroll över stamningen. Du måste lära dig att stamma bra, gärna med en person som ställer upp på dig. Ett mål är att stamma lätt och löst. Hakning löses upp med repetition. Ett delmål kan vara ”FLYTANDE STAMNING”, vilket innebär att du talar och stammar på utan att stanna upp i blockering. Detta är ganska enkelt, vid minsta tveksamhet är strategin att stamma på utav h-vete, gärna slå rekord i stamning, jag får till och med tycka att det låter illa, men så fort jag kan mjukar jag upp stamningen.

 

STAMMA BÄTTRE

Du lär dig olika tekniker. Det ger dig en ”verktygslåda”.

Du skall inte vara ensam när du arbetar med tekniker, dessutom krävs det att du har en läromästare.

Stamning fungerar så att håller man på aktivt länge med en teknik kan det bli stamning på den. Jag vill att du skaffar dig två gärna tre tekniker – alla som jag paradoxalt rekommenderar dig att inte aktivt använde utom vid inlärningstillfället. När ditt undermedvetna bestämmer sig för att använda tekniken kommer den fram automatiskt. Du skall bära med dig kunskapen om att du har en verktygslåda som du inte aktivt använder. Är det så att du av någon anledning gör det kan man anta att det var meningen. Kom ihåg, du rår inte på det undermedvetna. Överlåt kontrollen till ditt undermedvetna. Ha i minnet att din teknik lätt kan bli obrukbar.

Ett tips är att inte ifrågasätta utan prova praktiskt. Var glad att du har tekniker, men var medveten om att de kan vara farliga, men å andra sidan: Som ordspråket säger: ”Det är spännande att leka med elden.” Allt i alltet är i rörelse, även talet.

Min erfarenhet är att det är viktigt att arbeta med sitt undermedvetna, likaså att när du väl är i en blockering kan du oftast inte göra någonting åt den. På sin höjd kan du stoppa talet - gör det, börja om, om igen, om igen en gång till, gör det så många gånger att talet känns mjukt, känn efter i munnen. Detta vill jag kalla repeterande stamning med siktet på att talet mjukas upp, kalla det gärna teknik, men var medveten om att du kommer aldrig att nå ända fram.

Normalt Nedsaktat Tal finns i flera versioner. Talet saktas ned med TalAkademins olika taltempon. Aktivt griper du in i talet. Lyssnaren märker inget. Du slipper notera eventuella reaktioner på dig och ditt tal.

En annan vetenskapligt utprovad teknik är Van Ripers, där du stoppar talet, kopierar din stamning och säger det på det perfekta sättet. Efter gedigen träning kan du tala utan kopiering.

Stromstatekniken fokuserar på det andra ljudet men börjar alltid med ett nedsaktat tal.

Du kan även byta ut dessa tekniker mot andra utprovade tekniker.

Om du kommer in i ett kristillstånd kan du behöva stöttning. Är det så att du inte kommer in i kris bör du i alla fall ha någon stöttande person som du kan lita på och kunna ge uttryck för alla de känslor som du får inom dig. Denna del i terapier tror jag är underskattad.

 

TALA BRA

Normalt har du en stor andel flytande tal men när du kommer till ”tala bra” är din stamning marginaliserad som ”stamningsrest”, du har inga problem med tal, inte heller med dold stamning, du kan öka ditt röstläge vid behov, du kan tala då du är rädd, har ångest, är arg eller superförbannad, det vill säga vid alla känslotillstånd. Här har du chansen till att bli nästan fri din stamning beroende på att du kan tala trots känslor. Här syftas det uteslutande på hård stamning. Det är inget fel att ha känslor, men de skall vara justa känslor som du kan lita på och se dem som en tillgång som du dessutom skall vara rädd om.

 

Helt unikt:

[email protected]

Patenterad teknik för borttagning av stamning. Om du har problem med att starta en mening som exempelvis börjar på bokstaven R. På 11 månader kan du eliminera startproblemen, du tar bort den trigger du har på bokstaven. Du gör det genom aktiv uppmärksamhet och ett aktivt medvetet arbete.

Talet snabbas upp när du upprepar dig en gång istället för flera. Hjärnan måste få tid till att anpassa sig till ett tal i högre hastighet. I denna skarv uppstår ett tomrum som bör fyllas med någonting vettigt. Om du inte lyckas med detta riskerar du att få stamningen tillbaks på bokstaven R, eller så överför du ditt ofrivilliga lås-behov på någon annan bokstav.

Det handlar om ett tomrum som kan bli om du är duktig nog att ta bort triggern och stamningen. Du är i den lyckade positionen att du tagit bort stamning på bokstaven R, men faran för recidiv är fortfarande stor.

Tassa försiktigt fram, ta bara en bokstav i taget. Hela tiden bör du arbeta med dina problem som inte har med stamning att göra. Var observant på att du inte väljer stamning framför ett arbete med problemeliminering.  

Du rår du inte på gamla ingrodda situationer med negativ upplevelse, inte heller extra stor rädsla.

Räkna med minst en tidsåtgång av 11 månader eller längre.

 

SLUTORD

Mitt enkla skrivande har som mål att det skall vara lätt att förstå för att underlätta praktisk test, likaså att den inte omedelbart läggs till ”handlingarna”.

Har du hört ordspråket: ”Det är vägen som är mödan värd.” Gör inget du inte orkar. Du duger som du är! Lev livet och MÅ BRA! Om det är något som inte är bra finns alltid Stigs MÅ BRA-terapi.

 

DET ÄR BARA JAG I HELA VÄRLDEN SOM VET VAD STAMNING ÄR, möjligen en till - är det du?

 

Ta väl hand om dig.

Grisslinge 2014-10-01

Stig Lindh
Författare 
Stamningsskribent

PS
Maila: [email protected] om du önskar beställa unikt ex av ”STAMNINGSBOKEN” 545 s, i pappersformat och ”pytteupplaga”. Inte prissatt. Inte bindande.

©Stig Lindh

 

NYHETSBREV NR  46

Stammande barn lll

Stammande barn lll

SKILSMÄSSA SOM TERAPI?

Logopederna torgför nog inte skilsmässa som terapi, men rykten säger att det teoretiskt kan vara ända upp till 50 procent av de stammande barnens föräldrar som har knepiga familjerelationer.

NYHETSBREV NR 31 - 2014-09-14 skrev jag: ”Agneta behandlades med framgång - tror jag, annars återkommer jag. Försvårande omständigheter kan vara att det genomfördes en flytt med åtföljande byte av skola. Kanske också av att de levde i en miljö där barnen uppfostrades bestämt ”hela tiden”. Vad föräldrarnas pågående skilsmässa påverkar det hela återstår att se".

Ett år senare kan vi konstatera att hon blivit helt stamningsfri. Är det inte fantastiskt, det går att bli stamningsfri. De små rester till stamning som då var pyttesmå är nu borta. I dag tycker jag mig se att hon är mindre med pappan än med mamman. Den pågående skilsmässan tycks ha gjort henne till en vinnare. Man kan anta att det var hon som var ”familjens offer”, en familjerelation där klimatet mellan makarna inte var bra. Du kan läsa mer om det: Ett stammande barn, familjens symtombärare? Gå in på: stamning.online:

Är du osäker om vad ditt barn tycker kan du läsa logoped Lennart Larssons utfrågning riktad till föräldrar med stammande barn. ”En liten hemuppgift för förälder/föräldrar när barn stammar”. - stamning.online/nyhetsbrev37. Här har du hela frågeställningen om när stammar barnet MEST – när MINST? - Lättare och jobbigare perioder.

Blanketten är milt formulerad, kanske för att inte stöta sig med de hjälpsökande. Jag tror att inget hindrar dig att skriva till punkter på det du vill ha svar på. Blanketten kan tydliggöra det stammande barnets bild av sig själv i familjen.

FÖRÄLDRASAMTAL VID BARNSTAMNING – Kompendium för logopeder och talpedagoger (specialpedagoger) är häftet där denna hemuppgift är hämtad. 23 s.

När min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” kom ut fick jag blandade känslor från Lennart. Boken var bra, men han tyckte inte om att jag gjorde anspelning på föräldraskuld, och menade att motsatsen var hans enda väg till förtroligt samtal med föräldrarna.

Han kunde höra orden: ”om inte det och det så hade han kanske aldrig börjat stamma.” Lennart uttrycker tydligt sig kunna hantera detta i sin kontakt med föräldrarna. Framtoningen mot föräldrarna kunde vara på ett sätt att han missade en del problematik som föräldrar vill dölja.

Stockholms Stamningsförening har ofta kommit i kontakt med stammande vuxna som vittnat om att det är fadern som har ett auktoritärt beteende. Detta beteende har av den stammande oftast inte upplevts som någonting positivt.

Familjen mår inte bra, inte heller barnen, Ibland utvecklas symptom hos någon av familjemedlemmarna, ett av barnen mår inte bra. Familjen förstår inte, hen förstår inte heller varför hon inte är som de. Här utveckas en konflikt mellan verklighet och vad som sker. Det undermedvetna påverkar mer än vad som kan anas.

Vad händer vid skilsmässa? Det är dyrt att skiljas, Plötsligt finns ingen att dela räkningarna med. En bostad blir två. Ekonomiskt finns inget att vinna. Vårdnaden om barnen resulterar oftast i att det blir ett delat vårdnadshavande. Föräldrarna bestämmer över barnen tills de blir 12 år, sedan är det barnen som bestämmer vilken av föräldrarna de vill vara hos.

Skilsmässor kommer till när de kommit för långt ifrån varandra, där bråken är vardagsmat och det som utlöser skilsmässan är den så kallade ”droppen”. Är det så att man på ett positivt sätt tagit till sig medling med negativt utfall är det ofta bara skilsmässa som gäller.

Vinsten vid skilsmässa för parterna ligger i att förändring sker, även för barnet. Barnen har plötsligt två hem att vistas i, dessutom ökar valmöjligheten, makarnas slitningar kan avta och få distans.

Positivt är att situation i vissa fall kan utvecklas till ett särboförhållande.

Symptombärare har under tidens gång skapats. Inget konstigt, vi erkänner det inte, men fenomenet finns och funnits i alla tider, ett bra exempel är judarnas utsatthet som har pågått sedan Jesu födelse.

DET ÄR BARA JAG I HELA VÄRLDEN SOM VET VAD STAMNING ÄR, möjligen en till - är det du?

Ta väl hand om dig.

Stockholm 2014-10-15

Stig Lindh
författare
stamningsskribent

PS
Maila [email protected] om du önskar beställa unikt ex av ”STAMNINGSBOKEN” 545 s, i pappersformat. Inte prissatt. Inte bindande.

©Stig Lindh

 

 

NYHETSBREV NR 47

STAMNINGENS GÅTA ÄR LÖST

Människor i stamningsföreningarna ropar efter forskning. Frågan är om inte de ropar efter hjälp? Det är ju ett liv utanför föreningen också.  Tyvärr finns det ingen hjälp som kommer flygande som man brukar säga om sparvarna. Speciellt de vuxna har det svårt i sitt sökande, de står förmodligen längst ned på listan.

Vad de kan göra är att själva söka svaren och finna dem. Problemet är förmodligen inte ”Varför”. Problemet verkar mer handla om tillämpningen av de svar som hittas.

Om du inte tillhör undantagen med olika typer av fysiska eller psykiska skador var din debutstamning ”simpel”, sett i backspegelperspektiv, men har orsakat katastrofala efterdyningar.

Det du var rädd för har redan hänt. Du har nog inte så stor hjälp av att titta bakåt. Om du tittar framåt har det inte ens hänt. Jag kan inte finna annat än att det är här och nu som du befinner dig, och det är bara härifrån denna plattform som du kan gå vidare i livet.

Ännu mera problem kan man få om man inte tycker sig hitta några problem. Svarens kvalitet kan tyckas vara för dåliga eller allmängiltiga, eller till och med kännas ouppnåeliga. Det sistnämnda tror jag kan vara ett skäl till att konstatera att det inte finns någon hjälp för mig att få då inget passar in på mig.

Målgruppen som jag har i mitt skrivande är i första hand logopeder som har stamning som specialitet. Boken är skriven så att den även skall passa allmänheten i övrigt. Den bör få en plats i bokhyllan.

Stamningsboken finns nu att köpa på min hemsida: www.stamning.online som e-bok. Priset skall jag sänka. Nu lägger jag sista handen på pappersupplagan tillsammans med tryckeriet. Kostnaden blir tyvärr mer än vad jag har tänkt, beroende på att den får hård pärm och att antalet sidor med färg är många. Sidantalet är 559 och uppdelat på 14 bokdelar:

INNEHÅLL:

Bokdel   1 - HUR UPPSTÅR STAMNING

Bokdel   2 - STAMNING HOS SMÅ BARN

Bokdel   3 - STAMNING HOS STÖRRE BARN

Bokdel   4 - SKOLAN OCH UNGDOMSÅREN 

Bokdel   5 - STAMNING HOS VUXNA

Bokdel   6 - KONSEKVENSBESKRIVNING

Bokdel   7 - SYMTOMLINDRING

Bokdel   8 - TIPS OCH FUNDERINGAR

Bokdel   9 - TALTRÄNINGSMETODER

Bokdel 10 - STAMNINGSBEHANDLING

Bokdel 11 - ALTERNATIVA METODER

Bokdel 12 - 40 ÅR MED P-CLUB – Stockholms Stamningsförening

Bokdel 13 - TERAPIERFARENHETER

Bokdel 14 - VAD SÄGER FORSKNINGEN

Du får en bok innehållande material från forskning och klinisk verksamhet och annat som jag tror kan intressera dig. Som ni ser har jag delat upp den i 14 bokdelar, som var och en, om man bryter ut de från boken, skulle kunna vara ett häfte.

559 sidor är omfattande och täcker det mesta på stamningens område.  Förmodligen behöver du inget annat. Allt är samlat till en enda bok. Jag återkommer till var ni kan beställa den, jag räknar med att det blir före jul, så den kan bli en annorlunda julklapp till era nära och kära.

STAMNINGENS GÅTA ÄR LÖST, det visar bl a resultaten av behandling av barn som stammar, men också vad forskare kommit fram till.

Man kan inte förvänta sig att en stammande skall läsa ur en bok och bli fri sin stamning. En hållbar behandling är förmodligen inte nåbar för äldre stammande. Man kan snegla på hur logopederna behandlar barn, men det som omkullkastar allting är ålder och alla pålagringar som den vuxne dragit på sig under livets gång i sin kamp att tala. Vissa av oss har tyvärr fått handikapp för livet.

DET ÄR BARA JAG I HELA VÄRLDEN SOM VET VAD STAMNING ÄR, möjligen en till som nu kan vara flera - är det Stockholms Stamningscentrum?

Stå på dig! - Annars står någon annan på dig.

Stockholm 2014-11-01

Stig Lindh,
författare, 
stamningsskribent

©Stig Lindh

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)