NYHETSGRANSKNING NR 48

StigLind©Talsteg 

Allt som sker i en frisk fullt fungerande kropp styrs från hjärnan. Hjärnan ger kroppen signaler om vad den skall göra, som att promenera, springa, skrika, tala m m. Det mesta är automatiserat genom det autonoma nervsystemet. Om du vill göra något nytt kan du koppla bort systemet, det sker med hjälp av din tankevilja.

HJÄRNAN ÄR PLASTISK - TINNITUS

Hjärnforskare som jag talat med menar att hjärnan är plastisk och enkelt uttryckt betyder det att när en del i hjärnan fallerar tar en annan del över.

Jag har inte bara studerat detta, jag har till och med upplevt det när jag plötsligt fick tinnitus. Orsaken var min nya iPone6-telefon med för högt ljud i nio minuters tid.

Sten Hellström professor i tinnitus har bekräftat att tiden som jag utsatte öronen räcker. Apple kontaktades omedelbart och som i sin tur rapporterade händelsen till Amerika. Tydligen hade man glömt att programmera in hörselskydd i modellen, men det åtgärdades omedelbart vid den första uppgraderingen.

Apples personal var trevliga och förståelsefulla personer. Jag blev ett ärende och fick ett ärendenummer som jag skulle åberopa när jag ville dem något. Anmärkningsvärt var att det sällan föranledde ett svar.

Nu hade jag tinnitus, ett sus i huvudet som bara jag hör. Suset var i början högt och pågick hela tiden. Jag gick ut i stockholmstrafiken för att hitta lindring men hittade inget. Efter tre veckor kom oron och ångesten över att jag alltid skulle ha detta höga förlamande ljudet i huvudet. Jag förstod också att detta var ett skäl att kasta sig framför ett tåg.

Nu blev det inte så, men Nyhetsbreven ”fick stryka på foten”, nu ändrat till Nyhetsgranskning, och mycket annat – jag var fullt upptagen med min hälsa.

Jag läste allt om tinnitus på nätet, tog kontakt med otaliga läkare, audionomer och en professor. Långsamt växte det upp en bild på ”läget”. Positivt var att jag skulle bli fri det före 90 dagar, annars skulle jag få ha det livet ut, men det visade sig vara en skröna.

Nittiodagarsgränsen passerades och tvivlet på att bli bättre ökade allt mer. De sa inte varför jag skulle bli bättre. Svaret anades, jag hade hört från hjärnforskarna att hjärnan var plastisk. Försiktigt frågade jag audionomerna som menade att har jag fått en skada på flimmerhåren var det oåterkalleligt. Nästa fråga var om en annan del i hjärnan skulle kunna sättas i arbete. OK, skadan var oåterkallelig men hörseluppfattningen skulle kanske kunna ökas på något sätt? Nej, detta var inte vad de lärt sig och torgförde det därför inte.  Däremot fick jag positivt erkännande från professorn att en annan del av hjärnan skulle kunna överta ljuduppfattningen.

Alla som jag talat med hade sagt att jag skulle bli bättre men inte varför. Det verkar som att det var jag själv som hade svaret, faktum var att jag visste det men som ”drabbad” hade svårt att tro på det jag lärt mig.

Nu var jag inne på ett område som också var underutvecklat kunskapsmässigt. Det grundar jag på mina frågor och svar, ingen visste vad tinnitus var och hur man behandlade den förutom att jag skulle bli bättre. Jag blev hänvisad till både bra och dålig information.

Hörsellinjen är en service som är gratis och som ges av Hörselskadades Riksförbund. Frivilligt utan ersättning sitter några flickor och stöttar oss nyinvigda med kunskap utöver vad man annars kan få tillgång till – en eloge till dem.

På nätet kan du hitta rekommendationer som är dåliga, till och med felaktiga, men idogt sökande finns det adekvat behandling att finna men det krävs en viss insats av dig själv. KS verksamhet på Rosenlunds sjukhus kan sin sak.

Att hjärnan är plastisk har även Jonas Persson, Docent på KS och Stockholms Universitet talat om i ett föredrag i ämnet åldrandet. Förändringar i hjärnan ger försämrat minne med förändrad och minskad prestation som följd. Hjärnan kan flytta över funktioner som förlorats till en annan del av hjärnan, till och med aktivera båda hjärnhalvorna.

Förr kunde jag få yrsel. Foniatrikern sa att det var ”kristallerna” som skulle på plats. Nu när jag har studerat örat kan jag se att hörselnerven och balansnerven ligger intimt hopkopplade bredvid varandra, de till och med har samma typ av lymfvätska i sitt inre. Om de har beröringspunkter med varandra vill jag ha osagt.

NYHETSGRANSKNING

”Man får vad man betalar för” är ett vanligt argument som kan stämma, men många gånger kan man också säga ”Gratis är bäst och billigast”. På stamning.online försöker jag blanda, för mig kan det vara trevligt att få in någon krona som uppskattning för det arbete som jag lägger ned på att sprida information om stamning. Min påverkan på attityder i världen och i Sverige har stor genomslagskraft.

Hemsidan har ”Barn som stammar” med logoped Lennart Larsson, känd över hela världen. ”Vuxna som stammar”, min specialitet, ett område där jag håller på att bli känd över hela världen - köp gärna någon av mina böcker – en kan du till och med läsa gratis. Hur hanteras ungdomars ”skolsituation?något som du också kan läsa på stamning.online. Patrique Rönngren, erfaren och prisad logoped ger dig de råd du kan behöva.

Innovativt©Talsteg presenterar på hemsidan stamning.online den allra nyaste forskningen i världen om stamning på barn och vuxna.

Materialet kan exempelvis innehålla en forskarrapport eller bok på 100 sidor som recenseras ned till en översiktsartikel på två sidor. Rapporterna kan du köpa för en billig penning genom betalknapp på min site stamning.online. Om du vill slippa betala kan jag rekommendera dig till att bli gratisprenumerant och ta del av informationen gratis på ett bekvämt sätt. Du har alltid möjlighet att avbryta prenumerationen när helst du önskar. Nyhetsbreven är gratis och kommer så alltid att förbli.

NOBELPRIS OM DET VILL SIG

Amerikanska Hälsovårdsmyndigheten har lagt upp en databas, PubMed, som omfattar de 75 % bästa medicinska forskningstidskrifterna och går tillbaka till 1960-talet. Tack vare Bill Clinton har denna databas gjorts tillgänglig och gratis för hela världen.

PubMed öppnar dörren till forskningens ”finrum” (t ex alla artiklar som gav Nobelpris inom biomedicin finns där!) PubMed omfattar nu 24 millioner artiklar, varav ca 4 000 om stamning. Ca 100 stycken tillkommer varje år. Språket är engelska.

Artiklarna har passerat två ”trösklar”. De 25 % sämsta tidskrifterna är bortfiltrerade, hos de övriga har ett antal experter granskat och godkänt varje artikel som gått till publicering. En större eller mindre andel refuseras beroende på ”trycket/inflödet och tidskriftens ranking. Vissa toppklassade kan ha upp till 90 % refusering och författarna får då söka sig till mindre kräsna tidskrifter. De 75 % som godkänns av PubMed har ”per review”-system, d v s att framstående forskare granskar insända manuskript som kan refuseras eller kan komma i tryck beroende på kvalitet.

FORSKARSKOLA

Per Alm forskar om stamning. Det kan finnas en till i Sverige. Jag vet inte om jag själv kan klassificera mig som forskare, men nog känns det som att jag gräver i forskningen lite djupare än vad andra gör. Stamningsforskarna är i dag oftast utanför Sveriges gränser. Om du är intresserad av att själv forska på din eller andras stamning från min hemsida kan du starta omedelbart. Du kan börja med det material som jag i dag har på hemsidan stamning.online, det är 260 forskningsrapporter från hela världen på barn och vuxna, från 60-talet till våra dagar. Tanken är att fylla på kunskapsbanken när nya forskarrapporter publiceras.

Med detta hoppas jag att jag fört denna akademiska sysselsättning till den vanlige människan. Intressant är att få veta hur detta kommer att utveckla sig. Min forskarskola är under uppbyggnad. - Lycka till!

StigLind©Talsteg kommer att granska Dr Martin F. Swartz. Han är verkställande direktör för National Center for stamning, är logopeden och professorn som har utbildat 800 logopeder i luftflödesteknik (Airflow fluency managment technique for people who stutter) och behandlat mer än 14 000 stammande över hela världen i en karriär som spänner över flera decennier. Frågan är hur många procent av dessa 14 000 stammande har han hjälpt?

 HUMBUG ELLER . . . ?

Dessutom menar Martin F. Schwartz, New York City, KAN BOTA EN TREDJEDEL AV ALL VÄRLDENS STAMMANDE MED KOSTTILLSKOTTET VITAMIN B1. -  FANTASTISKT OM DET STÄMMER!

Dr Martin F. Swartz presenteras och nagelfars. Mitt StigLind©Talsteg ”forskningsarbete” är att ta reda på varför denne otroligt meriterande forskare i stamning ger sina patienter kosttillskott, men talar varken om hur de mår eller fungerar men berättar att han i 33 % av fallen får sina patienter att tala bättre.

NYHETSGRANSKNING nr 49 utkommer den 15 september.

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING

Ha det bra och ta väl hand om dig!

Stockholm 2015-09-01

Stig Lindh
Författare 
Stamningsskribent

StigLind©Talsteg

STAMMA PÅ  och ÖPPEN STAMNING

----      T     E      R     A     P     I       ----

STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE

TALA BRA kan vara målet för en del.

©Stig Lind

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)