Nyhetsbrev Nr 53

 

NYHETSGRANSKNING NR 53 - StigLind©Talsteg

 

Tema talteknik:

60 ÅR AV TALTRÄNING –

Per Alm, Stockholms Stamningsförening 60 år

 

Dr Per Alm har kartlagt vår generations stamningstekniker. Vissa är bättre än andra, någon är förkastlig. Inget av detta är något som man tillämpar utan handledning. För den oinvigde kan det vara frustrerande att se texterna. Föredraget ägde rum den 29 november 2014 i Stockholm. Läs mer på min hemsida stamning.online.

Per Alm är vad jag förstår en forskare som presentrar sin forskning på ett skolmässigt sätt som man förväntar sig av en forskare. Marie Ryd däremot, forskarutbildad vetenskapsjournalist, slår mynt av sitt intresse i att läsa forskarrapporter med erhållen forskarkunskap i bagaget. Forskarkunskaperna mixar hon in i Mindfullness. Läs om detta i nästa Nyhetsgranskning.

Stamningsföreningarna i Sverige tillämpar tekniker i olika omfattning. Stockholmsföreningen tror jag är ett föredöme. De har programverksamhet typ:

”Föreningens talträningsdagar är för dig som vill arbeta med ditt tal. Det krävs inga förkunskaper eller att man har deltagit tidigare. Alla är välkomna. Vi brukar avsluta med ett gemensamt pass med Speaking circle där man får träna på att stå framför andra och tala, och få applåder och positiv feedback efteråt.”

Om man övar på att tala i en talarstol är chansen stor att man kan bli en stor talare. Att våga, utvidga sin ”komfortzon”.  Problem kan vara att det inte finns talarstolar på så många andra platser, så för att underhålla förmågan är ett utåtriktat arbete en lösning. För övrigt misstänker jag att det är både trevligt och stimulerande att stå där och tala om sig själv och annat utan att någon får för sig ”att fylla i” och avsluta föreställningen med att få beröm i form av applåder.

Speaking Circle är populärt, men det finns även de som tränar sig i TALAkademins stamningsfria tal och Mc Guire, tekniker som jag tror är moderna. Så har vi de som passar på att träffa sin kompis. Önskar du veta mer kan du surfa in på deras eller min hemsida stamning.online.

StigLind©Talsteg placerar dessa tekniker under rubriken ”Tala bra”.

Stamningsförbundet vill inte befatta sig med terapi för vuxna. De propagerar för att få stamma fritt och på det egna sättet, framförallt på de egna sammankomsterna, vilket är OK, men man får inte glömma att det finns ett liv utanför denna intressesfär. De har inte intresserat sig för behandling av vuxna, men nu är det krafter i gång för att ta fram informationsmaterial och upprätta en kunskapsbank. Tills vidare får de hålla sig till godo med min Internationella Kunskapsbank, men bara om de anger källan.

På föreningsnivå är det däremot fler föreningar som tillämpar olika former av talträning.

Skånes stamningsförening beskriver sin verksamhet: ”Vi träffas och taltränar, ofta en kväll i månaden. Det är riktigt roligt och nyttigt. Vi tränar på att sänka taltempot, växla mellan olika taltempon och tala i viloandningsrytm.”

”Som allt annat här i livet ger övning färdighet. Färdigheten kan bli mycket användbar i vardagslivet.”

” Speaking Circle är en speciell, icke-värderande, träningsmetod. Med detta menas att ingen annan rättar dig eller ger dig goda råd om att göra si eller så. I stället spelas varje framförande in på en personlig DVD-skiva som du sedan själv studerar hemma. I föreningens talträningsprogram kombinerar vi Speaking Circle med olika taltekniker t.ex. genom att i framträdandet tala i nedsaktat tempo eller i viloandningsrytm.”

Skaraborgs stamningsförening kör ”Online talträning” via Skype. De taltränar med Speaking Circles och TALAkademins metodik. ”Vi som är med märker en tydlig skillnad nu när vi kan träffas regelbundet, men ändå på hemmaplan.”

Stamningsföreningen Västra Götaland - Ett tillfälle att träffa personer som stammar under en kvällsfika med ventilering kring stamning och talövningar.

I Östergötlands stamningsförening träffas vi och taltränar enligt Talakademins metodik.

Klart är att stamningsföreningarna tycker annorlunda än Riksförbundet. Personligen anser jag att tekniker är ett bra komplement i terapier, en verktygslåda som ditt autonoma nervsystem plockar fram utan att du märker det, gör du det medvetet får du se upp. Ju fler verktyg du har i verktygslådan ökar chansen till att kunna ändra på dina invanda talbeteenden.

Åke Byströms namn skymtades bakom fasaden. I Sverige mannen bakom TALAkademins ”Stamningsfritt tal”. Jag hoppas att han får det erkännande som han förtjänar.

Klart är att talträna med teknik är för stammande personer ett sätt att träffas. Klart är också att föreningarna fyller sin funktion. Nyligen kom ett brev från Stockholms stamningsförening som frågade vad vi skulle ha för målsättning i verksamheten. Svaret måste bli: ”Att vi alla blir så bra talare att vi kan lägga ned föreningarna.” Nu är det så att praktik och verklighet inte alltid stämmer – jag lovar, de kommer att överleva.

___________________________________________________________

INNOVATIV STAMNINGS

INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK

OM STAMNING

__________________________________________________________ 

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det lättare att ta nästa steg.

DE  FEM TALSTEGEN: STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING ---- E  F  T  E  R    T  E   R   A   P  I ---- STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.

________________________________________________________________

 

Ha det bra och glöm inte att ta väl hand om dig!

 

Stockholm 2015-11-15

Stig Lindh Författare  Stamningsskribent

©Stig Lind

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)