Nyhetsgranskning Nr 56

StigLind©Talsteg

ÅRETS AVSLÖJANDEN 2015

McGuire och andra stamningsteknikers utövare känner sig nog misstrogna när de får reda på att en mycket känd person inom stamningsvärlden avslöjas med att behandla stammande med Vitaminer (Thiamin B1) och påstår att 33 % av dem blir botade.

Resultatet är inte trovärdigt, av den anledningen att man varken botar eller lindrar stamning med vitaminer. Klart är att även en stammande kan ha vitaminbrist men inte av den storleksordningen som nämns.

Stockholms Stamningsförbund har inte reagerat. Skall man tolka det som att de tycker att det är OK att bota stamning med vitamin B-1? I min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” har jag förespråkat ”kanon”-behandling som är motsatsen. Läs gärna boken gratis på min hemsida ”stamning.online”.

Stamningsförbundets internationella ombud Anita Blom reser ut i världen och får reda på att terapi överlag är verkningslöst och sprider sedan detta vidare? Min vetskap är att hon som förbundets talesman sedan många år tillbaka tar helt avstånd från att bedöma olika terapier, vilket i sig kan tyda på kunskapsbrist. Men om det är så att det är herrar med namnet Martin F. Schwartz med sin luftflödesteknik och vitaminbehandling som dominerar världen är hennes åsikter befogade.

I Sverige övergav vi de flesta klassiska metoderna redan för 60 år sedan.

Kanske mest skrämmande är att denna kända professor verkat i USA under flera decennier och utbildat 800 logopeder i luftflödesteknik.

Man kan fråga sig hur många % som har blivit hjälpta och för hur många % har terapin endast fungerat i behandlingsrummet. Det är vad jag tycker Martin F. Schwartz skall besvara. Tills vidare läs och begrunda.

I Kina håller man på att överge den klassiska behandlingen till förmån för accept och flyt-tekniker. De var så trötta på att ”stånga sig blodiga” utan resultat.

Den så kallade ”pendeleffekten”, säger att gamla terapier och gamla åsikter återkommer, ibland med nya benämningar. Nu är hela terapipaket på väg att återkomma. En logopedgrupp i Herzegovina har startat omfattande vitaminbehandling med Thiamin B-1. Jag är inte förvånad, ibland kan man lura en stammande, ibland många.

Mitt avslöjande kan du läsa om i ”stamning.online” Nyhetsgranskning Nr 50 - THE THIAMIN PROTOCOL (Del 2) – FORSKNING?

Martin F. Schwartz, som jag uppfattar det, seriösa del omfattar i dag referat, vilket delar hans nuvarande åsikter med andra. Om du är intresserad av dem så har du dem här i ”stamning.online” Nyhetsgranskning Nr 49 - THE THIAMIN PROTOCOL - FORSKNING Martin F. Schwartz (Del l).

Mindfulness på Skansen var årets överraskning som kan läsas på min hemsida ”stamning.online” Nyhetsgranskning Nr 55 - FORSKNING: Mindfulness och stamning.

MOBBARE AVSLÖJAD! Den vältalige mannen visade sig vara en dold stammande. Han ställs inte till svars och kommer inte att någonsin ställas till svars. Läs mer i ”stamning.online” Nyhetsgranskning Nr 51 - Mobbning.

VÄRLDSNYHET Innovativ Talstegs hemsida ”stamning.online” är på väg att bli en hemsida där världens främsta forskare rörande stamning publicerar sina resultat. Först ut var Lars G Burman, leg läk, docent.

UPPLÄGG ÅR 2016 Som sagt 2015 var för mig ett kort år i dessa nyhetsgranskningssammanhang, men det hände en del som gav en viss struktur i denna ideella verksamhet:

Stamning hos vuxna – Stig Lindh, sakkunnig

Stamning hos barn – Lennart Larsson, logoped och världsberömd författare i ämnet

Sök av forskningsresultat – Lars G Burman, leg läk, docent, forskare

Katalogisering av forskningsresultat – Stig Lindh

Målsättningen är att vi skall tillhandahålla den information som världen efterfrågar,och bli så bra på detta att vi blir störst i värden, att hemsidan stamning.online blir det naturliga forumet för all världens stamningsforskare.

Alla som vill forska skall kunna göra det genom StigLind©Talsteg hemsida stamning.online. Inga behörighetshinder ställs upp. Publicering sker via Nyhetsgranskning. Katalogisering erbjuds likaså. ______________________________________________________________

StigLind©Talsteg – Ju fler tekniker som du har i din verktygslåda ju mer kan du hantera din stamning. ______________________________________________________________ INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING _____________________________________________________________ _ StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg. DE FEM TALSTEGEN: STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING E F T E R T E R A P I STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.

Manual/Instruktion: Tekniker är enbart komplement till annan behandling. ________________________________________________________________

Nästa Nyhetsgranskning handlar om stammande hjältar men även om den kvinna som valdes 2015. Missa inte denna ”smaskiga” artikel med rötter långt in i Kungahuset.

God fortsättning på det nya året!

Stockholm 2016-01-15

Stig Lindh, författare, stamningsskribent, filosof

©Stig Lind

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)