Nyhetsgranskning Nr 66

 

StigLind©Talsteg

STAMNINGSFÖRBUNDETS INTERNATIONELLA OMBUD ANITA BLOM GRANSKAS

Positivt för Anita Blom är hennes ambition att skapa mötesplatser för barn och ungdomar. Positiv och ärlig var artikeln i KommUNIKation nr 2 2014, liksom hennes bloggråd att söka pusselbitar, förmodligen hennes första steg i terapins djungel. Jag har stor förståelse för att man i stigande ålder inte vill engagera sig i att arbeta med sin stamning, sitt tal, när all energi går åt till arbete och föreningsliv.

Anita Blom tycker inte om sin stamning. Det ger hon uttryck för i tidningen, trots att hon varit ordförande för Stamningsförbundet ett antal gånger visar hon ingen djupare insikt om vad stamning är. Hon är inte ensam i förbundsstyrelsen om att inte bry sig, vilket innebär att det är betydligt fler som inte vet hur man handskas med sin stamning.

Hon är däremot förespråkare för ”att stamma på”, ett sätt att tala som jag betraktar som kortvarigt tills man går vidare till något annat. Denna metod har sina fördelar och brister, en kan vara bristande förmåga till utveckling.

I många år har Anita Blom företrätt förbundet, trots sin svaga kompetens, varit till och med remissinstans i stamningsfrågor, vilket är verkligen allvarligt. Hade hon läst min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” eller den nyaste ”Stamningsboken” på 545 sidor, eller mina många Nyhetsbrev, då hade hon vetat väldigt mycket och kanske slutat irra omkring utan att förstå det hon håller på med.

Beskrivningen av stamningens väsen beskriver hon ganska bra. Då anser jag att hon tar lärdom om sin insikt och gör det som hon kommit fram till.

Undrar om inte Anita har smygtittat i min bok ”Är stamning något att haka upp sig på?” Är det något som jag skrivit om är det just ”Ju bättre man mår, ju mindre stammar man” men under rubriken symptomlindring. Jag svarar ett obevekligt ja på detta. I hela mitt liv har jag rekommenderat meditation till stammande. Det är ett sätt att må bra, du kan göra det nästan överallt, till och med i helt vaket tillstånd.

”Jag förstår verkligen att såväl terapeuter som forskare drar sig för att ens börja med denna komplexa funktionsnedsättning”. Beklagligt är att du, forskare och stamningsterapeuter i stamningsrörelsen i Sverige och i utlandet söker efter ”Vad är stamning? Säger Anita Blom.

VEM HAR DU MEST FÖRTROENDE FÖR?

Välj mellan Per Alm som forskar om stamning, d v s en Per Alm som stammar i det vardagliga livet, eller Stig Lindh som har två böcker och 45 nyhetsbrev om stamning och som dessutom har slutat att stamma? Jag menar verkligen att jag har slutat att stamma, inte har ”liklast” med dold stamning, jag behärskar normalt tal, stressigt tal, tala med chefer, tala i telefon, nedstämt tal, aggressivt tal, gråtande tal, alla situationerna utan att stamma. Det innebär att jag kan agera fullt ut. Tankar om upphakning här och där har jag inte längre, jag stammar inte mer än en normaltalande, det är som titeln på min första bok om stamning ”Är stamning något att haka upp sig på?” Om jag stammar till skulle jag faktiskt bry mig, mina tankar skulle omedelbart bearbeta vad det är som gör att jag i den situationen stammar.

SVARET PÅ FRÅGAN är med stor sannolikhet Per Alm. Människan fungerar inte alltid rationellt. Det borde vara jag. Du bryr dig säkert inte om att jag har slutat stamma eller alla de 100 talet terapier jag genomlidit, inte heller att jag tillskansat mig allt viktigt från alla Sveriges skickligaste terapeuter. Dessutom har jag fortfarande förmågan att ta till mig nytt material.

Jag vet vad stamning är och den informationen försöker jag sprida till alla stammande som irrar omkring i stamningsföreningarna och inte vet. Jag vill att ni på egen hand ordnar de resurser som ni behöver för att förverkliga de mål som ni vill nå, som inte nödvändigtvis innebär stamningsfritt tal, utan välmående. Min hemsida Innovativ stamning www.stamning.online har troligen de flesta pusselbitar Anita Blom vägrade visa dig som Stamningsförbundets Internationella ombud. Redaktör är också en av hennes titlar i dag, vilket resulterat i att KomUNIKation i det närmaste helt slutat med debatt om stamning.

Det framkom att Kunskapsbanken som vissa ledamöter efterfrågade på Förbundsmötet i Stockholm för två år sedan inte fanns inom Stamningsförbundet. På mötet beslöts att ett nytt informationsmaterial för barn, vuxna och ungdomar skall tas fram av styrelsen. Det som avspeglar sig på min hemsida är att vissa svenska surfare tittar på många sidor. Jag har inget emot om de tar inspiration från min hemsida bara de hänvisar till källan.

Samma dag som Förbundsmötet hölls utkom jag med ”Stamningsboken” 545 sidor, som handlar om just barn, vuxna och ungdomar. Den har det mesta, du behöver inte vänta. Köps på www.stamning.online. Jag räknar inte med att bli profet i eget land, men jag kan berätta att min hemsida har läsare i 24 länder.
______________________________________________________________
StigLind©Talsteg – Ju fler tekniker som du har i din verktygslåda ju mer kan du hantera din stamning.
______________________________________________________________
INNOVATIV STAM NINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING _______________________________________________________________
StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg. DE FEM TALSTEGEN:

STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING E F T E R T E R A P I STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.

Tekniker är enbart komplement till annan adekvat behandling.

Instruktion: Använd inte tekniker efter inlärning och skrota den helt efter en tid, vilket innebär att det är fördel med många tekniker. Om du av någon anledning tar till en av dina ”oanvändbara tekniker” i en talsituation är det helt OK.

Sveriges bäste stamningsbehandlare säger: Träna och praktisera med ett litet steg i taget är bra, när du hållit på i fyra år kan du förmodligen vara nöjd. Vad han exakt menar vet jag inte, men han vill nog lyfta fram att det tar längre tid än vad man tror.
________________________________________________________________
NYHETSGRANSKNING NR 67 – 01 oktober - Läs:

STAMMARNAS EGNA Paolo Macchiarini SKANDAL.

Det märkliga är att stammande i Stamningsföreningarna inte reagerat överhuvudtaget, inga andra heller, som att det inte berör dem. Om det är denna typ av behandling de stammande har att vänta så finns det inte någon behandling.

VEM BÄR SKULDEN? Är det Anita Blom? Vad har hon sagt eller gjort? Som Stamningsförbundets Internationella ombud har hon vistats i de amerikanska stamningsförbunden och fått reda på att terapierna inte är bra. Varför har hon inte slagit larm?

Sedan kan man tycka att det är underligt att Stamningsförbundet inte sysslar med stamning. Det finns mycket forskning gjord och det kommer till för varje dag.

Inom stamningsforskningen dör inga människor. Vår ”bransch” är smal, inte många som vill sig in i den. Paolo Macchiarinis framfart får däremot hela forskarbranschen att darra. Min egen granskning av forskare och deras rapporter är också en skrämmande läsning. En stor avhandling med 200 forskningsrapporter refuserade jag. Inte en enda av dessa 200 var till de stammandes fördel.

I kommande nummer granskar vi den 90 sidiga A4 avhandlingen som Martin F. Swartz skrivit på sitt eget språk, en granskning av Docent Lars Burman från ett vetenskapligt synsätt, m m.

Stockholm 2016-09-15

Stig Lindh, författare, stamningsskribent

PS
Detta är en två år gammal artikel som jag låtit bli att publicera för att Anita Blom var på väg ut från de högre posterna i Förbundsstyrelsen. Nu hände det inte alltför märkliga att hon av en kär vän ropades tillbaka.

© Stig Lindh

//

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)