Nyhetsbrev Nr 51

StigLind©Talsteg

MOBBNING

Ämnet är aktuellt då TV sänder Morgans mission från en 8e klass. Det är nog det forumet som man kanske först förknippar med mobbning. Morgan brinner för att hjälpa och menar ”Det finns inga onda barn, det finns bara onda mönster”, som tillåter strukturer innehållande mobbning”. 60.000 barn utsätts för mobbning i Sverige varje dag. I barnens värld kan mobbningen fortsätta på nätet typ Chatterkick eller Instagram. Det kan handla om elaka meddelanden, hotfulla sms, rykten eller bilder som sprids över nätet eller mejl som skickas till alla i klassen eller att någon medvetet fryser ut en person genom blockering. Morgan coachas dessutom av Sveriges främste mobbningsforskare Björn Johansson. Kanal två har hakat på och berättar ur en annan synvinkel. ”Jag är en mobbare” behandlas under rubriken ”Det handlar om dig”.

En av tio uppger att de någon gång blivit utsatta för mobbning på arbetsplatsen. Den som blir mobbad får ofta försämrad självkänsla, upplever otrygghet och drabbas ibland av fysisk och psykisk ohälsa. Mobbning kan också kallas för kränkande särbehandling.

Mobbning kan se ut på många sätt. Gemensamt är att en person under en längre tid känt sig utesluten och illa behandlad. Uteslutning kan till exempel vara att man slutar hälsa på en viss person eller undanhåller viktig information.

Mobbarens drivkraft är nästan alltid makt eller avundsjuka. Utlösande faktorer kan vara otydligt chefsansvar, olösta konflikter och ständiga förändringar på arbetsplatsen.

Mobbning kan vara att stärka sina sidor hos sig själv som är gynnsamma för den grupp man vill tillhöra, trycker man undan de sidor hos sig själv som man inte vill ha. Ett effektivt sätt är att mobba den som tydligast har de egenskaper man själv vill rensa sig från. Det är den här igenkänningen av något negativt hos sig själv som man ser hos en annan som kan vara den drivkraft som gör att mobbningen startar.

Mobbning är tabubelagt, inget man talar om, men när väl ämnet dök upp på TV väcktes tydligen många människors känslor till liv, det verkar som att väldigt många är medvetna om problemet, kanske till och med varit med om att mobba eller varit utsatt för det. Skillnaden mellan mobbning och kränkning är att handlingen inte behöver upprepas vid kränkning, en gång räcker.

Mobbning förändrar de inblandade. Mobbaren är mer frekventerad i framtida brottslighet, mobbningsoffret förlorar tilliten till människor. De som drabbats får på lång sikt sämre självkänsla och mår sämre än elever som inte mobbats. Vissa rehabiliterar sig själva, men det kan ta många år, många får ”ärr” för livet, eller är rädda att möta mobbarna i drömmen. 45 barn har i år tagit sina liv för att de inte orkade leva längre.

RUBRIKEN ” MOBBNING FÖRBJUDEN” BORDE SITTA PÅ SKYLTAR ÖVERALLT I SAMHÄLLET

Alla kan råka ut för mobbning. Mobbaren kränker när han har publik. På ett tidigt stadium kan tecken komma smygande att något är fel men ignoreras av en positiv syn: ”Det ordnar sig”. I vardagsspråk talas det kanske om att ”ligga lågt”, alternativet är att gå till handling för att göra förändring.

Problem kräver sin lösning och det inom rimlig tid. Ett problem har uppstått är när en person med inflytande och makt anser att det är ett problem. När den tilltänkta lösningen inte infinner sig blir medarbetarna osäkra. Har chefen dessutom utpekat en person är det en signal till personalen att det är fritt att ge sig på vederbörande, ett villebråd att jaga. När villebrådet har kränkts tillräckligt många gånger och nedlagts är alla nöjda utom villebrådet som farit illa. Brister och svagheter i organisationen mörkas. ”Knuten” är uppknuten.

Det pågår mobbning och trakasserier överallt, mobbaren själv vet inte alltid att han mobbar. Mobbning är känsligt och viktigt ämne att tala om.

KAN VI AGERA MOT MOBBNINGEN?

Grunden är att synas och att bli bekräftad. Mobbaren blir bekräftad när han mobbar, de som står bredvid och skrattar passivt är också delaktiga. Syns gör mobbaren också men på ett negativt vis.

För att förhindra mobbning gäller det att se tidiga tecken. Håll ögon och öron öppna för skitsnack, uteslutning, menande blickar och undanhållande av information riktat mot en viss person. Kollegor bör visa mod och bekräfta att han eller hon ser vad som pågår.

Att bekämpa mobbningen handlar om att stärka gemenskapen, få var och en att känna sig sedd och bekräftad, bjud gärna in den som står utanför, vi måste bli medhjälpare i stället för medlöpare, att få den tysta massan att göra skillnad.

Om du märker att någon blir kränkt eller känner sig utanför, kan du visa att du bryr dig. Ibland kan det räcka med att säga hej, eller fråga något alldagligt, för att hen ska känna att du bryr dig.

SÄG IFRÅN OM DU ÄR MOBBAD

Den mobbade borde säga ifrån, men kanske inte gör det för att risken finns att det kan bli värre, någonstans finns trots allt en önskan om att bli bra behandlad. Min personliga erfarenhet är att om jag går till motangrepp på den som mobbar mig har jag åtminstone chansen att stoppa mobbningen, den går sällan över av sig självt.

Alla kan bli mobbade. Det är aldrig den mobbades fel att mobbning uppstår!

Tillsammans kan vi stoppa mobbningen. Följ serierna på TV1 som sänder Morgans mission från en 8e klass, i fem delar men även i TV2 serien i fyra delar ”Jag är en mobbare” behandlat under rubriken ”Det handlar om dig”.

________________________________________________________________

INNOVATIV STAMNINGS

INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK

OM STAMNING

___________________________________________________________

Vad säger forskningen om mobbning i samband med stamning?

Finns det ett samband mellan stamning och mobbning? En sökning i PubMed efter forskningsrapporter som nämner både stuttering och den engelska termen för mobbning, "bullying", gav 16 träffar. Flera forskare anger att mobbning ingår i den problematik av typ social oro eller ängslan som kan följa med stamning, t ex Erickson o Block 2013. Forskarparet Blood anger 2007 att 61 % av stammare utsätts för någon form av mobbning jämfört med 22 % av icke stammare. I en annan studie fann Blood m fl 2011, att 44 % av stammare på olika sätt var offer (victimized, utsatta) jämfört med 9 % av icke stammare.

Detta kommer att publiceras i stamning.online under rubrikerna:

NY FORSKNING - PubMed publikationer under 2015.

Och ”Här kan du kortfattat, på en rad, läsa om alla forskningsresultat som vi gemensamt kommit fram till:

MOBBNING - Blood 61 % (22 %), 44 % (9 %) Snittsiffror: 52 % (15 %).

 

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg.

DE  FEM TALSTEGEN: STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING ---- E  F  T  E  R    T  E   R   A   P  I ---- STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.

________________________________________________________________

Ha det bra och glöm inte att ta väl hand om dig!

 

Stockholm 2015-10-15

Stig Lindh
Författare 
Stamningsskribent

©Stig Lind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)