Nyhetsbrev Nr 61

NYHETSGRANSKNING NR 61 

StigLind©Talsteg

STAMNINGSTERAPI PÅ INTERNAT - HCRI, USA

Hollins Communications Research Institut (HCRI) - ett av USAs minst sex intensivterapier. De marknadsför Hollins Fluency Program. Under 30 års tid har programmet utvecklats vid Hollins University, Virginia.

De reklamerar effektiv ”Stamningsterapi i 12 dagar” baserat på boken ”Från stamning till flytande tal”, skriven av VD och grundaren Ronald L. Webster, Ph.D. För vuxna stammanden både kostar och kostar på. Priset för 100 timmars terapi är minst 3 800 $ + resa, kost och logi.

HCRI menar att deras terapi på 12 dagar är unik, praktisk och kraftfull. De hjälper dig få full kontroll över ditt tal. De har hjälpt människor från alla amerikanska delstater och 50 länder som har kommit till detta stamningscenter för livsförändrande stamningsbehandling.

Efter omfattande forskning har man i dag kunnat konstatera att stamning är ett fysiskt tillstånd - och inte på grund av psykiska eller emotionella faktorer. Erfarenheten har gjort att de har kunnat ”höja ribban”. Enligt deras reklam har HCRI skapat den första heltäckande stamningsbehandlingen baserad på beteendeterapi.

Terapin är resultatinriktad och består av engagemang, övning och praktik. Eleverna lär sig att använda sina talmuskler på ett nytt sätt.

Innan behandlingen får eleven veta att han förmodligen kommer att ha framgång med behandlingen. Över 6 400 personer har genomgått denna behandling, samtidigt som de menar att det inte finns någon 100 % ”bot”.

De allra flesta stammande blir flytande med HCRI terapi. 93 % uppnår flyt i 12 dagar och 70-75 % behåller talflytet lång tid. Det innebär att du kan förvänta dig liknande resultat.

Enkäter till före detta elever som svarat på frågan: Vad har HCRI betytt för ditt liv?
91 % blev gladare och nöjdare
80 % fick ett bättre socialt liv
79 % har förbättrat sina karriärmöjligheter
67 % ökade sina inkomster

Du har chans till att förbättra både ditt arbets- och privatliv, men även välbefinnandet, genom att delta i HCRI stamningsterapi.

UPPLÄGG:
Implementering av nya muskelrörelser som aktivt genererar flytande tal för varje ljudklass på det egna språket.
• Databaserade träningsmetoder där eleven lär sig de nya muskelrörelserna som producerar flytande tal.
• Individen utvärderas och styrs av "logoped".
• Hollins egna iPhone/iPod app är hjälpmedel som flitigt används för att hjälpa deltagarna överföra de nya färdigheterna som de skaffat sig från en klinisk situation till verkligheten i livet.
• Hollins Fluency Program öppnar för internetuppkoppling.
• Ingen annan stamningsbehandling liknar Hollins Fluency II.

BEHANDLINGSRESULTAT
90-93 % uppnår talflyt i slutet av sitt 12-dagars träningsprogram.
70-75 % behåller talflytet vid utvärderingen efter två år.

Enligt HCRI blir stamningsterapin en engångsupplevelse, flytande tal har ersatt stamning och ytterligare behandling är inte nödvändig. Men för att uppnå varaktig talflyt måste du åta dig att arbeta hårt under behandlingen och öva de färdigheter du lärt dig, likaså göra det när du kommit tillbaka till ditt hem.

OMFATTANDE TERAPI OCH STÖD EFTER TERAPIN
Enligt HCRI har du dem som partner livet ut. Din logoped kommer att hjälpa dig till att behålla talflytet. Hjälpmedel av typ telefon, e-post samt HCRI iPhone / iPod / iPad App. för kontakt. Du kan också få manualer och cd-skivor.

Deltagarna uppmanas att ansluta sig till Hollins facebook-grupper för att delta i diskussioner och träffa kurskamrater för övningar på flytande tal.

HCRI har kortfattat nedtecknat elevernas positiva reaktioner, vilket kanske snedvrider bilden av resultaten. Viktigast är nog vad eleverna tycker. Materialet nedan spretar tyvärr i tid, vilket kan påverka omdömena.

stamning.online med
Stamning Innovativt Talsteg kan presentera:

VAD ELEVERNA TYCKER KAN DU LÄSA HÄR:
http://www.casafuturatech.com/hollins-communications-research-institute.

ELEVOMDÖMEN PÅ SVENSKA:

۞ ۞ ۞ ۞ ۞
UTMÄRKT PROGRAM - Keith Huffman, 2 maj 2013.

Jag hatade telefonen, hatade att beställa på restaurang. Nu gör jag dessa saker hela tiden. Jag är en person som talar fort så jag bytte arbete och blev försäljare. Det skulle jag inte kunnat utan HCRI flyt programmet.

Jag valde att bara släppa taget om det förflutna och sätta dåliga känslor åt sidan. Kanske är det skillnaden mellan att titta på glaset som halvtomt eller som halvfullt.

Programmet har förändrat mitt liv.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞
HELT FANTASTISKT - Shannon B Armes, sept 4, 2012.

Jag har ”ärvt” stamningen, viket innebär att jag har stammat sedan barndomen. Jag är nu 36 år. Jag har deltagit i terapin 2003 och senast i januari 2009. Jag ger dem 5 stjärnor!

På många sätt tycker jag att Hollins stamningsterapi är unik. Programmet fokuserar inte på de känslomässiga aspekterna av stamningen som den traditionella terapin gör.

Tacksam är jag över hur de har förändrat mitt liv! Stamningsbehandlingen är effektiv! De kunskaper jag har förvärvat gör det möjligt för mig att utföra enkla saker som de flesta människor tar för givet, jag kan säga mitt namn, besvara ett telefonsamtal eller beställa en måltid på restaurang. Hollins har också gett mig förtroendet att göra saker som jag aldrig skulle trott mig kunna göra innan behandlingen, såsom att acceptera en ledande position i arbetslivet, men även att utföra ett toastmasterstal för över 100 personer.

När du deltar i Hollins är du en av familjen. Återträffarna som är årliga ser jag fram emot. Om jag har problem med mitt tal är kliniken bara ett telefonsamtal bort, dessutom kostnadsfritt!

HCRI lovar effektiv behandling med bestående resultat i den verkliga världen med stöd före, under och efter behandlingen! De ordnar också stipendier.

Han rekommenderar terapin till andra som stammar.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞
GAV MITT LIV TILLBAKA. Rebecka McClurg aug 19, 2012.

Är 16 år och stammade på varje stavelse, det var ansträngande att prata. Något socialt liv hade jag inte. Hollins gav mig mitt liv tillbaka. Jag rekommender det till andra som söker hjälp.

۞ Len, New Jersey, feb 1, 2008.

BARA HALVT TERAPIPROGRAM

HRCI programmet genomgick jag på 80-talet. Jag misslyckas med det för att jag inte kunde kopiera det starkt nedsaktade talet med framgång, och det i många viktiga situationer. Programmet baseras på flytande tal och har flytande tal som mål. Programmets upphovsman är beteendevetaren Dr. Webster och han tror strikt på beteendeförändring som det enda botemedlet.

Trots att han har kommit med ett mycket viktigt verktyg, tycker jag att han bara gjort hälften av sitt jobb. Jag säger detta eftersom de flesta människor som genomgår programmet fortsätter att ha problem med sin stamning. Talet fungerar endast i en avslappnad situation. När jag ifrågasatte detta i Dr. Websters terapi, skyllde han misslyckandet på mig, det var jag som inte kunnat följa instruktionerna.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞ Ed Sandari, feb 8, 2007.

KÄNNER INTE TILL NÅGON BÄTTRE METOD FÖR ATT FÖRBÄTTRA ELLER TA BORT STAMNING

Jag vet inte om någon annan metod är bättre för att minska eller ta bort stamning, så jag rekommenderar Hollins.

۞ Anonymous från New York, jul 14, 2006.

BEHÖVER LOKALA VERKSAMHETSGRUPPER

Jag tog den ursprungliga Hollins kursen i Virginia och fortsatte sedan med en repetitionskurs 1990. Skulle jag rekommendera kursen? Ja, om och endast om du först hittar en verksamhetsgrupp med andra i ditt område som kan ge stöttning. Du skall vara medveten om att när du lämnar Hollins lämnar du en lugn och avslappnad icke-dömande miljö utan några medel för överföring, och det borgar för ett misslyckande.

۞ ۞
MYCKET LÅNGSAMT TAL FUNGERAR INTE FÖR ALLA - Leyroy Junes, feb 1, 2012.

Hollins terapi är ett program som egentligen bara fungerar till fullo för ett fåtal personer. Det råder ingen tvekan om att de flesta människor, kanske till och med 93 % (hävdade Hollins) är flytande efter kursen. men mätningen sker på den sista dagen av programmets 100 timmar av Hollins tal som "mål", som de kallas. Med hjälp av elektronisk utrustning / datorer stöttas eleven. Hollins klinik börjar med 2 sekunders stavelser till "långsam normal".

(Hollins clinic starting with 2 second syllable durations to "slow normal" syllable durations).

Under programmets sista dag gick jag in i ett bås och läste några stycken. De videofilmade mig. När jag läste var jag hela tiden medveten om att jag var flytande, men visste inte varför! Problemet med Hollins programmet är att det är ett "laboratorium" och inte något som man kan använda sig av ute i verkligheten.

Efter avslutad utbildningen talar eleven mycket långsamt, vilket jag upplever som det verkliga problemet med terapin. Titta bara på deras videor, alla är de flytande, och de visar också upp sin glädje över det, allt verkar bra, men de talar så långsamt att det är svårt att föreställa sig hur de kan hålla uppe en konversation med en normalt talande person.

Jag noterade att kommunikationen störde de normaltalande. En lätt stammande person som använder Hollins program måste ha nerver av stål och tålamod och viljestyrka för att kunna göra allt detta, speciellt om det är en lätt stammande, ja, det är de människorna som de använder för att marknadsföra sitt program!

۞
Guillermo från New York, feb 15, 2008.

EN STORLEK PASSAR ALLA

Stammar ”milt”. Efter 12 dagar är du tillsagd att ringa telefonsamtal med hjälp av ett robotliknande tal. De behandlar alla stammande lika, de ignorerar det psykologiska som ackumulerads i åratal, som rädsla, undvikanden med mera. Hollins statistik är en bluff. Jag är säker på att de räknade mig som en framgång. Men jag vet inte.

۞ ۞ ۞ ۞ ۞
ETT PROGRAM SOM VAR TILL NYTTA UNDER MÅNGA ÅR
Paul Goldstei, jan 18, 2008.

Av alla stamningsterapier som jag genomgått för att lindra min mycket svåra stamning är den här bland det bästa. Jag var resultatinriktad och tränade hårt, ofta dagligen i 16 år. Jag fick prova på flytande tal och började älska det, vilket innebär att jag har haft många perioder av totalt flyt, ibland i flera månader. Jag fick återfall när jag slutade öva och det var mycket frustrerande. Att sätta tid och kraft på att öva för att erhålla stamningsfritt tal var inte längre värt all frustration. Så småningom kom jag till insikten att jag kunde acceptera min stamning, jag insåg att ett stamningsfritt tal inte var nödvändigt för lycka. Idag är jag inte flytande. Programmet har brister (inget arbete sker på att lösa psykologiska problem), trots detta vill jag rekommendera det till dem som är villiga att arbeta hårt för att förbättra talet.

۞
INTE LEVER UPP TILL DE FRAMGÅNGSRIKA
Adrian från Glenmoore, april 7, 2007.

Jag gjorde den ursprungliga tre veckors programmet 1997 följt av veckolånga refreshers två år i rad. Teknikerna gjorde mig i princip flytande i kliniken, men var i princip värdelösa utanför kliniken. Hollins hävdar i sin reklam att "93 % får flyt." Min uppfattning är att dessa siffror är hämtade från intervjuer inne i kliniken. Denna procentsiffra är inte representativ för elevens tal ute i verkliga livet. Hollins marknadsföring är inte etisk, samtidigt kan jag tycka att Hollins gör ett bra jobb med att lära ut en bra teknik. Inget arbete sker med mitt känslomässiga bagage. Jag rekommenderar inte programmet.

GODKÄNT
Casa Futura Technologies har samlat åsikter och betyg från 10 deltagare och medelbetyget blev 3,1.

SLUTKOMMENTARER
HCRIs omfattande reklam i positiv mening var upprinnelsen till detta referat. Materialet visade sig vara mycket omfattande. Jag gladdes åt att det fanns en effektiv stamningsterapi med stor bredd, dessutom livet ut. Det kändes tryggt att de stammande hade ”ett nytt och tillförlitligt hem”.

I sin reklam rymdes alla stammande. Orden kan förvrida och dölja, men innan jag presenterar det negativa i min analys av terapin vill jag lyckönska dem till vad de åstadkommer: Intensiv terapi i internat och att de anstränger sig till det yttersta, dessutom följer upp deltagarna, ”i vissa fall livet ut. ”Elevernas betyg är trots allt 3,1, vilket anses vara godkänt.

Men det innebär också att de har en del att göra om de vill höja elevernas betyg. Frågan är hur bra hade jag presenterat referatet om jag inte haft turen att samtidigt få tag på elevers betygsättning. De till och med talar om vad de skulle vilja ändra på.

Förvånande var att de var relativt nöjda med ”tekniken”. För mig känns den som den svagaste länken. De säger ”att man lär eleven använda sina talmuskler på ett nytt sätt”, i nästa andetag sitter eleven i en datasal för att göra den omprogrammeringen. Enligt min erfarenhet vet de flesta som stammar hur man producerar sitt tal, problemet är de upphakningar som kommer, framförallt i otrygga situationer. Min åsikt är att man börjar tala i trygga situationer så länge det behövs, därefter måste otryggheten ökas men den erfarenheten erhållas bäst på annat håll än i ett datarum.

Erfarenhet tar lång tid. Det stammande språket som du har lärt dig sedan barnsben är ditt ursprungsspråk. Du kan som våra invandrare lära dig ett nytt språk men då blir det ditt ”andra” språk där du med alla nyanser får lägga ned tio år av ditt liv. Ställ det i relation till att du köper 100 timmars terapi av HCRI.

Efter omfattande forskning har HCRI kunnat konstatera att stamning är ett fysiskt tillstånd - och inte på grund av psykiska eller emotionella faktorer. Denna forskning har jag inte kunnat få tag på. När jag sökte på Ronald L. Webster, Ph.D, kom inte en enda forskningsrapport upp, vilket kan tyda på att den seriösa forskningen inte är så omfattande som påstås, kanske inte alls.

Stamningsförbundet internationella ombud Anita Blom är ute i värden och tar del av material av denna typ som jag tycker har tveksam klang. Stamningsföreningarna i Sverige använder sig däremot idag av allehanda tekniker som kanske väger upp en denna klang.

Anita Bloms misstänkta kunskaper har inte förts vidare till KommUNIKation. Tydligt är att hon behöver stöttning och förstärkning, något som jag skulle kunna bistå med om möjligheten gavs.

Sedan var det Paul Goldstein som struntade i allt Hollins hade att ge. Det var killen som ägnat 16 år av sitt liv till terapin. Så småningom kom han till insikten att acceptera sin stamning. Att sätta tid och kraft på att öva och följa upp ett stamningsfritt tal var för honom inte längre värd all frustration. Man kan undra varför han inte gav upp tidigare? Tekniken gav honom inte något. Det känns som att han borde vara på annan plats och hålla på med något annat. Det konstiga var dessutom att han gav terapin fem stjärnor och rekommenderade den till andra stammande trots att han i praktiken underkände Hollins.

Guillermo från New York beskrev terapin: ”En storlek passar alla”. Personligen tycker jag att man skall göra skillnad på stammande tal som är ”lätt” eller ”svår”. Jag tyckte mig utläsa att de som hade svårare bakgrund, typ stamma på varje stavelse, avsaknad av vänner och socialt liv hade mer utbyte av terapin än de med mer flyt. Kanske löser det sig självt i gruppbildningen som sker, den grupp som kan bli deras stöd och vänner för livet.

Var lämnar jag mitt känslomässiga bagage? Den frågan tyckte många elever var det stora problemet - det fanns ingen att gå till.

Att människor har känslor som till och med lagras i kroppen har ledningen ingen förståelse för, trots att 6 400 personer genomgått behandlingen. Bristen är allvarlig. De har inte förstått allt man gör sätter sig någonstans i kroppen, antingen i huvudet eller i musklerna. Kroppen tar stryk av vissa typer av stamning och det kommer vid tillfälle att visa sig.

Misstänker att många stammande under många år framfört denna kritik utan att någonting hänt. - Terapin haltar.

Konceptet intensivterapi är fantastiskt bra, likaså uppföljningen och personalen, men när det kommer till att ”producera tal” kommer de till korta. För de flesta fungerar det inte utanför kursgården. De borde åtminstone lära sig att en människa är ”hel” och inte ”halv”.

Leyroy Junes, 2012. berättade fragmentariskt att tekniken innebär att eleven börjar med 2 sekunders stavelser till "långsam normal". Vad sa han? Bedöm själva: “Hollins clinic starting with 2 second syllable durations to "slow normal" syllable durations.”

Analysen av detta visar att det handlar om en teknik, kanske med ”delkomponenter”, som resulterar i ett uppmjukat tal. Man lägger tydligen vikt och stor försiktighet vid stavelsernas början, genom att sakta ned talet med två sekunder. Då liknar det en annan teknik, en som jag till och med uppfattar som positiv.

Elevernas omdömen är spretiga över tid och jag får känslan av att Hollins blivit bättre på det de gör under de senaste åren. Hollins Fluency ll, tredje generationens terapiprogram kanske är svaret, men jag vet inte exakt vad det innehåller.

När jag började ”tillverka” denna artikel gladdes jag åt att det kunde vara något att rekommendera svenska stammande att delta i, men det kommer jag inte att göra.
_____________________________________________________________

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING
_____________________________________________________________

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det lättare att ta näste steg.

Manual/Instruktion: Använd inte tekniker efter inlärning och skrota den helt efter en tid, vilket innebär att det är fördel med många tekniker. Om du av någon anledning tar till en av dina ”oanvändbara tekniker” i en talsituation är det helt OK.
____________________________________________________________

StigLind©Talsteg – Ju flera moderna tekniker du har i din verktygslåda, ju bättre kan du hantera din stamning. Jag anser att en modern teknik är ett komplement till annan behandling. Klassiska tekniker bör däremot undvikas. Läs gärna mina Nyhetsbrev för mer information.

DE SEX TALSTEGEN:

STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING ---- E F T E R  T E R A P I ---- STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, i vissa fall: TALA BRA och TALA BÄTTRE.

Du kan också hoppa över flera steg om du använder dig av tekniker av typen: ”Stutter Free Speech”. Av namnet framgår att det handlar om en typ av ”stamningsfritt tal”. En fördel med det är att man i talögonblicket manipulerar talet utan att den tilltalade märker det. Logoped Åke Byström, som förestår TALAkademin säger: ”Bra är att träna och praktisera med ett litet steg i taget, när du hållit på i fyra år kan du förmodligen vara nöjd.” Vad han exakt menar vet jag inte, men han vill nog lyfta fram att det tar längre tid än vad man tror.
_____________________________________________________________

I nästa nummer av Nyhetsgranskning blir det forskning.

HJÄLP TILL MED ATT SÖKA REDA PÅ RELEVANT FORSKNING. Det du hittar publicerar och katalogiserar jag. Målet är i alla fall svindlande.

Stockholm 2016-04-01

Ha det bra!

Stig Lind,
författare, stamningsskribent

© Stig Lind

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)