Nyhetsbrev Nr 45

StigLind©Talsteg – Tema:

STAMMA BÄTTRE FÖR ATT MÅ BRA?

Denna ovanligt varma sommar har jag ägnat mig åt att renovera gräsmattan i min bostadsrättförening i Stockholm. Gräsytan är stor som en park, och ännu större när man väl arbetar i den.

Med oförstörda ögon tog jag mig an uppgiften genom att ifrågasätta allt och alla och fann lösningar som inte ens våra trädgårdsmästare praktiserade.

Gräset vattnades men det växte inte trots det. Jag tog på rikligt med gödning. Inte heller det visade sig räcka. Toppdressade gräsmattan och sådde nytt gräs. Nu var vattningen än viktigare för att inte mitt värv skulle förstöras. Differentierad behandling av fläckar utan gräs var en naturlig fortsättning.

Utan vetenskaplig forskning hade jag experimenterat fram ett sätt att få en grön gräsmatta. Jag anser att forskning behöver klinisk verksamhet – och klinisk verksamhet behöver forskning.

Detta inspirerar mig nu att kunna påverka hela värden med min heltäckande och revolutionerande teknik som du kan ta till dig i syfte att minska din stamning. Det vill alla, det kan man skymta fram mellan raderna ”Jag har rätt att stamma.”

Min hemsida läses av människor i 24 länder. Av någon anledning tycker de om att läsa den. Man kan lätt få intrycket av att världens stamningsföreningar är sökare, de irrar omkring i mediebruset och kan inte få ihop pusslet som forskare och andra publicerar. 

Röst i ”vimlet” - vilket fantastiskt jobb du har lagt ned! Man kan ju läsa sig till orsaker och hur man tränar.

 

StigLind©Talsteg

Det presenteras här likt ett kursprogram men är i ett deltagande en terapi. Teknikerna är vetenskapligt utprovade. Min copyright säger att du får använda dig av materialet under förutsättning att du namnger källan.

Ju kortare tid du stammat i ditt liv, ju kortare terapi, över medelåldern kan priset att prova vara för högt och du bör avstå. Ju mer din stamning har fått fäste, ju mer medveten måste du vara på att terapins tidsaxel ökas dramatiskt. Det finns de som säger att det tar lika lång tid att ändra ett beteende som den tid den verkat. Har du stammat ett visst antal år efter tonåren får du nog räkna med att det tar lika många år att avlägsna den, däremot kan du minska eller förändra stamningen, som jag tror kan korta tiden.

Räkna med 5 till 10 års satsning, men försök att göra det utan ansträngning.

Golfspelarna har sin regelbok. När man kan den vet man exakt hur man skall göra med den boll som man råkat slå in i ruffen. Poängen räknas och bokförs i scoren. Innan du fick ”grönt kort” fick du genom prov på olika sätt, du måste bevisa att du på några slag visar ditt kunnande, både skriftligt som praktiskt. Du blir inte godkänd förrän du kan bevisa att du kan styra bollen till hålet med ett antal slag. Någon hänsyn till fallenhet tas inte.

Jag menar att även i stamningssammanhang måste man kunna föra över teori till praktiskt kunnande likt golfen, vilket innebär att man blir underkänd om man inte kan praktisera de teoretiska kunskaperna.

Om det är omöjligt i stamningssammanhang kan man söka felet i bristande stöttning, fel stöttning, eller för lite stöttning, något som oftast är en uppgift för logopeder.

 

HUR LÄR JAG MIG ATT STAMMA?

Genom att åskådliggöra olika sätt att stamma på eller tala på vill jag sprida budskapet att det går att stamma på eller tala på olika sätt. Jag tycker att Talstegen skall ha riktningen mot ett tal som potentiellt kan bli bättre. Den gruppering som jag tror man kan minska på är grupperna ”Stamma på” och ”Öppen stamning.” grupper som i sig är bättre än ingenting. Med det menar jag inte att det måste vara ett stamningsfritt tal. Löst och lätt tal med upprepningar är OK. Dina muskler måste få tid till återhämtning.

”Stamma bra” är den grupp som jag tror har potential för flest stammande. Gruppen kan antas absorbera en del psykosomatiska åkommor. Jag vill mena att den som ägnar sig åt terapi kan komma att belönas och komma en bit längre, MÅ BRA är ett honnörsord, uppnå större harmoni och tillfredsställelse, kanske även genom att bättre kunna hävda sig och sina intressen.

Jag och min ordverkstad har tidigare uppfunnit ordet ”Stamma snyggt”, vilket månar om dina intressen högst väsentligt genom att inte utmana omgivningen, men det förutsätter att du arbetar lite med din stamning.

Min tankegång med detta är om man kan få de stammande att stamma bättre. Skulle det innebära att de som grupperar sig i Talstegen ”Stamma på” och ”Stamma öppet” ser över sin stamning? Kan jag förändra min stamning genom att stamma bättre så att jag mer passar in i gruppen ”Stamma bra”?

Motivationen är viktig. Har man ingen är det omöjligt. Kan man däremot upptäcka vissa fördelar med att förändra det stammande talet är allt betydligt enklare. Jag vill mena att detta steg är mycket viktigt, särskilt för de som i utsatta situationer har hårda blockeringar. Vägen är olik men generellt gäller att producera ett tal som är mjukt, till och med på bekostnad av ökande antal stamningsyttringar. Detta ”steg” bör inte förbigås.

Ha inte bråttom, det straffar sig! Du vet hur lång tid som du har stammat, då vet du att det tar lika lång tid för dig att förändra ditt invanda talbeteende som den tid som du har stammat. Snegla inte på andra än på dig själv. Däremot kan du snegla på [email protected] och förstå att du kan komma längre om det vill sig.

[email protected] - vuxenstamning - består av fem trappsteg varav tre kräver terapi:

Skall du ha framgång med talet skall du glömma bort att du stammar, inte fokusera på det, men hur skall du kunna göra det när du stammat på ett sätt som till och med du tyckte är obehagligt. Kan vi konstatera att hur du än gör kan du inte lura dig, din kropp eller ditt undermedvetna.

 

STAMMA PÅ

Förhållandevis liten skillnad mellan ”stamma på” och ”öppen stamning”. Du undviker inte att tala trots stamningen. Det som jag vill säga får jag sagt i alla återkommande situationer, trots att jag då och då mister kontrollen över talet. - Tystnad kan brytas.

 

ÖPPEN STAMNING  

Du talar på, anstränger dig att göra det trots att stamningen är jobbig. Jag är jag och jag stammar, du skall låta mig göra det, stamningen hör till min personlighet. - Jag bryter även här en tystnad.

 

STAMMA BRA

Detta och övriga steg kräver terapi eller handledning.

Stamma bra är steget där du kan få viss kontroll över stamningen. Du måste lära dig att stamma bra, gärna med en person som ställer upp på dig. Ett mål är att stamma lätt och löst. Hakning löses upp med repetition. Ett delmål kan vara ”FLYTANDE STAMNING”, vilket innebär att du talar och stammar på utan att stanna upp i blockering. Detta är ganska enkelt, vid minsta tveksamhet är strategin att stamma på utav h-vete, gärna slå rekord i stamning, jag får till och med tycka att det låter illa, men så fort jag kan mjukar jag upp stamningen.

 

STAMMA BÄTTRE

Du lär dig olika tekniker. Det ger dig en ”verktygslåda”.

Du skall inte vara ensam när du arbetar med tekniker, dessutom krävs det att du har en läromästare.

Stamning fungerar så att håller man på aktivt länge med en teknik kan det bli stamning på den. Jag vill att du skaffar dig två gärna tre tekniker – alla som jag paradoxalt rekommenderar dig att inte aktivt använde utom vid inlärningstillfället. När ditt undermedvetna bestämmer sig för att använda tekniken kommer den fram automatiskt. Du skall bära med dig kunskapen om att du har en verktygslåda som du inte aktivt använder. Är det så att du av någon anledning gör det kan man anta att det var meningen. Kom ihåg, du rår inte på det undermedvetna. Överlåt kontrollen till ditt undermedvetna. Ha i minnet att din teknik lätt kan bli obrukbar.

Ett tips är att inte ifrågasätta utan prova praktiskt. Var glad att du har tekniker, men var medveten om att de kan vara farliga, men å andra sidan: Som ordspråket säger: ”Det är spännande att leka med elden.” Allt i alltet är i rörelse, även talet.

Min erfarenhet är att det är viktigt att arbeta med sitt undermedvetna, likaså att när du väl är i en blockering kan du oftast inte göra någonting åt den. På sin höjd kan du stoppa talet - gör det, börja om, om igen, om igen en gång till, gör det så många gånger att talet känns mjukt, känn efter i munnen. Detta vill jag kalla repeterande stamning med siktet på att talet mjukas upp, kalla det gärna teknik, men var medveten om att du kommer aldrig att nå ända fram.

Normalt Nedsaktat Tal finns i flera versioner. Talet saktas ned med TalAkademins olika taltempon. Aktivt griper du in i talet. Lyssnaren märker inget. Du slipper notera eventuella reaktioner på dig och ditt tal.

En annan vetenskapligt utprovad teknik är Van Ripers, där du stoppar talet, kopierar din stamning och säger det på det perfekta sättet. Efter gedigen träning kan du tala utan kopiering.

Stromstatekniken fokuserar på det andra ljudet men börjar alltid med ett nedsaktat tal.

Du kan även byta ut dessa tekniker mot andra utprovade tekniker.

Om du kommer in i ett kristillstånd kan du behöva stöttning. Är det så att du inte kommer in i kris bör du i alla fall ha någon stöttande person som du kan lita på och kunna ge uttryck för alla de känslor som du får inom dig. Denna del i terapier tror jag är underskattad.

 

TALA BRA

Normalt har du en stor andel flytande tal men när du kommer till ”tala bra” är din stamning marginaliserad som ”stamningsrest”, du har inga problem med tal, inte heller med dold stamning, du kan öka ditt röstläge vid behov, du kan tala då du är rädd, har ångest, är arg eller superförbannad, det vill säga vid alla känslotillstånd. Här har du chansen till att bli nästan fri din stamning beroende på att du kan tala trots känslor. Här syftas det uteslutande på hård stamning. Det är inget fel att ha känslor, men de skall vara justa känslor som du kan lita på och se dem som en tillgång som du dessutom skall vara rädd om.

 

Helt unikt:

[email protected]

Patenterad teknik för borttagning av stamning. Om du har problem med att starta en mening som exempelvis börjar på bokstaven R. På 11 månader kan du eliminera startproblemen, du tar bort den trigger du har på bokstaven. Du gör det genom aktiv uppmärksamhet och ett aktivt medvetet arbete.

Talet snabbas upp när du upprepar dig en gång istället för flera. Hjärnan måste få tid till att anpassa sig till ett tal i högre hastighet. I denna skarv uppstår ett tomrum som bör fyllas med någonting vettigt. Om du inte lyckas med detta riskerar du att få stamningen tillbaks på bokstaven R, eller så överför du ditt ofrivilliga lås-behov på någon annan bokstav.

Det handlar om ett tomrum som kan bli om du är duktig nog att ta bort triggern och stamningen. Du är i den lyckade positionen att du tagit bort stamning på bokstaven R, men faran för recidiv är fortfarande stor.

Tassa försiktigt fram, ta bara en bokstav i taget. Hela tiden bör du arbeta med dina problem som inte har med stamning att göra. Var observant på att du inte väljer stamning framför ett arbete med problemeliminering.  

Du rår du inte på gamla ingrodda situationer med negativ upplevelse, inte heller extra stor rädsla.

Räkna med minst en tidsåtgång av 11 månader eller längre.

 

SLUTORD

Mitt enkla skrivande har som mål att det skall vara lätt att förstå för att underlätta praktisk test, likaså att den inte omedelbart läggs till ”handlingarna”.

Har du hört ordspråket: ”Det är vägen som är mödan värd.” Gör inget du inte orkar. Du duger som du är! Lev livet och MÅ BRA! Om det är något som inte är bra finns alltid Stigs MÅ BRA-terapi.

 

DET ÄR BARA JAG I HELA VÄRLDEN SOM VET VAD STAMNING ÄR, möjligen en till - är det du?

 

Ta väl hand om dig.

Grisslinge 2014-10-01

Stig Lindh
Författare 
Stamningsskribent

PS
Maila: [email protected] om du önskar beställa unikt ex av ”STAMNINGSBOKEN” 545 s, i pappersformat och ”pytteupplaga”. Inte prissatt. Inte bindande.

©Stig Lindh

 

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)