Nyhetsbrev Nr 58

StigLind©Talsteg

FORSKNING BYGGER PÅ FÖRTROENDE

Paolo Macchiarini, KI, utreds nu om han har gjort sig skyldig till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Förutom detta är han misstänkt för oredlighet i forskning. Allt började med TV-reportage i Uppdrag granskning.

Det sistnämnda innebär att han fuskat i sin forskning, hoppat över djurförsök innan operation på människa, något som ger forskningen ett ansikte på skam. Finns det fler som fuskar är tanken? Eller som agerat oaktsamt? Man kan fråga sig varför han inte avbröt operationerna när han såg att patienterna dog?

Fullt så illa är det inte inom stamningsforskningen, här dör inga människor. Vår ”bransch” är smal, inte många som vill ge sig in i den. Svår verkar den vara också av den anledningen att det som är fel finns inbyggt och skall rättas till när livet levs.

De som forskar gör det oftast som en del av karriären, de tar examen och gör karriär och hamnar på en förtjänstfull tjänst där tjänsten i sig är det viktiga.

Mig veterligen har dessa personer inte forskat mer än dessa perioder. Forskningsrapporternas antal är ofta lätt räknade. Sveriges första doktorshatt i ämnet tilldelades Steen Fibiger som fick en tjänst i Åhus. Hans karriär kantades att han på Lappkärrsberget i Stockholm undersökte stammandes läpprörelser med elektroder. Resultatet publicerades i Stockholms Stamningsförenings tidskrift ”Plus”.

Jag känner till ytterligare en rapport, men som jag upplever basal, knappt värd att publicera.

Av någon anledning återupptog vår andre doktorand Per Alm liknande undersökningar i Uppsala relativt nyligen.

Även Per Alm har nu nått hög tjänst och ställning, så frågan är om han har tid med så mycket mer forskning.

Märkligt är att de båda forskarna forskat på att mäta spänningarna i läpparna, något som jag upplever som problemets symtom. Varför är jag är så spänd i läpparna? – en fråga som borde få ett svar.

Att gå i en talsituation med spända läppar eller spända käkar är verkligen att gå in med dåliga förutsättningar. Hur får jag bort spänningarna i talapparaten? Den frågan överlåter jag till Per Alm att svara på.

Problematiken är inte lätt, svaren är inte enkla men borde det inte vara bättre att forska på de ”normaltalande” - de kan ju tala? Vore det inte intressant att veta vad de gör? Är inte det något att ta efter?

Åke Byström är nog den logoped som ägnat mest tid åt frågan. Han kanske är mer forskare än forskarna själva. Dessutom är han generalentreprenör för tekniken ”Stutter free Speech” som han introducerat med stor framgång i vissa stamningsföreningar. Anita Blom, som under många år styrt attityderna i Riksförbundet, har av någon anledning inte förstått att ”Stutter Free Speech” betyder ”Stamningsfritt tal”.

Åke Byström borde utses till årets logoped! På min hemsida www.stamning.online kan jag utläsa var i världen mina läsare befinner sig. I sig en angenäm läsning. För min egen del ligger nog Nobelpriset närmare än att utses av Stamningsförbundet till årets stammande. 

FORSKNINGSPROBLEM?

Paolo Macchiarinis framfart får hela forskarbranschen att darra. Min granskning av forskare och deras rapporter är också en skrämmande läsning. En stor avhandling med 200 forskningsrapporter refuserade jag. Inte en enda av dessa 200 var till de stammandes fördel. Alla var gjorda i behandlingsrummets trevliga vrå med en uppföljning tre veckor senare. Allt positivt som sagts i behandlingsresultaten fanns inte längre kvar ett antal veckor senare. De stammande var de stora förlorarna, de stammande med stor sannolikhet lika mycket och lika ofta som tidigare. Vinnarna var de som gjorde undersökningarna för de fick betyg och kunde gå vidare i karriären. Du kan läsa om det i Nyhetsbrev nr 15 på hemsidan www.stamning.online.

Dr Swartz är den stora stamningsbehandlaren som botar en tredjedel av världens stammande med Vitamin B1. Detta har jag skrivit om i Nyhetsgranskning nr 49 , även det i www.stamning.online. Han har varit chef för flera forskningslaboratorier. Men mest känd är han nog för den teknik som kallas Luftflödesteknik, likaså utbildat 800 logopeder som i terapi behandlat 14 000 stammande. Behandlingen kanske inte var så lyckad då han ägnade mycken tid åt att ge de stammande vitaminbehandling som han menar är mer effektfull, påstår han i en av sina böcker. Detta retar mitt sinne. Jag är helt övertygad om att vitaminer inte botar stammande, men de kan däremot hjälpa kroppen till att konvertera kolhydrater till energi. Om det skulle botat någon kan det vara en mekanism som innebär att: ”Vad du än gör blir det en förbättring”.

Vitamin B1 ger han tillsammans med Magnesium vilket jag tror kan vara än mer intressant. Om jag beslutar mig för att gräva vidare i frågan kan jag kontakta någon av de läkare som jag samarbetar med.

Det märkliga med det är att de stammande i Stamningsföreningarna inte reagerat över huvudtaget, som att det inte berör dem. Om det är denna typ av behandling de stammande har att vänta så finns det inte någon behandling.

Surfa in på min hemsida www.stamning.online och läs de forskningsrapporter som jag refererar. De flesta finns som Nyhetsgranskning. Passa på att ”prenumerera” på dem, det kostar dig inget.

När jag läser tidskriften ”Kommunikation” kan jag inte finna något som handlar om behandling. Logopeder och andra gör ett fantastiskt arbete med att stötta stammande. Hjälpen är med stor sannolikhet skiftande och efter individens önskemål.

Forskning är också viktigt i sammanhang med stamning. En pusselbit i taget. Framtagandet av forskningsmaterial sker nu på min hemsida av mig. Dr Lars Burman har också intresserat sig för problematiken. Alla kan från min hemsida surfa på PubMeds databas med 24 millioner forskarrapporter. Vi lägger upp allt som kommer fram från en kort länk som tar dig ned till hela artikeln. Vi är dessutom idéella i vårt arbete så det kostar dig inget.

Målsättningen är att vi skall tillhandahålla den information som världen efterfrågar och bli så bra på detta att vi blir störst i världen, att hemsidan stamning.online blir det naturliga forumet för all världens stamningsforskare.

_____________________________________________________________

StigLind©Talsteg – Ju flera tekniker du har i din verktygslåda, ju bättre kan du hantera din stamning. Jag anser att tekniker är ett komplement till annan behandling. Läs gärna mina Nyhetsbrev för mer information.

_____________________________________________________________

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING

_____________________________________________________________

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det lättare att ta näste steg.

DE SEX TALSTEGEN:

STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING ---- E F T E R T E R A P I ---- STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, i vissa fall: TALA BRA och TALA BÄTTRE.

Manual/Instruktion: Använd inte tekniker efter inlärning och skrota den helt efter en tid, vilket innebär att det är fördel med många tekniker. Om du av någon anledning tar till en av dina ”oanvändbara tekniker” i en talsituation är det helt OK.

Sveriges bäste stamningsbehandlare säger: Träna och praktisera med ett litet steg i taget är bra, när du hållit på i fyra år kan du förmodligen vara nöjd. Vad han exakt menar vet jag inte, men han vill nog lyfta fram att det tar längre tid än vad man tror.

Stockholm 2016-02-15

MVH

Stig Lind, författare, stamningsskribent, filosof

© Stig Lind

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)