Nyhetsgranskning Nr 72

 
 

- StigLind©Talsteg

TALTEKNIKER

Sju tekniker varav sex presenteras i detta Nyhetsbrev. Det sjunde som handlar om Dr Schvartz passiva luftflödesteknik får ni läsa om i Nyhetsbrev nr 73.

Vissa tekniker är bättre än andra. Jag är övertygad om att den bästa övningen är den som blir gjord, därför prioriterar jag enkelheten.

Jag anser att tekniker i sig bara skall vara ett komplement till behandling, samtidigt som det kan vara en verktygslåda som följer dig vart du än går.

Ett varningens ord är att bara använda en teknik och ofta, du kan få stamning på den efter ett tag och då är den förstörd för alltid. Lär dig flera tekniker men undvik dem så mycket som möjligt. Råkar du använda dem var det nog meningen.

Uppslaget till detta nyhetsbrev var att jag noterade "mycket trafik" på den av mina hemsidor som handlar om Tomas Ekström.

Okänd men misstänkt populär teknik?

TEKNIK - PAUS EFTER STAMNING
Metoden är en förenklad Charles van Riper variant. Metoden går ut på att pausa några sekunder direkt efter stamningen, då syftar belöningen tillbaka på pausen istället för på stamningen, säger Tomas Ekström.

Beteende, inte orsak. Kort går Charles van Ripers metod, som kom på 60-talet, ut på att man fokuserar på beteendet, inte på eventuellt bakomliggande orsaker till stamningen.

- Det handlar om vanlig inlärningsmekanism. När hjärnan upplever belöning inlärs beteenden. Vid stamning uppfattar hjärnan lättnaden när stamningen släpper, som en belöning, och då belönas det som man gjorde tre sekunder tidigare. Därmed blir stamningen inlärd och inpräntad mer och mer, och det kan vara hela förklaringen till att stamning överhuvudtaget finns.

- Ingen borde behöva stamma, det är märkligt att metoden inte används mer när den är så enkel. Jag känner ett personligt ansvar att sprida den vidare eftersom jag själv fick så bra hjälp.

Därför vill han nu skicka kunskapen vidare. - Det räcker med ett besök på en halvtimme för att lära sig principen, metoden är så enkel och bygger på att man jobbar med den själv. Använder man den hela tiden kan man sluta stamma på en månad. Jag slarvade lite och för mig tog det några månader. Mår man dåligt och har lidit av stamning länge kan det visserligen vara svårt att ta till sig enkla tips, men får man kunskapen kan man använda sig av den när man sedan orkar.

Inklistrat från <https://stamning.n.nu/tomas-ekstrom>

TALAKADEMINS STUTTER FREE SPEECH
TALAkademin är en idéell förening som erbjuder 3 – 4 dagars kurser till självkostnadspris några helger om året. Kursen förläggs till platser med tillgång till stor kurslokal och övernattning.

Stamningsfritt tal bedrivs av TALAkademin i Linköping och leds av logoped Åke Byström och hans team. Organisationen är mindre men mer ”flytande” än etablissemangets. De har lyckats med konceptet att utveckla en klassisk terapi till en modern terapi.

Baksidan av deras framgångar är att de återupplivat de klassiska flytterapierna. De terapier som var den ursprungliga orsaken till att den förste stammarföreningen såg dagens ljus.

Åke Byström betraktar sina kurser som introduktion till fortsatta studier. Han menar att det krävs en stor träningsinsats under flera år. Dessutom bör det ske i grupp för att det är för svårt att ta sig an uppgiften ensam med tanke på att det handlar om att skaffa sig ett nytt talbeteende. Det är som att lära sig ett nytt språk. Som jämförelse finns det en undersökning som visar att det tar minst 600 timmar innan en nybörjare kan tala lite engelska.

De tre grundstenarna
Grundstenar för att utveckla flyt i tal är tempokontroll, koartikulation och tempoväxling.

TALAkademins tio punkter:
BASFÄRDIGHETER: Andning, Pausering, Avspänning och frasering.

TRE ASPEKTER PÅ RÖSTEN: Röstkvalitet, Röstläge och Röststyrka.

TRE ASPEKTER PÅ TALET: Uttal, Tempo och rytm.

För en del kan dessa tio punkter upplevas som en samling ord som för tillfället inte går att efterleva - bara för mycket – men med tiden ger övning både kunskaper och färdigheter.

Attityden är att det skall vara roligt att arbeta med talet.

I kursen ingår Speaking Cirkle, där deltagarna bildar en grupp på 5-6 personer och de arbetar 10-12 pass per dag. De talar i två minuter och sedan erhålls applåder. Det är enbart positiv feedback.

TALAkademin är en uppskattad men begränsad terapi i kursform ”i idéell regi”, vilket innebär att den stammande utan remiss och på ett förhållandevis enkelt sätt kan delta när det erbjuds.

Inklistrat från <https://stamning.n.nu

STROMSTATEKNIK
Det här är tekniken som eliminerar startproblem, kanske all stamning är startproblem. Denna terapi innebär att vi förbereder andra ljudet samt förlänger första, sedan förenar man de båda ljuden med bibehållen luftström.

Förbered andra ljudet
Courtney Stromsta menar att stamning för det mesta består av repetitioner och att den stammande inte är förberedd på det andra ljudet. Det innebär att han inte klarar övergången från det första ljudet till det andra. Normaltalaren förbereder sig för det andra ljudet automatiskt. Det gör stammande också men inte hela tiden. Som bekant har de flesta stammande oftast mer flytande tal än stamning. Finns ambitionen att tala flytande måste han också lära sig att hela tiden förbereda sig för det andra ljudet.

Enligt Courtney Stromsta är förlängningar, blockeringar och alla övriga stamningssymtom reaktioner på den grundläggande kärnstamningen.

Det jag gillar speciellt mycket är att han har samma åsikt som jag om vad det är som utlöser stamningen ”Förhållandet att det i allmänhet krävs flera personer för att stamningsbeteende skall utlösas” - få stammare har svårigheter i enrum - riktar intresset mot de interpersonella relationerna och därvid relationen stammare - lyssnare. Det som skiljer talsituationer med stammare inblandade från talsituationer med normaltalare är att stammare tenderar att nedvärdera sig själva i förhållande till lyssnaren.

Han vill att klienten tillägnar sig en lättare form av stamning. Därvid märks bland annat följande moment: Upphäva tidspressen genom att lägga in frivilliga pauser, reducera spänningarna i samband med stamning, inte kräva flytande tal utan ha viss säkerhetsmarginal, gå direkt på och säga det fruktade ordet istället för att stamma på det, anpassning till mera flytande tal.

Efter Courtney Stromstas besök i Sverige bedrev Stockholms stamningsförening ”Stromstaterapi” som cirkelverksamhet under två års tid. Tekniken är populär för den är relativt användarvänlig. Den som idag vill arbeta med tekniken är hänvisad till att åka till USA.

Inklistrat från <https://stamning.n.nu

STAMNINGSBYTE
Vid stamningsbyte stannar man upp och tar en paus efter det man har stammat på ett ord. I pausen ska man spänna av och därefter säga ordet mjukt, långsamt och rätt.

I inledningsskedet av inträningen har man ytterligare ett moment för att uppmärksamma det sätt som man har stammat på varpå man säger tyst för sig själv det stammande ordet en gång till och därefter säger ordet mjukt, långsamt och rätt. Metoden kommer från Charles van Riper.

Målet är att man ska kunna säga vad man vill när man vill och på ett sätt man trivs med.

Inklistrat från <https://stamning.n.nu

MCGUIRE PROGRAM
En teknik som bör uppmärksammas. En kraftfull andningsteknik som skapar trygghet. Utövaren slappnar av och släpper taget för han vet att han har ett verktyg som fungerar.

Referat från Mikaels och Kenneths föreläsningar:
David McGuire är amerikan och ”pappa” till tekniken med samma namn. Hörnstenen i tekniken är andningen. Arbetar man målinriktat med hans ”program” kan man bli kvitt sin stamning på några veckor, sa han på världskongressen i Linköping.

En annan hörnsten är att inte undvika någonting. Metoden är tuff. Den som stammar på ett ord blir uppmanad att skriva upp det och sedan använda det ordet under alla kontakter tills det känns tryggt. Den som går till sängs utan att ha arbetat med sina problem kan lätt komma in i en nedåtspiral.

McGuire är en helhetslösning som utgörs av flera delar. En del är att vi ser till att vi får luft. Vi övar in en andning som fungerar även när vi blir rädda. När det blir en blockering avbryter vi och börjar om. Anledningen till att det är viktigt är att reflexerna för det nya talmönstret blir flytande tal. Situationer som vi är rädda för söker vi upp. Vi liknar talet som en sport, går det inte bra försöker vi igen. Den mentala delen arbetar vi också med.

McGuire är en kurs på 4 dagar - bara andning – 14 timmars arbete per dag för att bryta det talbeteende som var och en har inom sig. När tredje dagen infaller gäller det att göra 100 kontakter på ”stán”. Resultaten uteblir inte, svårigheten är att bevara det efter kursens slut. En tränare utses till alla. Har man varit med länge får man bli tränare. För att få mer kraft inför dagens prövningar rekommenderas andningsövningar under 10-15 minuter. Mikael avslutar med att säga att metoden inte passar alla. Och alla blir inte botade. De som anmäler sig är oftast ganska luttrade personer.
Kostnaden är en engångskostnad livet ut på ca 10 000 kr. Därefter anordnas uppföljningsprogram med låg avgift.

Mikael har lidit av sin stamning sedan han lärde sig tala. Innan han gick McGuire-kursen påverkade talproblemet hela hans liv. Nu har han fått självförtroendet tillbaka, men botad är han inte.

Kenneth berättar att han arbetar på ett större företag som projektledare vilket innebär att han måste tala mycket. I fjol slutade han att stamma efter en McGuire-kurs. Han börjar dagen med 10-15 minuters andningsövningar. Vid minsta tendens på stamning stannar han upp och gör ett nytt försök. ”Ibland måste jag öka ut komfortzonen”, säger han. De tidigare erfarenheterna av stamningsterapier sträcker sig till ”3-4 logopeder” och en kvinnlig talpedagog.

Så här går det till:
Blås ut kvarvarande luft. Motstå tidspress. Klargör dina känslor inför varje talsituation. Etablera ögonkontakt eller se ut en fokuspunkt. Full, snabb och tyst inandning, perfekt timing. Börja tala. Bestämt första ljud, tveka inte utan fortsätt tala, djup röst, artikulera, blås ut kvarvarande luft (för att kunna börja om).

Metoden existerar i Norge och Irland, men användare finns också i Sverige. Stockholmsföreningen har medlemmar som flitigt praktiserar tekniken.

McGuire är en terapi som kan öka i popularitet. De som använder den i Stockholm menar att det är en helhetsterapi. Andningen som utförs ger trygghet och avslappning.

Inklistrat från <https://stamning.n.nu

STARFISH PROJEKT
En engelsk McGuire liknande teknik för alla åldrar men framförallt är den anpassad för ungdomar mellan 12-16 år som har med sig sina föräldrar.

Arrangör är Anne och David Blight och frivilliga ”refreschare” – tekniktränare. Alla kurser är på tre dagar och hålls i England. Verksamheten bedrivs idéellt varvid en engångskostnad för all framtid om 250 £ förutom kost och logi.

Anne uppmärksammar deltagarna på att det inte finns någon egentlig bot mot stamning vilket gör att stamningen inte försvinner helt men genom att använda andningstekniken får du en lättare kontroll av din stamning. Föräldrarna lär sig också tekniken. Väl hemma är tanken den att de blir barnets allra viktigaste stöd.

Intensiv non-avoidance
Allt prat om stamning och stamningsbehandling är inspirerat av non-avoidance. Skillnaden är intensiteten. Övningar på sta´n har oftast föregåtts av träning med ett speciellt andningsbälte. Sedan övas tekniken i butiker, de frågar folk på gatan eller ringer någon bekanta eller obekant person.

Tekniken är enkel och innehållet består av:
Ge dig tid. Spänn inte. Andas ut. Tro på dig själv – bevara självbilden. Förbered dig på det du vill säga. Håll god ögonkontakt. Gör en djup kraftig inandning så att du märker av att revbenen ger plats åt luften i lungorna. Tala omedelbart efter inandningen med kraftig stämma, 3-4 ord per utandning. Släpp ut resterande luft.

De flesta som har gått kursen har gjort framsteg och vill inte ha tillbaks sin tidigare stamning.

Vill du veta mer eller titta på en film om projektet kan du gå in på www.starfishprojekt.co.uk

Inklistrat från <https://stamning.n.nu/
____________________________________________________________

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK
OM STAMNING

HJÄLP TILL MED ATT SÖKA REDA PÅ RELEVANT FORSKNING.
Det du hittar publicerar och katalogiserar jag.

NY FORSKNING - PubMed publikationer till disposition.
Sök bland 24 miljoner forskarpublikationer.
____________________________________________________________

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det lättare att ta näste steg.

DE SEX TALSTEGEN:
STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING
-- E F T E R T E R A P I
STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, i vissa fall: TALA BRA.

Ha en bra fortsättning på påsken!

Stockholm 2017-04-15

Stig Lind,
författare, stamningsskribent

© Stig Lind

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)