Nyhetsbrev Nr 32

 

NYHETSBREV NR 32 <[email protected]> Ämnesrad: ARBETSLIVETS VERKLIGHET

HTML version för de som klarar av att se som HTML (kanske 80%):

När arbetsgivare söker personal söker de ”felfri personal”, de lägger ned mycket arbete på att få rätt person på rätt plats. Proceduren är omfattande. Sista stegen innebär för den sökande att utföra olika tester. Vid misstanke på någon form av svaghet sorteras personen omedelbart bort.

Jag har fått klart för mig att i dagens samhälle har alla personer som stammar svårare än normalpopulationen få en ny anställning. Läget på svensk arbetsmarknad idag är att det inte är ovanligt att man under ett arbetsliv av någon anledning byter arbetsgivare. Det gör att jag inte kommer att skriva om dem som har ett arbete och som kämpar för att behålla det.

Stamning och arbetsmarknaden var temat som Stockholms Stamningsförening anordnade 24 april. Per Rydegren inledde med orden ”Jag tror att vi i arbetslivet måste tala inför publik. De som ställer upp har i dag möjligheten att växa.” Temat hade föregåtts av ett projekt i Stockholms Stamningsförenings regi i samarbete med Allmänna Arvsfonden som satsat medel. Mig veterligen gav det inga arbeten till de stammande.

Vi stammande som grupp har olika svårighetsgrad av stamning, en del klarar sig alldeles utmärkt medan andra har betydande svårigheter. Stammande från den senare gruppen skulle potentiellt vid önskemål kunna få förtidspension om inte adekvat hjälp kan ordnas inom rimlig tid.

Vad gör vi för den grupp som tänkt sig arbeta vidare?  British Stuttering Association: ”Skriv inte i din ansökan att du stammar, det berättar du i anställningsintervjun. En rekryterare kan ha flera hundra ansökningar att gå igenom. Låt honom inte haka upp sig på ordet stamning. Se till att komma på intervju och visa vem du är. Var ärlig om vem du är! Berätta om stamningen vid intervjutillfället.”

ARBETSLIVETS VERKLIGHET

Får du arbete har du tur. Rekryteraren tittar alltid på kompetensen men även på din personlighet. Kanske var det den som var avgörande för nedanstående ynglings berättelse:

”Använde McGuire, där jag andades och pratade med hög ton. Är jag deppig fungerar inte talet. Trodde inte att jag någonsin skulle få ett arbete på grund av min kraftiga stamning. Sökte på en bank - alla sökande hade likvärdiga utbildningar. Intervjuaren sa att han struntar i stamningen, jag söker en person som kan göra ett bra arbete, jag kommer inte att ta hänsyn till din stamning. Han tyckte att jag hade styrka. Av någon anledning blev det inget arbete på den här banken, däremot blev det anställning på en konkurrerande bank. Arbetsuppgifterna var av strategi och av utredningskaraktär, men visst valde jag bort vissa arbetsuppgifter.”

Arbetsmarknaden har förändrats. När jag fick mitt fina arbete med tjänstemannastatus, på företaget med över 100 anställda, föregicks det av olika typer av kompetensuppvisande, likaså möta personalen på avdelningen. Totalt var det nog tre träffar. Skulle det vara idag skulle det nog vara än värre. Efter viss tid framgick det att det var fler personer i företaget som stammade, de var duktiga och trevliga, en var på chefsnivå, det var personer som inte var främmande för att ha andra stammande nära sig. När jag nu blickar tillbaks undrar jag om jag inte hade nytta av dem när min tjänst tillsattes. Våra invandrare är en utsatt grupp. Förfaringssättet har likheter – man hjälper varandra. Om arbetsmarknadens villkor kan du läsa i min bok: ”Är stamning något att haka upp sig på?” www.stamning.online.

Den stammande som har det svårast är nog den ”vanlige” personen som stammar, han som inte har högskoleutbildning. Är man duktig eller kan visa upp gällande kompetens tror jag att en coach är rätt. Han är inne i ”systemet”. Han kan förbereda, kanske till och med rekommendera den stammande till att få anställningen.

Ett annat sätt är att bli bra på att stamma eller att tala. Tyvärr tror jag att det är så att många av mina stammande kollegor inte gör någotdera. När man visat upp sin stamning utan att skämmas slår man sig för bröstet och tycker att nu har jag gjort något bra. Jag håller med, men om det är så att åren går och man gör likadant nu som då, då är det inte lika bra, då har man stått och stampat utan att komma någon vart, kanske till och med en tillbakagång. Man behöver inte ens vara duktig när man ”putsar” på sin stamning, det räcker att rätt riktning är utstakad.

Min modell: StigLindTalsteg visar att du kan komma längre. Med hjälp av terapi kan du lära dig att stamma bättre. Har du viljan att gå vidare finns utrymme även för detta:

STAMMA PÅ, ÖPPEN STAMNING -T E R A P I - STAMMA BRA, STAMMA BÄTTRE, TALA BRA, TALA BÄTTRE - ©StigLindTalsteg.

Vad du än väljer efter de två första stegen i min ”talstege” är bra när du söker anställning. Stamma mjukt och lätt eller tala mjukt och lätt stärker din personlighet, det är egenskaper som jag tror att arbetsgivarna uppskattar.

Stöd i terapi är en nödvändighet – hoppas den finns att tillgå? StigLindTalsteg passar till de flesta terapier, även till den populära KBT.

En dag tror jag att jag kommer att bli berömd för StigLindTalsteg. Världens logopeder kommer att använda sig av den i sin behandling av stammande, då har jag nog också hunnit lära dem vad stamning är och hur man avlägsnar den. Nobelpris för mina böcker kommer jag inte att få, inte heller blir jag årets stammande. Möjligen kan jag bli hedersdoktor. 

Att vara stammande är inte lätt. Musklerna lyder dig inte eller fungerar fel med årföljande anspänning. Så långt är många av oss stammande lika men då vi skall söka arbete är vi olika. Är du ung och högskoleutbildad får du garanterat arbete.

Bäst är den som stammar bra eller talar utan spänningar.

Förändring sker fortlöpande, inget står stilla, likaså arbetslivets villkor. När jag nu skriver om det överraskade jag mig själv med att jag ser mer positivt än anat och att mina idéer är så många i något så svårt som att ge tips till de stammande i att söker arbete.

SÅ LÅNGT ÄR MÅNGA AV OSS LIKA MEN DÅ VI SKALL SÖKA ARBETE ÄR VI OLIKA. ÄR DU UNG STAMMANDE MED HÖGSKOLEUTBILDNING FÅR DU GARANTERAT ARBETE. Läs de fem ”Utmanarna” som utkommer i nästa Nyhetsbrev den 15 oktober kl 09.02.

Temats fortsättning publiceras om fjorton dagar.

DET ÄR BARA JAG SOM VET VAD STAMNING ÄR - det finns en till – är det du? Finns du? Om du vill stilla din nyfikenhet är det enklast att du blir min gratisprenumerant.

INSTALLERA TELEFON-APP - för snabb åtkomst!

Stockholm 2013-10-01

Stig Lindh Författare, stamningsskribent

© Stig Lindh

https://stamning.n.nu

https://n.nu/?referrer=stamning.n.nu

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)