Stamningsbokens Innehåll

STAMNINGENS GÅTA ÄR LÖST

Du får en bok innehållande 559 sidor med material från forskning, klinisk verksamhet och egna studier som jag tror kan intressera dig. Den är uppdelad i 14 bokdelar, som var och en, om man bryter ut dem från boken, skulle kunna vara ett häfte.

INNEHÅLL:

Bokdel   1 - HUR UPPSTÅR STAMNING

Bokdel   2 - STAMNING HOS SMÅ BARN

Bokdel   3 - STAMNING HOS STÖRRE BARN

Bokdel   4 - SKOLAN OCH UNGDOMSÅREN 

Bokdel   5 - STAMNING HOS VUXNA

Bokdel   6 - KONSEKVENSBESKRIVNING

Bokdel   7 - SYMTOMLINDRING

Bokdel   8 - TIPS OCH FUNDERINGAR

Bokdel   9 - TALTRÄNINGSMETODER

Bokdel 10 - STAMNINGSBEHANDLING

Bokdel 11 - ALTERNATIVA METODER

Bokdel 12 - 40 ÅR MED STAMNINGSFÖRENINGEN

Bokdel 13 - TERAPIERFARENHETER

Bokdel 14 - VAD SÄGER FORSKNINGEN

 

Människor i stamningsföreningarna ropar efter forskning. Frågan är om de inte också ropar efter hjälp? Det är ju ett liv utanför föreningarna  också.  Tyvärr finns det ingen hjälp som kommer flygande med sparvarna.

Vad de kan göra är att själva söka svaren och finna dem. Problemet är förmodligen inte ”Varför”. Problemet verkar mer handla om tillämpningen av de svar som hittas.

Målgruppen som jag har i mitt skrivande är i första hand logopeder som har stamning som specialitet, men den är också skriven för att passa alla intresserade. Den bör få en given plats i bokhyllan.

/Stig Lindh

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)