Helenas vetenskapliga undersökningar:

 

Helena Forne-Wästlund

Forne-Wästlund. H. (2012) Föreläsning: ICF: Comparison between perceptual data and
overall assessment of the speaker’s Experience of stuttering (OASES) - A case study. 7th
world congress in Fluency Disorders, Tours, France
Forne-Wästlund, H. (2012) Poster: Stuttering: Evidence-based research and Practice: A literature overview. 7th world congress in Fluency Disorders, Tours, Frankrike
Forne-Wästlund, H. Gustavsson- Holmström, M & Svensson, E (2006): Omslaget – ett
projekt med genomslag. Utvärderingsrapport för Norrköpings kommun, Centrum för
Kommunstrategiska studier, Institutionen för samhälle arbetsliv och kultur (ISAK),
Linköpings universitet
Forne-Wästlund, H. (2003) Swedish Comprehensive Stuttering Program – Evaluation Two
to Four Years after treatment. Proceedings from the 4th world Congress of Fluency Disorders.
Nijmeegen University Press
Forne-Wästlund, H. (2001) Positivt tänkande och gott samarbete för patientens bästa.
Logopednytt nr 9/2001
Forne-Wästlund, H. (2001) Helena Forne - Wästlunds rapport: Datorbaserad talträning för
personer som stammar. PLUS nr 1 mars 2001
Forne-Wästlund, H. (2001) Projektrapport: Datorbaserad talträning för personer som
stammar Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm
Forne-Wästlund, H. (2000) The Swedish Comprehensive Stuttering Program. Proceedings
from the 3rd world Congress of Fluency Disorders. Nijmeegen University Press
Forne-Wästlund, H. (2000) A phonetic Schedule for adaptation of PFSP into Scandinavian
languages.. Proceedings from the 3rd world Congress of Fluency Disorders. Nijmeegen
University Press
Forne-Wästlund, H. (1997) Dr Fluency - Datorstödd stamningsbehandling PLUS 4/97,
Sveriges stamningsföreningars Riksförbund
Fraenkel, B-M. Härefors, M. & Forne-Wästlund, H. (1999) Rapporter om Dr Fluencyprojektet
PLUS 1/99
Forne-Wästlund, H. (1996) Höra-men inte förstå.. Auditiva perceptionsstörningar hos barn.
Audionytt Nr 1-2 1997, Logopednytt 7/96.
Forne-Wästlund, H (1994) Rapport från IFA - International Fluency Association 1 st world
Congress on Fluency Disorders. Logopednytt 2-3/95, Dik-förbundet, Stockholm
Forne-Wästlund, H (1994) Enbart indirekt stamningsbehandling genom föräldrasamtal kan
inte ersätta den direkta diagnostiken och stamningsbehandlingen av barnet. Logopednytt 7/94
Citeringar & Review av dessa arbeten:
LPV Forum - Letter to Editor by Robert M. Kroll, Ph.D.University of Toronto (2003) Journal
of Phoniatrics & Vocology, Taylor & Francis
HL Pauline avhandling Sorbonne, Paris (2014): Évaluation d'un stage thérapeutique
intensif pour des adultes et des adolescents qui bégaient - hal.inria.fr
Peer-review gjorts av publicerade vetenskapliga arbeten från och med 2000.
Helena Forne-Wästlunds forsknings-och specialiseringsseminarier finns på youtube:
Stamning
* Pedagogisk portfölj enligt Korthagen - lärandemål/reflektion
* Stamning &Neurologi
* Stamning & International Classification of Function (ICF)
* Stamning & Klinisk utvärdering av test:
* Stamning- litteraturgenomgång
* Evidensbaserad stamningsbehandling
* Kliniska mätmetoder för stamning: Perceptuella test & skattningsformulär
* Case-studier av två personer (patienter) med stamning enligt Korthagens lärandemål.
Reflektioner.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)