Nyhetsbrev Nr 74

- StigLind©Talsteg

 

STAMNING OCH ÅLDRANDE – ATT LEVA MED STAMNING UR ETT LIVSLÅNGT PERSPEKTIV.

En lysande vetenskapligt arbete på 31 fullmatade sidor som Emma Kolmert gjort på logopedutbildningen

1972 som gett henne 30 högskolepoäng.

Viktigt är att sätta fokus på äldre personer som stammar och deras behov. Det kan även ge kunskap genom

att belysa men även påverkat deras liv till idag vilket Emma Kolmer gör på ett förtjänstfullt sätt.

I och med att det handlar om den stammandes hela liv lyckas hon också få med det mesta om vad stamning är.

Hennes intresse för ämnet är stort i och med att hon läst igenom så mycket stamningslitteratur att

referensförteckningen rymmer 3-4 A4 sidor.

Tio personer, sex män och fyra kvinnor deltog i studien. Sex av deltagarna hade universitetsexamen varav

fyra har haft chefsställningar och två bedrivit egna firmor. Det skall nog ses mot resultatet att alla skattade

sina svårigheter lågt. De verkar ha varit både drivande och framgångsrika livet igenom. Majoriteten av

dem upplevde idag stamningen som ett mindre eller ett obefintligt problem och anser att stamningen har

mindre inverkan på deras liv än tidigare.

Urvalet är gjort efter populationens tillgång men som inte förringar denna mycket läsvärda avhandling.

Emma Kolmert vet idag vad stamning är och jag hoppas att hon i sin dagsgärning arbetar med stammande personer.

/Stig Lind – stamningsredaktör

Här är avhandlingen:

http://www.stamning.se/images/content/documents/Examensarbete-_Stamning_och_

aldrande_Emma_Kolmert_2012.pdf

Länken kopieras och klistras in i webbläsare.

________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

INNOVATIV STAMNINGS INTERNATIONELLA KUNSKAPSBANK OM STAMNING

HJÄLP TILL MED ATT SÖKA REDA PÅ RELEVANT FORSKNING.

Det du hittar, jag publicerar och katalogiserar.

NY FORSKNING - PubMed publikationer till disposition.

Sök bland 24 MILJONER forskarpublikationer.

 

-----------------------------------------------------­­

God fortsättning på det nya året

Stockholm 208-01-07

Stig Lind,

författare, stamningsskribent

© Stig Lind

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)