PopMed1

This message contains search results from the National Center for Biotechnology Information (NCBI) at the U.S. National Library of Medicine (NLM). Do not reply directly to this message

Sender's message: Sök upp denna i pubmed genom at bara skriva iverach 2014, så kan du få upp denna abstract + kan printa ut full text=hela artikeln, gratis!

Sent on: Fri Jun 12 17:13:06 2015

1 selected item: 24929468

Punkt 1 av 1 ( Visa citat i PubMed )

1. J Fluency Disord.2014 juni, 40: 69-82.doi: 10,1016 / j.jfludis.2013.08.003.Epub 2013 2 september.

Social fobi och stamning: nuvarande status och framtida inriktningar.

Författare information:

  • 1 Centrum för emotionella hälsa, Psykologiska institutionen, Macquarie University, Australien. Elektronisk adress: [email protected]
  • 2 Centrum för emotionella hälsa, Psykologiska institutionen, Macquarie University, Australien. Elektronisk adress: [email protected]

 

Abstrakt

Ångest är en av de mest observerade och omfattande studerade psykologiska beledsagande av stamning. Forskning som utförs före sekelskiftet framlagt bevis på ökad oro hos personer som stammar, men resultaten var inkonsekvent och tvetydiga. Underlåtenhet att upptäcka ett tydligt och systematiskt samband mellan ångest och stamning tillskrevs metodologiska brister, bland annat användningen av små provstorlekar och endimensionella åtgärder av ångest. Nyare forskning har dock genererat betydligt mindre tvetydiga resultat när du använder sociala ångest frågeformulär och psykiatriska diagnos bedömningar i större prov av personer som stammar. I synnerhet har en växande mängd forskning visat en oroväckande hög grad av social fobi hos vuxna som stammar. Social fobi är ett utbrett och kronisk ångest kännetecknas av betydande rädsla för förnedring, skam och negativ bedömning i sociala eller prestationsbaserade situationer. Mot bakgrund av den försvagande karaktär social fobi, och effekterna av stamning på livskvalitet och personlig funktion är ett samarbete mellan logopeder och psykologer som krävs för att utveckla och genomföra omfattande utvärdering och behandlingsprogram för social ångest hos personer som stammar. Denna övergripande strategi har potential att förbättra livskvaliteten och engagemang i vardagliga aktiviteter för personer som stammar. Fastställande av förekomsten av social fobi hos barn och ungdomar som stammar är en kritisk linje för framtida forskning. Ytterligare studier behövs också för att bekräfta effekten av kognitiv beteendeterapi vid behandling av social fobi i stamning.

Utbildningsmål:

Läsaren kommer att kunna: (a) beskriva karaktären och förlopp social fobi; (B) redogöra för tidigare forskning om ångest och stamning, bland annat funktioner för social fobi; (C) sammanfattar forskningsresultat avseende den diagnostiska bedömningen av social fobi hos människor som stammar; (D) beskriver metoder för bedömning och behandling av social ångest i stamning, inklusive effekten av kognitiv beteendeterapi; och (e) disposition kliniska konsekvenser och framtida riktningar i samband med ökad social ångest i stamning.

Copyright © 2013 författarna. Utgiven av Elsevier Inc. All rights reserved.

Gratis artikel

  PMID: 24929468 [PubMed - indexed for MEDLINE]
  Ikon för Elsevier Science
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)