Svenska språket år 1250

Några smakprov från 1200 talet från vårt svenska skriftspråk.

Översättning till nusvenska:

1. Åtalar en man en annan för stöld av häst eller annat husdjur och får djuret åter skadat eller sprängt, återgälde han det med svuren ed om han blir fälld och fulla tjuvböter.

3. Gud själv instiftade den första lagen och sände den till sitt folk genom Moses som var den förste lagmannen för hans folk. Så sänder ock svears och götars enväldige konung, Birger, konung Magnus son, till alla dem som bo mellan havet och Sagån och Ödmården, denna bok som innehåller vigers flockar och uppländsk lag.

Förståelse av svenka språket i dag:

1800-tal - 95 %

1700-tal - 80 %

1600-tal - 75 %

1500-tal - 61 %

1400-tal - 67 %

1200-tal - 21 %

800-tal  - 3 %

Kommentar: Som svensk i dag skulle jag inte förstå vad som skrivs nedan. Det finns däremot likheter med Isländskan.

svenskan-fran-1250-talet-bearbetad.jpg

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)