Forskning_reklam

 

ALL VÄRLDENS

FORSKNING OM STAMNING

 

 

/stig-ssr-30-ar.jpg

 

 

NY FORSKNING - Publikationer under 2015.

 

Innovativt Talsteg© Stig Lind presenterar här den allra senaste forskningen i världen om stamning på barn och vuxna:

 

 

Nobelpris om det vill sig

Amerikanska Hälsovårdsmyndigheten har lagt upp en databas som omfattar de 75 % bästa medicinska forskningstidskrifterna och går tillbaka till 1960-talet. Tack vare president Bill Clinton har denna databas gjorts gratis tillgänglig för hela världen. 

Databasen öppnar dörren till forskningens "finrum" (t ex alla artiklar som lett till Nobelpris inom biomedicin finns där!) 

Databasen omfattar nu 24 miljoner artiklar och är alltså öppen för dig genom min hemsida stamning.online.

StigLindhs© Forskarskola: (under uppbyggnad)

Artiklarna har passerat två ”trösklar”. De 25 % sämsta tidskrifterna är bortsållade och de övriga har ett antal experter granskat och godkänt varje artikel som gått till publicering. En större eller mindre andel refuseras beroende på "trycket"/inflödet och tidskriftens ranking. Vissa toppklassade tidskrifter kan ha upp till 90 % refusering och författarna får då söka sig till mindre kräsna tidskrifter. De 75 % som godkänds har ovan nämnda "Peer review" system, d v s framstående forskare granskar insända manuskript som kan refuseras eller komma i tryck beroende på kvalitet.

FORSKARRAPPORTER på barn och vuxna, ca 260 st:

Denna länk leder dig till att du kortfattat, på en rad kan läsa om alla forskningsresultat som vi kommit fram till:

 

Alla under 2015

NYHETSBREV NR 48 - Hjärnan är plastisk - Tinnitus

NYHETSBREV NR 49 - THE TIAMIN PROTOCOL - FORSKNING Martin F. Schwartz (Del l)

NYHETSBREV NR 50 - THE TIAMIN PROTOCOL (Del 2) – FORSKNING?

NYHETABREV NR 51 - Mobbning

NYHETSBREV NR 52 - UTKOMMER 1 september 2015

 

Alla under 2014

NYHETSBREV NR 37 - STAMMANDE BARN: Förhållningssätt vid stamning hos barn

NYHETSBREV NR 38 - Identitet

NYHETSBREV NR 39 - Stamma sönder tänderna?

NYHETSBREV NR 40 - Stamningen triggas likt panikångest

NYHETSBREV NR 41 - STAMNINGSBOKEN ederad 5 april 2014

NYHETSBREV NR 42 - Stamning hos vuxna

NYHETABREV NR 43 - Lycklig och högpresterande utan stress

NYHETSBREV NR 44 - ”Gräsklippar"-terapier 

NYHETSBREV NR 45 - STAMMA BÄTTRE FÖR ATT MÅ BRA?

NYHETSBREV NR 46 - Skilsmässa som terapi? - Stammande barn lll 

NYHETSBREV NR 47 - Stamningens gåta är löst 

 

Alla under 2013

NYHETSBREV NR 19 - Mindfulness

NYHETSBREV NR 20 - Giganterna

NYHETSBREV NR 21 - Stamning och droger

NYHETSBREV NR 22 - FORSKNING - Att tala är visst guld!

NYHETSBREV NR 23 - Bekräftelsen

NYHETSBREV NR 24 - Teknik i framtiden

NYHETSBREV NR 25 - Lyckliga du

NYHETSBREV NR 26 - Stamning i grundskolan

NYHETSBREV NR 27 - Psykologisk påbyggnad på neurologisk orsak

NYHETSBREV NR 28 - Konflikt med tillbakahållet tal

NYHETSBREV NR 29 - Isbergsliknelsen

NYHETSBREV NR 30 - Verksamhetsberättelse 2013

NYHETSBREV NR 31 - Ett stammande barn, familjens symtombärare?

NYHETSBREV NR 32 - Arbetslivets verklighet

NYHETSBREV NR 33 - Stamning och arbetsmarknaden

NYHETSBREV NR 34 - FORSKNING: Per Alms forskning granskas

NYHETSBREV NR 35 - Stamningstillfället som arbetsuppgift  

NYHETSBREV NR 36 - Stamningsterapins förgrundsgestalter i pension

NYHETSBREV NR 37 - UTKOMMER 1 FEBRUARI kl 09.00.

 

Alla under 2012

NYHETSBREV NR   1 - INNOVATIV Stamning

NYHETSBREV NR   2 - Betalknappar för bokköp, bli gratisprenumerant

NYHETSBREV NR   3 - Mer resurser till de stammande, Liten tuva. . .

NYHETSBREV NR   4 – Stamningsförbundets roll

NYHETSBREV NR   5 – Semester på Medelhavet

NYHETSBREV NR   6 – Kung Georg VI och dottern drottning Elisabeth

NYHETSBREV NR   7 - INNOVATIV Stamning får allt mer uppmärksamhet

NYHETSBREV NR   8 – En stackars kung?

NYHETSBREV NR   9 – Stigs MÅ BRA terapi

NYHETSBREV NR 10 – Ambitiöst specialarbete om stamning

NYHETSBREV NR 11 – Känslor – orsak och verkan

NYHETSBREV NR 12 – Terapi för alla - gärna gratis

NYHETSBREV NR 13 - Öppet hus med dr Per Alm

NYHETSBREV NR 14 - ”QUICK FIX” med Lars Gimstedt. – Att hitta tillståndet för flytande tal.

NYHETSBREV NR 15 - FORSKNING: Bok om 200 avhandlingar 

NYHETSBREV NR 16 - StigLindTalsteg

NYHETSBREV NR 17 - Vad gör stamning bättre?

NYHETSBREV NR 18 - Arbete eller förtidspension?

 

                                                           

 

 

STUTTERING

BOOK    

 

 

In FIFTEEN PARTS WITH INNOVATIVE Stig Lind© SPEAKING STEPS.

 

545 pages - you need nothing else!

 

The author of "Is stuttering something to hook up on?" now presents "Stuttering Book" with Innovative Stig Lind© SPEAKING STEPS. Everything conceivable is developed in this inclusive book about stuttering.

 

AMONG OTHER THINGS: Stuttering among  young children, older children, teenagers, adults, case study and research, therapy, and problem management, etc.

Price: 340 Sek. Purchased from stamning.online as an e-book.

 

FREE E-BOOK - "Is stuttering something to hook up on?" Soon recharged from www.stamning.online. Even the English version and Google's 65 languages ​.

 

IT'S JUST ME WHO KNOWS WHAT STUTTERING IS. Read and enjoy the tips that suit you and your stuttering.

Become a subscriber of my FREE Newsletter: stamning.online. The website has visitors from 24 countries.

You have the privilege to read my book for free, and even post it on your website so that all your members can take advantage of it. On my website stamning.online - as an e-book, 301 pages with accurate translation into English. Just click on the attached link. It is FREE.

www.stamning.online/is-stuttering-something-to-get-hung-up-on

You may need to copy and paste this URL into your browser. Your feedback is important, please let me know. På femton DELAR MED INNOVATIVA Stig Lind© Talsteg.545 sidor - du behöver ingenting annat! Författaren till "Är stamning något att haka upp?" presenterar nu "Stamningsboken" med innovativa Stig Lind© Talsteg. Allt tänkbart utvecklas i denna allomfattande bok om stamning. Bland annat: Stamning bland småbarn, äldre barn, tonåringar, vuxna, fallstudier och forskning, behandling och problemlösning, etc.Pris: 340 Sek. Köpt från stamning.online som en e-bok.Gratis e-bok - "Är stamning något att haka upp?" Köp den från min hemsida: från stamning.online. Även den engelska versionen och Googles 65 språk.Det är bara jag som vet vad stamning är. Läs och njut av de tips som passar dig och din stamning. Bli prenumerant på mina Nyhetsbrev: stamning.online. Webbplatsen har besökare från 24 länder. Du har förmånen att läsa min bok gratis, och även lägga upp den på din webbplats så att alla dina medlemmar kan dra nytta av det. Klicka bara på den bifogade länken. Det är gratis.www.stamning.online/is-stuttering-something-to-get-hung-up-on

Du kan behöva kopiera och klistra in adressen i din webbläsare. Dina synpunkter är viktiga, låt mig ta del av dem.

StigLind©Talsteg – Med verktygslådan i bagaget är det betydligt lättare att ta nästa steg.

DE FEM TALSTEGEN: STAMMA PÅ och ÖPPEN STAMNING ---- E  F  T  E  R    T  E   R   A   P  I ---- STAMMA BRA och STAMMA BÄTTRE, TALA BRA.

________________________________________________________________

Ha det bra och glöm inte att ta väl hand om dig!

 

Stockholm 2015-10-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)